Artikelen met tag

ambtsdrager

Ik ben lid van de CGK. Bij mij komen altijd een ouderling en een diaken op huisbezoek. De diaken viert geen avondmaal en...
geen reacties
30-01-2020
Mag je diaken zijn in de CGK als je niet in een algemeen aanbod van genade en een onvoorwaardelijk evangelie gelooft?
geen reacties
25-04-2018
Mag een ambtsdrager -dus ouderling of diaken- zijn ambt vervullen ondanks dat hij om onenigheid van tafel en bed geschei...
1 reactie
03-04-2018
Kan iemand die al jaren, samen met vrouw en kinderen, in de clinch ligt met familie en bij zichzelf geen fouten ziet, ‘z...
geen reacties
16-01-2018
Kan een diaken die aftredend maar herkiesbaar is en door de gemeente stilzwijgend herkozen wordt (zoals dat vanaf de kan...
geen reacties
04-12-2017
In artikel 27 van de Dordtse Kerkorde staat dat ouderlingen en diakenen twee jaren zullen dienen en elk jaar zal het hal...
2 reacties
21-11-2016
Aan iemand van de Ger. Gem. Mijn man is op tweetal gezet voor het ambt van diaken. We vinden dit een heel moeilijke situ...
13 reacties
15-06-2016
Waarom dragen ouderlingen/diakenen allemaal een zwart pak, dominees een toga en gaan ze staan met het bidden? Waarom zo ...
3 reacties
30-11-2015
Aan ds. J. L. Schreuders. Is het volgens de kerkorde van de HHK mogelijk dat een ambtsdrager die in zijn tweede termijn ...
1 reactie
19-11-2015
Aan ds. N. den Ouden. In een preek van uit 2 Koningen 4 heeft u iets gezegd over “Uw knecht, mijn man”, dat het ambt hog...
4 reacties
13-11-2015
Is het wijs als een kerkenraad iemand in een ambt stelt, terwijl deze persoon een heel zwart verleden heeft (verslaving/...
1 reactie
03-09-2015
Bij ons in de kerk (Ger. Gem.) is pas een nieuwe diaken gekozen. Wat ik raar vind, is dat de bevestigingsdatum al wordt ...
geen reacties
22-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering