Gelovige afvallig

Ds. A.T. Vergunst / 26 reacties

30-09-2011, 16:04

Vraag

Er zijn best veel teksten in de Bijbel waaruit ik de indruk krijg dat een gelovige afvallig kan worden. Hebr.6 en bijv. "wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden", de "takken in de olijfboom", en heel veel andere teksten. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, maar telkens als ik de Bijbel lees kom ik ze weer tegen. Maar dat is andersom ook zo: Er staan er ook genoeg in de Bijbel waaruit blijkt dat er geen afval van heiligen is. "Niemand zal ze uit Mijn hand rukken", "Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten" en meer. Zou ik dat op dezelfde manier als de uitverkiezing moeten zien? Met de uitverkiezing is het van de kant van de mens zijn eigen verantwoordelijkheid en van de kant van God dat Hij alles geeft en werkt. Dus met de volharding zou het dan zo zijn dat God ervoor zorgt dat er nooit iemand verloren gaat die wederomgeboren is, maar van de kant van de mens zou hij zich dan 100 procent moeten inzetten en is hij verantwoordelijk voor wat hij doet en laat.

Antwoord

Beste vriend,

Ik denk dat je je eigen vraag goed hebt beantwoord. De Bijbel leert ons twee maal 100 procent.  Rekenkundig klopt dat niet, maar God is 100 procent soeverein in Zijn doen (verkiezing; zalig maken; volharding) maar wij zijn en blijven door onze perfecte schepping ook 100 procent verantwoordelijk voor ons antwoord of Gods roeping in onze schepping en door het Woord dat nu tot ons komt.

De teksten die je aanhaalde uit Hebr. 6 moeten gezien worden binnen het raamwerk van onze verantwoordelijkheid. De schrijver van Hebreeën roept de gelovigen op om te volharden, in het voetspoor van de Heere Jezus Zelf in Matt. 10:22. In de Dordtse leerregels, hfd 3/4, art 17 staat deze zin: "Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods, Die in ons werkt, en ZIjn werk gaat dan allerbest voort." Dus God werkt Zijn soevereine kracht uit door de vermaningen die tot ons komen en op ons in werken.

Hartelijke groeten vanuit Nieuw Zeeland
Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief
26 reacties
janvanverweg
30-09-2011 / 16:55
als gelovigen afvallen is steeds het antwoord dat ze nooit gelovig geweest zijn, maar het alleen maar dachten te zijn. dit geeft grote onrust onder gelovigen omdat deafvaliggen zo óprecht geloofden voordat ze afvielen.
"Niemand zal ze uit Mijn hand rukken", "Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten" en meer.
God verlaat je niet en anderen kunnen je niet uit Gods hand rukken. maar staat er ook ergens dat je het zelf niet kan doen???? Nee, je noemde zelf al teksten waar het tegenovergestelde staat.
ook het moeilijk te begrijpen 'zonde tegen de Heilige Geest' kan alleen door gelovigen gedaan worden en is daarmee bewijs dat afval mogelijk is!
maar alleen als je er zelf voor kiest! niet buiten je wil om.
Het past misschien niet in de uitverkiezings leer, maar onderzoek de bijbel en lees wat er staat.
flower123
30-09-2011 / 17:27
Ik geloof niet dat een gelovige afvallig kan worden. Als je het ware geloof hebt ontvangen wat je van God gekregen hebt, zal God je tot in der eeuwigheid vasthouden. God heeft het zelf belooft, en daar mag je je vast aan klampen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je door bijv zondige dingen de Heere God weer kwijt kan raken. Maar God laat je dan nooit meer los!!! Wat heerlijk he om dat nou te weten. Soms kan je bang worden voor jezelf. Dan denk je: heb ik geen tijdgeloof, lieg ik mezelf niet voor, nu ben ik misschien gelovig maar straks een afvallige,,.En terecht. Want als we het van onszelf zouden moeten verwachten, zou het helemaal niks worden. Maar als je de Heere God bid, om het ware geloof, dan geeft Hij het zeker!!. Hij wil ons veel liever dan dat wij Hem willen: Wie tot mij komt zal in geensinds uitwerpen. En God zal je die volharding dan ook geven, en al die andere dingen die wij niet bezitten. Nee je hoeft helemaal niets te doen. God zal het doen!

@janvanderweg. De zonde tegen de heilige geest kan helemaal niet door gelovigen worden gedaan. Juist door niet gelovigen. Mensen die helemaal niets met God te maken willen hebben. Gelovig zijn betekend: vertrouwen op God's beloften, hoe kan je dan ooit die zonde doen? Nee dat kan absoluut niet, gelukkig maar;-)
janvanverweg
01-10-2011 / 07:22
flower123 schrijft: "Gelovig zijn betekend: vertrouwen op God's beloften, hoe kan je dan ooit die zonde (tegen HG) doen? Nee dat kan absoluut niet, gelukkig maar;-)"
zou het mogelijk kunnen zijn dat iemand stopt met vertrouwen? heb je dat in het dagelijks leven wel eens meegemaakt? eerst vertrouw je een vriend, maar er gebeurt iets (b.v. er wordt iets onwaars over je vriend verteld en je gelooft dat) en daarna vertrouw je hem niet meer. was er voor het incident dan geen vertrouwen? tuurlijk wel!
waarom zou het in de relatie met God opeens heel anders zijn. waarom maak je van geloven iets magisch?
Ria123
01-10-2011 / 08:36
Volgens Hebreeën 6 kan een gelovige wel afvallig worden.
4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn,
5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw,
6 En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.
flower123
01-10-2011 / 08:38
@ jan: Omdat God zijn kinderen vasthoud! En dat is een troost, want anders zou er inderdaad niks van ons terecht komen. En een relatie met een vriend is inderdaad niet te vergelijken met de relatie die een mens tot God kan hebben. Elke vriens geeft zijn leven nou voor een ander? Welke vriend is er nou werkelijk te vertrouwen? Welke vriend houdt onvoorwaardelijk van je? Dat is er maar 1: De Heere Jezus...
1a2b3c
01-10-2011 / 09:11
flower123: Welke vriend is er nou werkelijk te vertrouwen? Welke vriend houdt onvoorwaardelijk van je?

God is ook niet onbetrouwbaar maar soms zeggen mensen het vertrouwen in God op als er dingen gebeuren in het leven die ze niet begrijpen of aanvaardbaar vinden.
Of als ze de tegenwoordige wereld weer lief krijgen. (Demas)
janvanverweg
01-10-2011 / 16:28
als we in een normale relatie al instaat zijn om trouw elkaar lief te hebben, hoeveel te meer in een relatie met een perfecte partner! maar ook als een goede menselijke partner alles eraan doet om de relatie te behouden kan de ander een spaak in het wie gooien. zo ook met onze relatie met God.

het volk srael was ok instaat God de rug toe te keren. keer op keer. hele generaties kwamen om vanwege hun afval! ook het NT spreekt over mogelijk afval van gelovigen. en nog meer over aansporing om anderen van afval te behoeden of of om hen trachten terug te winnen.

nergens staat er dat we onze vrije wil verliezen door de wedergeboorte! we worden de bruid van Christus niet zijn slavin!
plderoos
02-10-2011 / 15:18
@ Ria123

Tegen die tekst heb ik ook lang aan lopen hikken. Ik ben ervan overtuigd dat de bijbel zichzelf niet tegenspreekt omdat achter elke tekst uiteindelijk dezelfde Auteur zit. En hoe kun Je dan zeggen dat een afvallige zich niet opnieuw kan bekeren als Je eerst hebt gezegd dat niemand ze uit Je hand kan roven?

Ik heb Hebreeën 6 daarom heel vaak een aandachtig gelezen en opeens had ik hem. Want nadat de schrijver dat over die afvallige gezegd heeft schrijft hij: "Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten... ..."

Wat zegt hij daar nou precies: wij verzekeren ons van betere dingen hoewel wij alzo spreken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat hij Jezus tegenspreekt die zegt dat niemand Zijn eigendom uit Zijn hand kan roven. maar dat doet hij dan ook niet. Hij zegt dat hij, ondanks dat hij zo spreekt, wel beter weet. Hij zegt dus dat in het hypothetische geval dat een gelovige afvalt, dat het dán onmogelijk zou zijn hem opnieuw te bekeren. Het gaat hem er dus niet om te vertellen dat een gelovige af kan vallen, maar dat áls dat zou kunnen dat hij dan niet opnieuw bekeerd kan worden. Maar dat een gelovige niet afvallig kan worden blijft dus keihard overeind.

Wat je er wél uit kunt leren is dat als het erop lijkt dat een gelovige het geloof afzweert dat hij dan óf het geloof niet echt heeft afgezworen óf dat hij nooit echt geloofd heeft. Want als Jezus zegt dat niemand zo'n schaap uit de hand van Zijn Vader kan roven zegt Hij erbij dat zo'n schaap Zijn stem kent en Hem volgt. Maar dat God een mens uit zijn hand zou laten vallen is per definitie onmogelijk. Want indien wij ontrouw zijn Hij blijft gétrouw want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.
MUS
02-10-2011 / 16:42
Het is niet belangrijk hoe je (dogmatisch) over de afval of volharding der heiligen denkt. De Bijbel spreekt hierin zoals gezegd met twee woorden. Laat de teksten als Mattheüs 24:13 'Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden' een aansporing zijn.
Johan00297
02-10-2011 / 18:08
plderoos Amen, mooie aanvulling op het antwoord van de dominee.
In theorie mogelijk, praktisch onmogelijk.
1a2b3c
02-10-2011 / 19:54
Waarom altijd alles willen verklaren, het dogmatisch kloppend willen krijgen?
We willen het allemaal begrijpen, beheersen, volgen, ergens onder brengen ....
De zee past niet in een emmer, laten we accepteren dat Gods wijsheid oneindig is evenals al Zijn andere 'eigenschappen' en dat wij maar ten dele kennen. 1 Kor.13:9.
Zoals bij de uitverkiezing twee lijnen zijn die voor ons verstand niet te verenigen zijn, zo zie ik hier ook twee lijnen. En omdat ze in de Bijbel staan zijn ze allebei waar!

- Laat iemand die af dreigt te dwalen de aanmoediging ter harte nemen, dat wie volharden zal tot het einde zalig zal worden. en Hand.15:22 ... en zij spoorden hen aan in het geloof te blijven
- Laten degenen die naar het vlees wandelen bedenken dat: Gal.5:21 ... wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. (Paulus spreekt hier tot broeders en zusters die tot de vrijheid in Christus geroepen zijn)
- Laten degenen die geen vrucht dragen Joh 15 serieus nemen: ...5 wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht...6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
- En laten we ervoor zorgen dat we het evangelie niet veranderen: 1 Kor.15:2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt
- Zij die in bewuste zonden leven: Rom.6:16 ... Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.
- ..... enz.

Deze dingen worden tot gelovigen gezegd en je ziet: er wordt geen rekening gehouden met de dogmatiek dat er geen afval van heiligen is.
Dus laten we het niet ontkrachten door te denken: eens gered altijd gered.

En voor degenen die troost nodig hebben, zichzelf niet vertrouwen, niets zonder Hem kunnen e.d:
- Heb.13:5 ... Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.
- Fil.1:6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
- Kol.3:3 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
- Rom 8: 38,39 Niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Here.
- Jh 10: 28 Zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid.
- Heb 10: 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.
- Joh 3: 36 Wie gelooft heeft het eeuwige leven'. (eeuwig houdt nooit op)
- Luk.22:32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.
- ......nog heel veel meer!

Hoe zit het dan precies? Laat het bij God en geloof wat op je eigen situatie van toepassing is.
plderoos
02-10-2011 / 21:38
Ik ken ze allemaal en geen van die teksten sluit uit wat ik zeg :)
1a2b3c
02-10-2011 / 22:31
Ik reageerde niet op jouw reactie, maar gewoon in het algemeen ;)
(ik betrap mezelf er ook regelmatig op dat ik alles dogmatisch wil plaatsen, maar ik denk dat we zo niet met de Bijbel om moeten gaan. Dan ga je al snel de ene tekst met de andere weg redeneren)
janvanverweg
03-10-2011 / 04:25
plderroos zegt: "Hij zegt dus dat in het hypothetische geval dat een gelovige afvalt, dat het dán onmogelijk zou zijn hem opnieuw te bekeren. Het gaat hem er dus niet om te vertellen dat een gelovige af kan vallen, maar dat áls dat zou kunnen dat hij dan niet opnieuw bekeerd kan worden. Maar dat een gelovige niet afvallig kan worden blijft dus keihard overeind. Wat je er wél uit kunt leren is dat als het erop lijkt dat een gelovige het geloof afzweert dat hij dan óf het geloof niet echt heeft afgezworen óf dat hij nooit echt geloofd heeft."

waarom gaat de bijbel opeens theoretische / hypothetische kronkels beredeneren? wat is het nut daarvan? en wat in de bijbel is dan nog meer van deze aard? de lichamelijke opstanding???

de bijbel is geen filosofie boek waarin getheologiseerd wordt. het is een praktisch boek! theologen ontkrachten vaak de impact van de bijbel door erover te gaan fantaseren (philosiferen, theologiseren).

als het onmogelijk zou zijn dat een gelovige zou afvallen, dan syond dat er klip en klaar.
maar het tegendeel staat er. misschien niet leuk voor de wakkelende christen die de kantjes eraf wil lopen; maar dat is de bijbelse waarheid. ook zonder uitleg van 'geleerden' is het helder (maar misschien onprettig)
de mens zoekt naar úitwegen en zoekt raad bij iedereen die de waarheid wilt verzachten.
"stil maar, wacht maar..." is geen christelijke boodschap! we worden opgeroepen om onze plek in te nemen en te getuigen, hoe moeilijk dat ook is.
een halfbakken christendom dat rond het eigen behoud draait is in de gevarenzone! Juist hier drijgt afval! wees waakzaam!
plderoos
03-10-2011 / 07:22
@ janvanverweg

In de wet van Mozes staat bijvoorbeeld ook dat als je je vrouw wilt verlaten dat je haar dan een scheidbrief moet geven. Maar volgens Jezus betekent dit absoluut niet dat je dús mag scheiden. Want zegt hij, van den beginne is dat niet zo geweest. Dus is het geen kronkel als je volgens dezelfde redenering zegt dat van je geloof zou kunnen vallen maar dat volgens andere teksten blijkt dat dat helemaal niet kan.

Het viel mij een keertje op dat Paulus een hele redenering ophangt aan het feit dat een belofte niet aan Abraham en zijn zadén gegeven werd maar aan zijn Záád. Daaruit mag, nee moet je afleiden dat de bijbel zich leent voor nauwkeurig lezen. En dat probeer ik dan dus maar.

Overigens gaat de bijbel inderdaad over mijn behoud. Als ik vervolgens begrepen heb wat God nou graag ziet, gaat het mij, als het goed is, om het behoud van mijn naaste.
1a2b3c
03-10-2011 / 08:15
Ik heb nog een interessant artikel over dit onderwerp gevonden van J. Fijnvandraat.
Heb.6 wordt wel anders verklaard dan plderoos doet, maar ze komen tot dezelfde conclusie.
Het is een beetje lang maar m.i. echt de moeite waard. (al weet ik nog niet of ik het overal mee eens ben)

http://www.jaapfijnvandraat.nl/ebooks/kunnengelovigen.pdf
janvanverweg
03-10-2011 / 09:21
@plderoos
ik snap je vb van de scheidbrief niet ;(
vanuit mijn begriijpen van jouw standpunt (lekker ingewikkeld) zou het scheiden onmogelijk zijn en is echte scheiding slechts een hypothese. Nu weet ik dat in Nederland scheiding toch echt zo af en toe voortkomt. :) is dat allemaal hypothetisch?
in het geval van scheiden is er een duidelijk "niet doen". God geeft daar via Mzes enkele uitzonderingen op. Jezus geeft daar als commentaat op dat we die uitzonderingen niet moeten oprekken en scheiding als acceptabel moeten gaan beschouwen.

mijn begrijpen van de bijbel tov geloofsafval is dat "alleen wij" onszelf uit Gods hand kunnen plaatsen door (al dan niet) bewust God te verlaten! Godzelf belooft dat Hij ons niet zal uitstoten, ook kunnen andere machten dat niet.

het argument dat ze of nooit geloofd hebben of dat de affvallige niet echt afvallig is vind ik vergezocht en beangstigend. het maakt van geloven ets ongrijpbaars; hoe weet je nou echt dat je 'geloof' hebt."die en die waren toch ook altijd heel oprecht ovetuigd dat ze geloofden en nu zijn het felle atheisten. hoe weet ik dat het mij niet zal overkomen?"
De 'niet echt' of 'nooit gehad' redenering kan daar geen antwoord op geven. mijn opvatting wel; en wel eentje die door en door bijbels qua boodschap is: zorg ervoor dat je niet afdwaalt of 'verachterd'.
plderoos
03-10-2011 / 22:02
@ janvanverweg

Jij vroeg je af sinds wanneer de bijbel iets hypothetisch kan behandelen. Nou, sinds de wet van Mozes dus. Want daar lijkt het alsof scheiden mag, terwijl dat helemaal niet zo is. (het gaat mij niet om het scheiden zelf, maar dat het lijkt alsof het mag) Zo lijkt het ook of een gelovig afvallig kan worden terwijl dat helemaal niet zo is. Dat is precies dezelfde redeneervorm.
janvanverweg
04-10-2011 / 07:05
@pldoos,
scheiding gebeurde en was dus verre van hypothetisch! Mozes gaf daarom een kader aan waarbiine het toegestaan was vanwege de zwakke mens en om verdere escalaitie in te perken. (scheiding om minder ingrijpende redenen) er is daar niets theoretisch of hypothetisch aan. er was een concreet probleem dat op een concrete manier wordt aangepakt.

de redenering van "het mag niet , dus als het gebeurt is het hypothetisch" snijdt geen hout. we mogen niet zondigen, toch zijn onze zonden niet hypothetisch van aard :)
Johan00297
04-10-2011 / 21:50
Is het hypthetisch om over het houden van de 10 geboden te spreken tot zaligheid, terwijl dit voor geen mens mogelijk is?

Terug in de tijd

Dominee Van Holten gaf een tijdje terug op een liefdevolle manier antwoord op een meisje dat bang was voor de uitverkiez...
1 reactie
30-09-2014
Ik ben een vrouw van 26 en heb een lieve man en dochter. Met ons gezin zit het wel goed. Mijn moeder en mijn (stief)vade...
11 reacties
02-10-2017
Wanneer geeft een man zich in een verkering? Ik heb een lieve vriend en toch steeds het gevoel dat ik hem niet echt kan ...
geen reacties
30-09-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering