Bang voor gesprek na Heilig Avondmaal

Ds. C.G. Vreugdenhil / Geen reacties

22-06-2022, 10:00

Vraag

Aan ds. Vreugdenhil. Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal. In mijn jeugd heeft de Heere mij opgezocht en ontdekt aan m’n zonden. Uiteindelijk, na m’n leven tevergeefs proberen op te knappen, mocht ik Christus zien als de Zaligmaker en enige Gerechtigheid. Ik worstel om aan het avondmaal te gaan. Ik verlang er wel naar, omdat Hij mijn heil alleen is.

Echter... er is maar heel klein deel van de gemeente dat aangaat. Zijn er echt zo weinig ware gelovigen in onze gemeente? Tijdens een huisbezoek werden er ook vraagtekens gezet toen ik iets vertelde over Gods werk in mijn leven. Dit maakt het voor mij moeilijk om aan het avondmaal deel te nemen; ik zie op tegen een gesprek naderhand.

Ik ben een introvert persoon en vind het soms moeilijk iets goed te verwoorden als ik mensen minder goed ken. Ik weet dat de Heere hartenkenner is. Toch houdt dit me tegen. En tegelijk voelt het als het verloochenen van Christus, net zoals Petrus: ik ken Hem niet (door niet deel te nemen). Heeft u handreikingen voor mij? 

Een twijfelende jonge moeder.


Antwoord

De vragen die je hebt komen vaak voor. Het is moeilijk om iemand anders te horen die je geestelijke staat afkeurt. Je schrijft dat je Christus mocht zien als de Zaligmaker en enige gerechtigheid. Je kunt je dan natuurlijk weer afvragen of dat echt wel voor jou is. De manier waarop je op zo’n vraag ingaat is belangrijk. Als je naar jezelf kijkt en wat je ervan terecht brengt wordt het steeds moeilijker. Als je verlangen echt naar de Heere Jezus uitgaat en je begeert Hem aan te nemen en voor Hem te leven, is dat niet alleen maar een zaak van je verstand. Als je niet bent aan geweest en je hebt later het gevoel dat je Hem verloochent hebt.

Wat je nodig hebt is de liefde van God die je over de streep trekt. Dan kun je niet meer blijven zitten. Laat je niet beïnvloeden door allerlei mensen die het niet van je over kunnen nemen. Zie op Jezus alleen en geeft je restloos over aan Hem. Hij zal je niet beschamen.
 
Ik zag vandaag een zelfde soort vraag ('Verward door gesprek met dominee') met een uitgebreid antwoord van ds. C. Harinck. Ik denk dat zijn antwoord je echt verder kan helpen.

Sterkte in je worsteling. God zal je horen en helpen.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil deze vraag graag aan iemand van de Ger. Gem. Ik had laatst een discussie met iemand over het dragen van zwarte kleding. Volgens deze persoon is het zo dat als je bekeerd bent, dit zeker ook aan...
24 reacties
21-06-2012
Hartelijk dank dat u de tijd neemt voor het beantwoorden van mijn vraag. Een jaar geleden heeft een goede vriend van mij zich bekeerd tot de kerk en is hier zeer serieus in. Dit is voortgevloeid uit e...
Geen reacties
21-06-2014
Hallo, ik ben een meisje van 17 en ik worstel de laatste tijd een beetje met de dingen die God en de wereld zeggen over het beeld dat je hebt van jezelf. Er staat genoeg in de Bijbel dat God man en vr...
Geen reacties
21-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering