Gezondheid: algemene of bijzondere genade

Ds. W. van Weelden / geen reacties

13-12-2021, 12:58

Vraag

Toen ik de Heere wilde danken voor mijn gezondheid en andere dingen, zag ik dat als algemene genade. Is dat 'zien' in dit verband een juist zien? En mag ik mij in het aanspreken van God in dit verband meer richten tot God de Vader of tot Jezus Christus?

Of anders gezegd en in andere volgorde gesteld: mag ik mijn gezondheid beschouwen als kruisverdienste, of is dat meer te zien als liefde van God de Vader tot Zijn schepselen?

ADVERTORIAL

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Als laatste weggaan en als eerste terugkomen in je dorp na de verschrikkingen van IS.

Ontdek het inspirerende verhaal van Father Poulos op de Open Doors-dag.

Father Poulos keerde terug na aanval IS

Antwoord

Het is een goede zaak wanneer u de HEERE wil danken voor uw gezondheid en andere dingen. Het betekent dat u verder kijkt dan uw eigen leven. God is onze Schepper, maar Hij onderhoudt ook ons leven. Daardoor mogen wij ons keer op keer verwonderen over Zijn goedheid en trouw. In zorgen, in moeiten, in ziekte is het vertrouwen op de HEERE. God is ons een schuilplaats. Wij bidden altijd tot God. En wanneer ons gebed trinitarisch is (gericht op Vader, Zoon en Heilige Geest), dan bidden wij tot God de Vader. Want het is de Heilige Geest, die ons op Christus wijst. En het is de Christus die ons op de Vader wijst. Niet voor niets kent het gebed dat Hij ons geleerd heeft de aanhef “Onze Vader, die in de hemelen zijt.”
 
Het is eenvoudig uit elkaar te houden wanneer wij ons richten op ons doopformulier. Wij worden gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Gedoopt in de naam van de Vader betekent dat God ons het leven schenkt en ons bij het leven bewaart. Hij richt met ons een eeuwig verbond der genade op. Gedoopt in de naam van de Zoon betekent dat wij door Zijn kruisverdienste van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Gedoopt in de naam van de Heilige Geest betekent dat Hij ons toe-eigent wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. 

Gezondheid is een groot goed. Maar het behoort tot het tijdelijke leven. Het leven dat God schenkt hier op aarde. Maar het leven met God gaat verder. De maatstaf ligt niet bij ons, maar bij God. Hij schenkt een eeuwig verbond der genade. Eeuwigheid hoort bij God. En niet bij ons. Wij zijn tijdelijk. Uit de aarde aards. Enkel door het geloof in de Heere Jezus Christus hebben wij deel aan dat eeuwig verbond der genade. In onszelf zijn wij eindig. Ziende op Christus wordt door het geloof ons het leven met God geschonken. En God is eeuwig. Paulus drukt het helder uit: “hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heeren.”

Kortom, ons leven wordt gedragen door Gods voorzienigheid. Ons leven wordt gered door onze Heere Jezus Christus. Ons leven wordt op de rails gezet en gehouden door de Heilige Geest.

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

genade
geen reacties

Terug in de tijd

Naar aanleiding van Efeze 2:11-22. Bedoelt God één gemeente uit jood en heiden of twee aparte gemeenten:één uit de Joden...
geen reacties
13-12-2017
Deze vraag is bedoeld voor ds. Breure, omdat het een vraag is naar aanleiding van zijn preek van zondag 14 november in K...
geen reacties
11-12-2004
Ik heb een vraag over het lichamelijk contact tussen jongen/meisje, man/vrouw (zowel in de verkeringstijd, als in het hu...
geen reacties
11-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering