Vragen van panellid

Ds. W. van Weelden

Is het Bijbels om je eten te zegenen? Moeten we niet juist God zegenen, meer als dank dat we dit eten krijgen? Volgens...
geen reacties
29-07-2021
Aan ds. Van Weelden: Misschien was mijn vraag 'Twaalf tronen voor twaalf discipelen' niet helder genoeg. Ik bedoelde: oo...
geen reacties
20-04-2021
In Mattheus 19:28 staat: “En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, ...
geen reacties
18-02-2021
De intocht van Jezus in Jeruzalem is volgens Mattheüs 21:1-7 op twee ezels en in Markus 11:1-7/Lukas 19:29-35/Johannes 1...
geen reacties
02-09-2020
Hoe maak je een belofte aan God? Is het al genoeg om dit hardop uit te spreken en het in het gebed gezegd te hebben of i...
geen reacties
20-05-2020
Maria toont tijdens de maaltijd (Johannes 12:3) haar grote liefde tot de Heere. Ze zalfde de voeten van Jezus met zeer k...
17 reacties
11-03-2020
We hebben een groot gezin met meer dan 10 kinderen en dat zien we als een zegen, ook al denken mensen in onze omgeving d...
geen reacties
08-01-2020
Wanneer is het lijden van Christus begonnen? In meerdere dogmatische werken lees ik van Zijn geboorte en besnijdenis, ma...
geen reacties
09-10-2019
Toen Jezus door zijn neef Johannes werd gedoopt ging de hemel open en klonk er een stem die zei: Dit is mijn geliefde zo...
geen reacties
19-06-2019
In de plaats waar ik ter kerk ga zijn twee hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag: binnen de Protestantse Kerk i...
geen reacties
04-04-2019
Is er een boekje wat eenvoudiger/begrijpelijker is dan het boek “De droefheid naar God”? Ik zoek een boek wat er op lijk...
2 reacties
07-03-2019
In bepaalde kerkelijke gemeenten is het niet toegestaan om in het wit te trouwen. In veel andere gemeenten weer wel. Nu ...
geen reacties
29-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering