Haptotherapie als christen

J.P. van den Brink / geen reacties

26-07-2022, 16:39

Vraag

Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in haptotherapie (het spreekt me aan omdat het over het voelen van je lichaam gaat; iets wat ik heel moeilijk vind en met  reguliere GGZ niet doorheen kom). Maar ik kan hier vrij weinig principiële informatie over vinden.

Graag zou ik een gedegen antwoord van iemand van de Gereformeerde Gemeenten hierop willen om zo mijn keuze te maken en vooral geen verkeerde keuze te maken, want dat is wel het laatste wat ik wil.

ADVERTORIAL

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Als laatste weggaan en als eerste terugkomen in je dorp na de verschrikkingen van IS.

Ontdek het inspirerende verhaal van Father Poulos op de Open Doors-dag.

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Antwoord

Beste vraagsteller,

Haptotherapie behoort tot de zogenoemde alternatieve geneeswijzen. Dit laatste is een verzamelnaam voor alle therapieën, middelen en handelingen waarvoor geen wetenschappelijk bewijs van medische effectiviteit is geleverd. Er is een grote verscheidenheid aan alternatieve geneeswijzen. 

De meeste alternatieve geneeswijzen gaan uit van een holistisch model. Volgens dit model vormen lichaam, geest en ziel één geheel. Daarom dienen ze samen te worden behandeld of weer in balans te worden gebracht. Alhoewel individuele alternatieve geneeskundigen soms goede resultaten boeken, zijn hun behandelingen veelal niet echt wetenschappelijk bewezen. Desondanks blijken veel mensen baat te hebben bij behandelingen door alternatieve genezers (het ‘werkt’).
 
Veel behandelwijzen zijn daarom erkend door de meeste zorgverzekeraars en al dan niet opgenomen in het standaard vergoedingen pakket of je kunt je voor bepaalde behandelingen aanvullend verzekeren. Door het ontbreken van wetenschappelijk bewijs krijgen veel alternatieve geneeswijzen nogal eens terecht of onterecht het stigmatiserend label van kwakzalverij. 

Haptonomie is een vrij jonge stroming in de alternatieve gezondheidszorg die de stelling huldigt dat veel mensen zich niet happy voelen omdat hun verstand hun gevoel domineert. Hun emoties raken daardoor in de verdrukking. Letterlijk betekent haptonomie de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Als je uit balans bent laat je lichaam dat hoe dan ook merken, het zendt signalen uit. Haptotherapie is de toepassing van de haptonomie en heeft als doel om de signalen die je lichaam afgeeft te herkennen, te voelen en mogelijk bij te sturen.

Wat ik hierboven schreef kun je met enig zoeken zelf ook wel in boeken, brochures en op internet vinden. Je vraag gaat er nu over hoe we alternatieve geneeswijzen, en meer specifiek: de haptotherapie moeten benaderen vanuit Bijbels, principiële achtergrond.

De Bijbel verbiedt om je in te laten met afgoderij, met occulte zaken, met waarzeggerij en het gebruik maken van de stand van de sterren en ook om dit toe te passen in de behandeling van lichamelijke/geestelijke kwalen. Recent heeft drs. W. Hoorn hierover in 'Bij volle maan meer baby's' geschreven. Voor zover ik kennis heb kunnen nemen van haptotherapie heb ik van deze zaken echter niets gemerkt. Veel hangt ook samen met de aanpak en de persoonlijke visie van de haptonoom zelf, want daarin is veel verschil (net zoals je in de reguliere gezondheidszorg behandelaars treft die beter of juist minder goed worden ervaren).

Ik wil je wijzen op twee kritische antwoorden op Refoweb t.a.v. haptotherapie:'Naar haptonoom'  en 'Haptotherapie'. Overigens kan ik mij goed vinden in een wat meer genuanceerd antwoord van ds. H. Veldhuizen: 'Haptotherapie occult'.  

Ik vind het moeilijk om een ondubbelzinnig positief of negatief antwoord te geven. Een positief aspect vind ik dat haptotherapie een balans probeert te brengen tussen verstand en gevoel. De keerzijde is dat wij vanuit de Bijbel weten dat ons kennen en voelen beperkt en ten dele is. We kunnen zowel door ons verstand (wat verduisterd is) als ook door ons gevoel (wat zo vaak heen en weer geslingerd wordt op de golven als een schip in de storm) misleid worden. Daarom is het essentieel om alle middelen die ons ter beschikking staan biddend en in afhankelijkheid van God te gebruiken. Daarbij moet ons kennen en voelen altijd genormeerd worden door Gods Woord.

Een aspect wil ik in deze positief-kritische bespreking daarom nog wel noemen. Om erkend haptonoom te kunnen worden moet je een aantal relevante opleidingen volgen. Een van de instituten die deze opleidingen verzorgt is het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH) Een van de nascholingscursussen gaat over genderidentiteit. In de toelichting bij deze cursus wordt onder meer gezegd: “Een groot verlangen van veel transgender personen is om te mogen zijn wie ze werkelijk zijn.” Juist op dit terrein luistert het ontzettend nauw als het gaat tussen de spanning tussen verstand en gevoel. Transgender personen hebben bijvoorbeeld het lichaam van een man, maar zij voelen zich vrouw. Hun lichaamskenmerken, hun verstand en heel hun omgeving zegt dat ze man zijn, maar zij zijn in conflict met hun gevoel. Hoewel ik de problemen van transgenderpersonen niet wil bagatelliseren komt het mij voor dat de huidige algemene publieke opinie in dit soort gevallen het gevoel het verstand domineert (dus juist andersom als hierboven).
 
Met dit voorbeeld hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat het wel erg belangrijk is welke mens- en levensvisie de behandelaar aanhangt. Bij een behandeling zul je als patiënt er dus alert op moeten zijn om je eigen grenzen aan te geven. En ik realiseer me dat dit heel lastig is als je zelf in een kwetsbare positie bent. Laat je daarom informeren over de aanpak van de haptonoom bij wie je mogelijk een behandeling zult volgen en vraag advies aan mensen die je vertrouwt om helder te krijgen of je deze behandeling aandurft/aankunt.

Ik hoop je in dit antwoord dan toch wat richtingwijzers en handvatten te hebben geboden. Ik hoop dat je meer inzicht mag ontvangen over de verhouding van je gevoel en je verstand zodat je beter leert omgaan met problemen en spanningen in je leven. Maar bovenal: Weest in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus (Filippenzen 4:6, 7). Onder meer uit deze tekst heb ik zelf mogen leren dat we ons verstand èn ons gevoel (onze harten en zinnen) moeten stellen onder de regering van de Heere Jezus Christus. Ons verstand moet worden verlicht  en ons gevoel moet worden bewaard, want anders is het als de golven van de zee, die heen en weer worden bewogen worden. De strijd tegen de spanningen tussen ons verstand en gevoel komen we alleen te boven door bidden en vasten (zie ook Mat. 17:20,21)
Gode bevolen!

J. P. van den Brink

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Al ruim 30 jaar ouderling in de Gereformeerde Gemeenten.

  Beluister ook:

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskunde
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vraag is de volgende. Ik ben achtten jaar getrouwd. Ons huwelijk gaat heel moeizaam. Vanaf het begin hadden wij al ...
4 reacties
28-07-2017
Bij het zingen van psalmen zing je soms teksten die je persoonlijk helemaal niet meent. Is dit verkeerd?
1 reactie
26-07-2016
Ik ben lid van de Ger. Gem,, 16 jaar, en ben sinds kort -door de invloed van anderen- echt gaan nadenken over geloof, Je...
5 reacties
26-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering