Gods aanwezigheid dichtbij ervaren

P. Speelman / 81 reacties

30-06-2022, 14:19

Vraag

Kun je letterlijk Gods stem verstaan? En Gods aanwezigheid zo dichtbij ervaren dat het bijna tastbaar is? Ik las hierover in boekjes over vervolgde christenen in het Oostblok. Zelfs als je veel gezondigd hebt, is dit dan nog mogelijk? En hoe ontvang je dit?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste briefschrijver of briefschrijfster,

Hartelijk dank voor je mooie en belangrijke vraag. Jouw vraag zou ik willen opdelen in vijf vragen namelijk:

 • Vraag 1: Kun je letterlijk Gods stem verstaan?
 • Vraag 2: En Gods aanwezigheid zo dichtbij ervaren dat het bijna tastbaar is? Ik las hierover in boekjes over vervolgde christenen in het Oostblok.
 • Vraag 3: Zelfs als je veel gezondigd hebt?
 • Vraag 4: Is dit dan nog mogelijk?
 • Vraag 5: En hoe ontvang je dit?

Ik begin ook met aan jou een vraag te stellen, wat bedoel je met “zelfs als je veel gezondigd hebt”? Er is een aantal mogelijkheden:

1. Je wás een zondaar, bent tot bekering gekomen, je hebt hart aan de Heere Jezus gegeven. De Bijbel zegt dat je dan opnieuw geboren bent en een kind van God. Maar de zonden in je oude leven klagen je aan en je voelt je nog steeds een zondaar. 

2. Je bent (nog) niet bekeerd, misschien wel kerkelijk of christelijk, maar je hebt geen relatie met Jezus de Zoon van God.

Voor God telt namelijk niet of je veel of weinig gezondigd hebt. Je bent óf een zondaar óf een kind van God. Een kind van God is GÉÉN zondaar meer (Romeinen 5 vers 8-9). Een kind van God kan struikelen, vallen, fouten maken en verkeerde beslissingen nemen, ja zelfs zonden doen, maar hij is en blijft een kind van God. Wanneer wij onze  fouten en zonden belijden... dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven (1 Johannes 1 vers 9).

Ik hoop dat wij samen kunnen zeggen: Wij zijn broers of broer en zus en wij belijden Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Vanuit die positie probeer ik jouw overige vragen te beantwoorden.  

Stem uit de hemel? “Zelf heb ik nog nooit een stem uit de hemel gehoord.” Zoals Saulus op weg naar Damascus of Petrus op het dak in Joppe. Hier ging het om heel belangrijke zaken, namelijk Saulus die Jezus (De Kerk) vervolgde en Petrus die moest leren dat het Evangelie van Jezus Christus nu ook voor de heidenen was. Ook sprak God door visioenen en dromen, denk aan Ananias (handelingen 9 vers 10).

God spreekt tot de mensen. En dat doet Hij vandaag nog. Hij spreekt door Zijn Woord en door Zijn Geest. Die twee zijn nooit in tegenspraak met elkaar. Ik ervaar dat als een groot wonder. Bijna dagelijks ruim ik in mijn drukke leven een half tot een uur in om met mijn Vader-God te praten. Niet als een wet, maar als een goede gewoonte. Gewoon praten over alledaagse dingen en over wat mij bezig houdt, over wat ik niet snap. Het is wonderlijk hoe God je dan zo liefdevol wijst op zaken die anders moeten, of ideeën waar je anders nooit op gekomen zou zijn. 

Soms vraag ik wel eens Zijn mening, maar meestal weet ik het antwoord vooraf al. Heel vaak ‘zegt’ God dan: “Ho even, ik ben geen politieagent.” Mensen staan,  goedbedoeld, altijd snel klaar met hun mening of visie of oplossing. God werkt dat juist meer in ons uit door Zijn Geest van Liefde.

Ik geloof niet dat God een systeem heeft van hoe Hij met ons wil communiceren. Ieder mens is anders. Wat wel voor ons allemaal geldt is dat wij ons aan Hem willen toewijden, Hem gehoorzaam willen zijn en onze fouten en misstappen belijden. Dan groeien wij in geloof en zullen wij meer en meer zijn liefdevolle stem verstaan. Geloof je dat?

Toch spreekt God ook wel met hoorbare stem. Er zijn veel getuigenissen van moslims die in onbekeerde staat een ontmoeting hadden met Jezus Christus. Daar zijn verschillende boeken over geschreven. Ooit las ik het boekje “De verscheurde sluier” over een bijzondere ontmoeting van een moslimmeisje met de Heere Jezus.

Ik hoop zo dat mijn verhaal je mag bemoedigen in jouw relatie met God en als die relatie voor je onbekend is bid dan gewoon: "Heere Jezus, kom in mijn hart. Ik belijd dat ik een zondaar ben, maar U wilt mij schoonwassen door het bloed van Uw Zoon. Ik aanvaard uw Zoon Jezus als mijn redder en verlosser van mijn zonden. Vul mij met uw Heilige Geest zodat ik Uw stem kan verstaan.”

Ik wens je Gods zegen toe op je levenspad.

Hartelijke groet,
Piet Speelman

P. Speelman

P. Speelman

 • Geboortedatum:
  12-04-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Folsgare
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelische Gemeenschap Sneek

81 reacties
Samanthi
12-07-2022 / 00:35
@willemb
Ja dat is het...buiten Christus is geen leven, ook niet al verfoei je je zelf al heb je een walging van jezelf... al ga verander je nog zo veel en je hebt Jezus niet, dan ben je voor eeuwig verloren!
Hij wil ons zo graag zaligmakend! Hij roept en nodigt dode zondaren, en wie Hem horen zullen leven.
arie86
12-07-2022 / 10:03
Wil niet voor een ander praten, maar volgens mij als je in iemands praat, daad, gewaad en gelaat kunt merken dat hij van Iemand houd, dat is dan een uitingsvorm, let wel uitingsvorm van diepe liefde tot die Persoon. Dat zijn dan geen werken om iets te verdienen maar vruchten/ uitingsvormen van die Liefde. Samantthi en WillemB: iemand die iets van het volbrachte werk van de Heere Jezus mag kennen die zal dat laten zien in praat, daad, gewaad en gelaat. Stel je houd veel van je man of vrouw dan komt dat toch ook naar voren in praat, daad, gewaad en gelaat...... en dat zou niet gelden tegenover de Heere die zoveel groter is en de Liefde zoveel dieper?
Het zijn juist de werkingen van Zijn Geest die dat geeft.
Samanthi
12-07-2022 / 10:16
@arie86
Ik ken mensen, van de straat, die een leven van drugs en geweld achter de rug hebben, als je die ziet lopen (ze hebben gewoon een ouwe spijkerbroek en shirt oid aan) zie je echt niet op het eerste gezicht dat zij de Heere Jezus lief hebben gekregen, ze spreken nog steeds straattaal, geen vloeken of lelijke woorden, maar niet de taal die een gemiddeld kerkmens spreekt, toch hebben ze de Heere Jezus zo lief, daar spreken ze over, daar leven ze naar.
Als je met hen in gesprek gaat zul je stijl achterover vallen.
arie86
12-07-2022 / 10:40
Samanthi
Dacht het al, je begrijp er niets van, als je denk dat ik bedoel dat je dan geen ouwe spijkerbroek en shirt aan mag hebben en dat je dan alleen de taal van een gemiddeld kerkmens moet spreken als het in mijn/ onze ogen ''echt'' is, dan kan het me aangrijpen dat je zo ver durf te gaan.
Samanthi
12-07-2022 / 11:11
@arie wat bedoel je dan wel?
Ik weet het echt niet!
arie86
12-07-2022 / 12:10
Samanthi, ben in zekere zin blij dat je zegt dat je het niet begrijpt. We mogen/ moeten de Bijbel als uitgangspunt nemen in ons leven op alle tereinen toch? Maar hoor niet het Woord, maar ik hoor hoe ''Samanthi"' dat uitlegt en toepast en dan word het gevaarlijk want mis daar echt iets in. Zo kan een mens een olifant worden in de geestelijke poselein kast met de beste bedoelingen.
En weet je dan heb ik de neiging om hart weg te lopen van refoweb als daar zulke olifanten rondlopen die vertrappen wat ze niet begrijpen en dat kan niet de bedoeling zijn. Laat het hier even bij.
Samanthi
12-07-2022 / 12:24
@arie86 en wat bedoel je nu?
Arrow
12-07-2022 / 12:53
Nee niet zonder Jezus, maar dit is wel Dóór Jezus. Maar een stilgezet mens weet verstandelijk wel dat Jezus betaald heeft, en smeekt God om Genade, maar het moet toegepast worden en Jezus moet door God aan zo'n mens weggeschonken worden.
Ik bleef in wat ik schreef dit keer alleen in de ellende.

Arie86, idd! - let wel uitingsvorm van diepe liefde tot die Persoon. Dat zijn dan geen werken om iets te verdienen maar vruchten/ uitingsvormen van die Liefde. -
Gtn
12-07-2022 / 12:57
Inderdaad zie je dat aan praat, gelaat, gewaad. Je praat over Jezus en Gods genade, goedheid, liefde. Je gelaat straalt van vreugde om zoveel onverdiende genade. Je gewaad is netjes, bij voorkeur in vrolijke kleuren om je blijdschap te uiten. Persoonlijk ben ik te herkennen aan de felgekleurde shirts met bijbeltekst of christelijke tekst erop en de ketting met een kruis eraan duidelijk zichtbaar om mijn nek. Het heeft mooie gesprekken opgeleverd tot Gods eer! Want als God zo onuitsprekelijk goed voor je geweest is, kan en wil je daar niet meer over zwijgen!

Het wordt niet altijd begrepen. Maar niets kan mij scheiden van de liefde van Christus!
Samanthi
12-07-2022 / 13:11
@arrow kun je het Bijbels onderbouwen?
arie86
12-07-2022 / 13:26
Samanthi, Denk gewoon eens rustig over zaken na, dan staat er genoeg dat je antwoord hebt op je vraag(en). Hapklare brokken slik je veel te gauw door of spuw je direct uit zonder er eens op te kauwen omdat ze net even iets anders smaken dan ze volgens jou moeten smaken.
Samanthi
12-07-2022 / 15:24
@arie86
Dat is geen antwoord, wat ik denk doet er niet toe, wat de Bijbel zegt wel.
Ik vroeg dit trouwens aan @arrow, dus misschien weet hij het wel.
arie86
12-07-2022 / 15:49
Samanthi12-07-2022 / 12:24
@arie86 en wat bedoel je nu?
Samanthi
12-07-2022 / 16:00
@Bijbelse onderbouwing
Samanthi
12-07-2022 / 16:01
@oh arie sorry ik zie het nu.
Samanthi
12-07-2022 / 16:03
@arie86
Ja nog ik weet niet wat je bedoeld en je legt het niet uit.
Dat is jammer
Omega
12-07-2022 / 19:34
@arie86 Sorry dat je zo lang op een antwoord hebt moeten wachten. Ik vertoef de laatste tijd veel in het buitenland en dan ontbreekt de tijd nogal eens om een gesprek af te ronden.

Mocht ik te persoonlijk te zijn geworden, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Ik heb geprobeerd het probleem zo algemeen mogelijk te schetsen, maar daarbij ontkom ik er helaas ook niet aan om te reageren op wat je schrijft.

Mijn moeite spitst zich toe op een weg die een zondaar volgens een bepaalde prediking moet gaan terwijl Gods Woord dit niet leert. Een toeleidende doolhof, zeg maar. Gods Woord is zo helder als glas en onze oudvaders bevestigen dat nog eens kort en krachtig: "Gij moet direct naar Jezus gaan." En daar, aan Zijn voeten, ontvangen we alles wat we nodig hebben om getroost te leven en zalig te sterven. Dus ook kennis van onze ellende. We willen zo graag nog wat toevoegen aan onze zaligheid, al is het maar een hoopje zondekennis.

Ik ben er van overtuigd dat het een valse influistering van satan is door mensen wijs te maken dat er al kenmerken (=voorwaarden) moeten zijn voordat we tot Christus mogen naderen. Ik vind daarvoor in de Bijbel geen enkel bewijs. En als ik er naast zit, dan zou ik dat toch graag onderbouwd willen zien vanuit het Woord zelf. Noem gerust een voorbeeld.

Een andere prediking dan deze gezonde Bijbelse leer brengt mensen tot verwarring en wanhoop. Ik kan je daarvan genoeg voorbeelden geven vanuit het pastoraat. En wees gerust, ik houd van mijn achterban. Ook van hen die wachten op een briefje uit de hemel, terwijl ze niet beseffen dat ze een Boek vol van die briefjes hebben. Dat Christus ook hen welmenend en onvoorwaardelijk nodigt tot het heil en ze het eeuwige leven wil schenken om niet. En dat niet pas over vele worstelende jaren of volgende maand, maar nu al op dit moment.

Tot slot. Jouw woorden waren ooit die van mij. Ik dacht ook dat er eerst een wonder moest gebeuren en een lange berkeringsweg nodig was met tal van kenmerken. Totdat de Heilige Geest mij duidelijk maakte dat hét wonder bijna 2000 jaar geleden al is gebeurd op Golgotha en dat mijn eigen onwil, tegenstand en onkunde de oorzaak van mijn onbekeerlijkheid was. Jarenlang heb ik een nodigende, roepende en lokkende Christus verworpen. Totdat ik de strijd definitief heb verloren. En nee, niets uit mijzelf maar alles uit genade en vanwege Gods' verkiezende liefde. Maar dit alles verklaart wel mijn ernstige allergie tegen een voorwaardelijke prediking. En ja, dan ben ik wel eens (te) scherp tegen verkondigers van deze (wat mij betreft) zeer valse leer.

Maar nogmaals, geef het gerust aan vanuit Gods Woord als ik er naast zit. Daar buig ik voor.
WillemB
12-07-2022 / 22:31
Beste Arrow,
Ook al zouden al dat “gepraat gewaad enz…” vruchten zijn (hoewel ik geloof dat de vruchten in Galaten 5 staan) dan nog is er geen reden om daarin te roemen, of jaloers op te zijn.
Paulus noemt het schade en drek…
Het ging hem om Christus Zelf!
Terwijl je er ook nog (met een zucht lijkt het) bij zegt: onbekend maakt onbemind…
Zou je dat eerlijk gezegd niet vele malen liever toepassing op de uitnemendheid van Christus?
arie86
13-07-2022 / 09:29
Omega,
Bijbelse bekering, zal ik een hele extreme noemen van iemand die een licht uit de hemel zag, vallende op de knieen bevende en vrezende, niet meer kunnen zien, drie dagen niet meer eten en drinken, een ''ámbtsdrager'' die langskomt als een gezondene van de Heere en die een boodschap heeft en iets moest doen dat er een duidelijke verandering plaatsvind. O ja en dan ook nog dat iemand niet naar Jezus ging maar Jezus tot Hem kwam? Je weet het al ik heb het over Paulus ...............


Helemaal verkeerd toch?, want Paulus had vast last van verwarring en niet weten hoe het verder moet....
Dat juist die uittingsvormen/ kenmerken er waren door de werkingen van Gods Geest zou dan verkeerd zijn, je moet direct naar Jezus gaan.....
Je moet eens met de allergie naar de Dokter gaan, want die is veel enstiger dan je denkt, want die allergie gaat ook veel verder dan je denk.

Bedankt voor het meedelen van je achtergrond, dit zien we vaker, en ik hoop niet dat het voor jouw van toepassing is.
Een predeking gehoord dat de Heere het moet doen en nooit begrepen, nu tot het licht gekomen dat je het zelf kunt, je moet het zelf doen en dan heeft het God gedaan.
Gtn
13-07-2022 / 10:06
Niet iedereen heeft een Paulus bekering, sterker nog je moet je schamen als je een Paulus bekering nodig hebt zei een predikant eens.

De Bijbel is zo'n dik boek omdat we daarin kunnen lezen op hoeveel verschillende manieren God een mens bekeert. Als er maar 1 manier was, hadden we maar een hele dunne Bijbel gehad....

Mijn reactie over praat, gelaat gewaad was overigens wat prikkelend bedoeld, niet als norm. Al meen ik wel wat ik daarin zeg!

Terug in de tijd

Toen ik een jongen leerde kennen en we vaker met elkaar afspraken, verlangde ik steeds meer naar lichamelijk contact met...
geen reacties
30-06-2012
Aan een predikant van de Ger. Gem. Al langere tijd vraag ik me af wat binnen de Ger. Gem. de gewoonte is m.b.t. de frequ...
1 reactie
30-06-2015
De kinderen leren het al jong zingen: Opent uwe mond, EIST van Mij vrijmoedig, op Mijn trouwverbond... Mijn vraag is: ku...
2 reacties
30-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering