Deelname Heilig Avondmaal in Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Ds. A.S. van der Lugt / 1 reactie

30-09-2016, 08:01

Vraag

Mijn buurvrouw (GKV) vertelde dat sinds kort bij haar in de gemeente iedereen die dat wilde en in zijn of haar gemeente gewend was aan het Avondmaal deel te nemen, dat bij hun ook mocht. Ze moest er zelf nog wel aan wennen, vertelde ze. Ik vroeg haar of ik (RK) dan ook mee mocht doen. Ze zei meteen dat dat niet mocht. Ze kon het niet goed uitleggen waarom het niet mocht. Zijn daar binnen de GKV regels voor? En als ze er zijn, wat zijn de consequenties als er niet naar geluisterd wordt?

Antwoord

Er is binnen het verband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt geen algemeen werkende regel. In feite is het zo dat de plaatselijke kerken zelf bepalen wie aan het heilig avondmaal toegelaten worden. Ik weet van kerken die het geheel aan de verantwoordelijkheid van de kerkganger overlaten, nadat zij de aanwezigen tot zelfonderzoek hebben opgeroepen. Andere kerken vragen van hun gasten instemming met de Apostolische Geloofsbelijdenis. Weer andere laten alleen leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken toe (omdat die kerken zusterkerken zijn), terwijl met leden van andere kerken vooraf een gesprek wordt gevoerd door de leden van de kerkenraad. Soms wordt erbij gezegd dat bij de viering gasten welkom zijn, die in de eigen gemeente ook gerechtigd zijn het avondmaal te vieren. Het hangt dus nogal af van de plaatselijke gebruiken.

Als in een bepaalde Gereformeerde Kerk vrijgemaakt een lid van de Rooms-Katholieke Kerk wordt toegelaten aan de viering van het heilig avondmaal, leidt dat dus niet per definitie tot een reactie van het kerkverband. Het levert waarschijnlijk eerder gesprek en discussie met de leden van de eigen plaatselijke kerk op. Maar als door de kerkenraad met de gemeente besproken is en aan de gemeente uitgelegd dat iedereen die wil aan kan gaan, dan zal die reactie wel meevallen. De redenen daarvoor zijn dan al bij de leden bekend. 

Ds. A. S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

 • Geboortedatum:
  17-06-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Delft
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

GKvHeilig Avondmaal
1 reactie
CrA
01-10-2016 / 17:47
Beste vraagsteller, ik denk dat je eerder een probleem met je eigen kerk(rk) krijgt, als je bij de GKV deelneemt aan het HA.
Het is katholieken verboden om deel te nemen aan een protestants Heilig Avondmaal. De rk ziet dit HA niet als geldig. Door toch deel te nemen, veins je. Dit is niet toegestaan.

Terug in de tijd

Ik ben beginnend fotograaf, alles nog beetje aan het leren, maar langzaamaan gaat het toch wat meer uitbreiden, zelfs ri...
geen reacties
30-09-2020
Ik heb wel eens een uitspraak gehoord dat er mensen in de hemel zullen zijn van wie we het niet verwachten en dat er men...
3 reacties
30-09-2015
Kunt u wat vertellen over de achtergronden van New Wine en hoe wij daar als (reformatorische) christenen tegenaan 'moete...
20 reacties
29-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering