Vadernaam in gebed zorgt voor vertrouwen

Ds. C.G. Vreugdenhil / 11 reacties

08-12-2021, 10:04

Vraag

Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. Als ik persoonlijk bid en ik gebruik de Vadernaam in mijn gebed, bijvoorbeeld als ik mijn zorgen vertel aan God, merk ik dat ik veel meer vertrouwen heb dat God voor me zorgt en kan ik het ook beter overgeven in Zijn handen wat ook de uitkomst van het gebed dan is, dan wanneer ik God aanspreek met Heere. Mijn vraag is eigenlijk hoe dat kan en of ik vaak de Vadernaam mag gebruiken in mijn gebed, ook om mijn geloof te versterken. 

Een jonge vrouw.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Het gebruik van de Vadernaam is het mooiste wat er is. Je zou daarmee kunnen bedoelen de eerste persoon in Gods wezen, naast Christus en de Heilige Geest. Maar het meest voorkomend in de Bijbel is dat je de Vadernaam gebruikt als je gewoon de drieënige God bedoeld. Als de Heere Jezus Zijn discipelen het Onze Vader leert bidden bedoelt Hij met de Vadernaam ook de drieënige God.

Het is begrijpelijk dat je bij het gebruik van de Vadernaam meer vrijmoedigheid en vertrouwen krijgt in het bidden. We weten immers dat God onze Vader is in en om Christus’ wil. Daar zitten dus de verdiensten van Christus in en ook de Geest die vrijmoedigheid geeft om te bidden en te geloven dat God voor je zorgt. De naam Heere mag je natuurlijk ook gebruiken, maar of je nu meneer zegt of vader, dat heeft toch een andere gevoelswaarde.

Het is heel mooi en ook Bijbels dat je de Vadernaam voor God gebruikt. Blijf dat doen en bedenk daarbij dat Hij om de verdienste van Christus’ onze Vader is. De overgave aan God als Vader geeft ook versterking van de wetenschap dat je zelf Zijn kind bent.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Lees ook de vervolgvraag: " 'Trouwe Vader in de hemel' oneerbiedig "

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
11 reacties
Yada
08-12-2021 / 14:49
Maar noem je zelf die Vadernaam of is de Heilige Geest daarmee begonnen?

Zoals Romeinen 8:15-27 door welke wij roepen: Abba, Vader.

Dan hoef je het niet zelf te doen of te beslissen maar bidt Christus voor je en in je. Je kunt dan niet anders dan ‘Vader’ roepen. Dat houd je niet tegen.

Wanneer je door een waar geloof met Christus verenigd bent dan komt Zijn Geest in je wonen. Die roept. En wie de Geest van Christus niet heeft die komt Hem niet toe.

Alsjeblieft! Noem Hem niet zelf je Vader maar laat Christus dat in je doen door Zijn Geest. Anders breng je je in een groot gevaar en kun je jezelf voor de gek houden met eigen gedachten over wat een Bijbels geloof is, wat de Bijbelse wedergeboorte is en of je werkelijk IN Christus bent en met God verzoend bent en of je de Geest niet bedroefd hebt.

Het is echt alles Zijn Eigen werk.
Verwerving en toepassing.
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Niet van elkaar te scheiden.

Galaten 3:2 De Heilige Geest ontvang je…

Galaten 4:6 De Heilige Geest wordt uitgezonden in je hart en Hij roept….

Efeze 1:12-14 gehoopt, gehoord, geloofd en verzegeld met de Heilige Geest het Onderpand…

Romeinen 8:9
Dezelfde Geest als Christus had. Hij niet met mate. Doet ook wandelen als Christus en roepen… Wie Zijn Geest niet heeft, komt Hem niet toe. Is niet van Hem.

Buiten Christus mag wel/ook tot DE Vader bidden om Zijn Geest in naam van Jezus, Zijn geliefde Zoon. Maar dat is iets anders als tot Hem komen als een aangenomen kind bij een verzoend Vader.
Samanthi
08-12-2021 / 17:38
@Yada
Waarom die hele lijst?
De Heere Jezus gij dan bidt aldus: ONZE Vader...
Er zitten geen voorwaarden aan vast, als je de Heere niet als Vader aan wil spreken zeg je: ik moet U niet als Vader.

Het is alles Gods werk, ja zeker, maar de Heere zegt ook: gijlieden hebt niet gewild dat ik Koning over u zou zijn, daar kun je ook Vader invullen
huibertus
08-12-2021 / 23:24
De naam HEERE is een vertrouwelijke naam, zo kwam Hij bij de doop in ons
leven, Ik ben de HEERE uw God zo begint het genade verbond.
dat heeft niets te maken met mijnheer dat is een reguliere naam voor.
alle mannen. Ook Jezus mogen wij aan spreken met Heere, Wij dan
gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door Jezus Christus onze HEERE Rom 5
vandaar uit spreken wij Hem aan met HEERE Jezus als we daar
kennis aan hebben mogen wij God aanspreken met Vader
jordybeukeboom
09-12-2021 / 01:27
Johannes 10:29-30
Yada
09-12-2021 / 08:26
@Samanthi

Ja, we verwerpen de Vader als we Zijn Zoon verwerpen. Want niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Als je m’n vorige reactie nog eens leest staat dat er ook steeds.

Natuurlijk mag je achter de Heere aan bidden: “Onze Vader” Dat leerde Hij Zijn dicipelen. Maar wat ik bedoelde was: je kunt dit wel bidden maar als je niet werkelijk van Christus bent is het een leugen.

Hij zegt Zelf in Johannes 6: Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in Hem….de Geest is het Die levend maakt…het vlees is niet nut… en velen van Zijn discipelen dit horende zeiden: deze rede is hard en ze gingen terug en wandelden niet meer met Hem.

Ik haal die teksten niet voor niets aan. Ze vertellen alle maal iets over het werk van de Heilige Geest. Het is het Woord. Niet zomaar wat teksten.

Hoe heerlijk is het om te weten én te ondervinden dat in de zwartste aanvechting, je Heere jouw ziet en voor je bidt, en dat je dan tot troost die Vadernaam hoort roepen/roept. Dan heft Hij je hoofd weer omhoog om Zijn gunst te aanschouwen. Hij leeft! En Hij bidt. Ook voor mij.

Ik waarschuw omdat ik de laatste tijd veel mensen tegen kom die…wedergeboren zijn….of die gedoopt zijn en toch belijdenis gedaan(en dat is dan een bewijs dat er iets is) hebben….of wiens zonden vergeven zijn maar Christus niet noemen. En toch gebruiken deze mensen vrijmoedig de Vadernaam. Ze (her)kennen dan ook niet het werk van de Heilige Geest zoals aangehaald in de teksten die ik eerder noemde. Ze spreken wel van werken die ze doen en trekken daaruit de conclusie dat de Geest in hen werkt.

@huibertus
Als we zulke conclusies mogen trekken: Jezus is mijn Heere, dus mag ik God mijn Vader noemen….dan mogen we toch zeker ook conclusies andersom trekken?

De Heilige Geest roept niet in mij: Vader! Dus is Jezus niet echt mijn Heere en God niet mijn verzoend Vader.

Daarom schreef ik ook: Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet uit elkaar te trekken zijn. @jordybeukeboom
Yada
09-12-2021 / 08:34
Aanvulling:
Laat de Heere dit voor je oplossen en ga niet zelf aan de slag. Laat Hem je bevestigen alleen dat geeft troost.
WillemB
09-12-2021 / 11:14
Yada,
Mag de hemelse Vader er Zelf ook iets van vinden?
Zult u dan niet van nu af aan tot Mij roepen: Mijn Vader, U bent de Leidsman van mijn jeugd?
‭‭Jeremia‬ ‭3:4
Samanthi
09-12-2021 / 13:00
@Yada
Aan de ene kant begrijp ik wat je duidelijk wil maken, maar aan de andere kant weer niet.

Als je God niet maar Vader aan mag spreken, mag je ook het "onze Vader" niet bidden.
Dat kan evenmin.

Ik hoor weleens preken waar de Heere Jezus niet of nauwelijks genoemd wordt.
Dat is een kwalijke zaak, dat ben ik met je eens.

Dan de Heilige Geest: Hij gaat niet voor ons geloven en Die gaat Zich niet bekeren, door de wedergeboorte ga je dat zelf doen, dat is de genadegave bij de wedergeboorte.

Romeinen 8

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.


Alles is ontvangen, geloof, vruchten, bekering...
Toch ben je geen passief willoos voorwerp in het geheel...dan nog een opmerking, je schreef : Ik zie tegenwoordig mensen die(...)
Dat is nu net juist, ik zie ook mensen die(...)
Dat is het nu precies, ik zie wat voor ogen is de Heere ziet het hart aan, jij en ik kunnen wel zien of er vruchten zijn... vooral in de liefde tot de naasten.

Wij hoeven niet te weten of het wel echt is bij anderen, Paulus sprak de gemeenten aan alsof ze allen kinderen van God waren, toch zat er een Demas tussen.

Paulus oordeelde naar het oordeel der liefde, toch schrijft hij brieven leringen en vermaningen. Omdat de mensen veel moesten leren en afleren, ook waarschuwt hij tegen uitspattingen die er in de gemeente ook waren.. toch gemeente van de Heere, ze waren allen gedoopt op hun geloofsbelijdenis.

Dus stoppen met analyseren, maar veel vertellen over de liefde van de Vader, die is in Jezus Christus, onze Heere.
Yada
09-12-2021 / 13:28
@WillemB

Ja, dat zegt Hij zeker. Zelfs tegen een volk dat bij Hem weggelopen is. Hij heeft hen uit Egypte verlost, gedragen en gevoed in de woestijn. Zelfs tegen een volk met een hoerenvoorhoofd en ze weigeren schaamrood te worden.

Daarom zie je ook in mijn reacties dat ik niet zeg dat je niet tot de Vader mag gaan maar dat je buiten Christus uiteindelijk huichelt. En dat dan op je hart moet wegen.

Ook Maleachi moet in het eerste hoofdstuk daar iets over zeggen. Ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer? Ben Ik een HEERE, waar is Mijn vreze? Hij verwijt de priesters(en daarmee ook het volk) hier dat ze geen volkomen lam offeren. Hij wil een volkomen Lam zien zonder gebrek. Geen halve Christus.

En wat zegt de Heere zelf tegen mensen die Hem (al dan niet stiekem) verwierpen en toch zeiden dat zij niet geboren zijn uit hoererij maar dat ze één Vader hadden, namelijk God?

Johannes 8: Als God je Vader is dan zou je Mij liefhebben….maar nu ben heb je de duivel als vader….

Daarom, lees de eerdere teksten over het werk van de Heilige Geest nog eens…. Die de Geest van Christus niet heeft komt Hem niet toe….. Dat zegt Hij Zelf. Niet ik.

Alles is al wel gezegd dus ik wil graag stoppen met schrijven. (Tenzij ik nog iets belangrijks bedenk.)

Ik heb deze dingen niet geschreven om te discussiëren maar omdat het als een baksteen op m’n hart ligt.

De laatste tijd hoor ik zulke rare dingen van wat mensen voor geloof of wedergeboorte houden en zo ook met alle gemak conclusies trekken uit het Woord.

Ik zag dat er in de vraag over geloof versterken gesproken werd terwijl blijkbaar de Vaderroep door de Heilige Geest niet bekend was.

Maar de Bijbel is zo eenvoudig en helder. Je moet echt wel jezelf moedwillig voor de gek willen houden om verloren te gaan. En dat kan ook door die teksten over het werk van een Drie-enig God (dus ook de Heilige Geest) te negeren.

Ik in Hem en Hij in mij door Zijn Geest. Hij bidt en daarom is het vast. Hij is alleen Die levende Rotsteen. Het fundament is Zijn bloed. Het volkomen Lam. Geopenbaard door de Vader niet door mensen.

Mattheüs 16:15-18 / STV
15 ‭‭Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?‭ 16 ‭‭En Simon Petrus, antwoordende,‭¹²‭ zeide: Gij zijt de Christus,‭¹³‭ de Zoon des levenden Gods.‭ 17 ‭‭En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar–jona!‭¹⁴‭ want vlees en bloed‭¹⁵‭ heeft u ‭dat‭ niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.‭ 18 ‭‭En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra‭¹⁶‭ zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel‭¹⁷‭ zullen dezelve niet overweldigen.‭
Yada
09-12-2021 / 13:31
@Samanthi
Waarschuwen is ook liefde…
Samanthi
09-12-2021 / 13:32
@ waarschuwen? Hoe bedoel je?

Terug in de tijd

Ik ben nu zestien en mijn vriendin ook. Wij zijn allebei echt overtuigd van elkaar. Echter wij willen allebei ook nog ga...
geen reacties
08-12-2003
Wij zijn een jong getrouwd (2,5 jaar) stel, geen kinderen. Onze relatie is op zich heel goed. We kunnen samen erg lachen...
9 reacties
08-12-2009
Kunt u kenmerken noemen van verlatingsangst in een verkering?
geen reacties
08-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering