Zonde en verdoemenis doorleven

J.W.N. van Dooijeweert / 82 reacties

29-06-2021, 13:01

Vraag

De laatste jaren ben ik veel met het geloof bezig. Ik kan niet meer rustig verder leven zoals voorheen. Soms ben ik bang dat het fout met mij af zal lopen, maar soms mag ik ook Gods hulp ervaren en alles aan Hem overgeven.

Ik loop de laatste tijd steeds vast op hetzelfde punt. Ik hoor vaak in preken dat je het eens moet worden met God als Hij je voor eeuwig in de verdoemenis zou werpen, dat je het rechtvaardig moet vinden als Hij je zou straffen, dat je moet doorléven dat je de voornaamste van de zondaren bent, enz. Maar er staat toch ook in de Bijbel dat Hij geen lust heeft in de dood van goddelozen, dat Hij wil dat alle mensen zalig worden, dat Jezus met dat doel gekomen is?

Ik heb meestal niet zoveel last van mijn zonden, ik weet het wel met mijn verstand, maar ik denk niet dat het dat doorléven is waar dominees het vaak over hebben. Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat het fout met me afloopt als ik nu voor God zou moeten verschijnen. En de gedachte dat ik dan voor eeuwig zonder God zal moeten zijn maakt me bang, want ik kan Hem ook niet missen. Ik zou graag Jezus willen kennen en zondag 1 van de catechismus kunnen nazeggen, maar ik weet niet hoe dat moet...

Uiteraard ga ik met mijn vragen naar God toe, maar ik hoop ook dat er hier iemand is die me kan helpen. 

Een vrouw.

Antwoord

Lieve zuster,

Ik begrijp wat je bedoelt met “ik ben de laatste jaren veel met het geloof bezig.” Maar dat is niet de werkelijkheid. Die is heel iets anders. Je bent bezig met jezelf, met allerlei menselijke gedachten en allerlei opgevangen regeltjes en vermeende waarheden. Ik kan begrijpen dat je niet meer rustig kunt leven. Het is me nogal een rij dat je opnoemt. Ik loop die punt voor punt met je na.

“Ik loop de laatste tijd steeds vast op hetzelfde punt. Ik hoor vaak in preken...”

Ik zou graag willen dat het waar was wat je zegt! Liep je maar eens muurvast met al die regeltjes die mensen je voorzeggen en die jij weer als een afweermiddel gebruikt om van de werkelijkheid weg te blijven. Veel gezegden en regeltjes lijken vaak vroom, maar worden gebruikt om een ander weg te houden van de Heere Jezus. En wie heeft daar belang bij? Ja! de duivel! Hoe vroom en ‘bekeerd’ het ook mag klinken; het zijn allemaal listen die hij gebruikt om je van de Verlosser weg te houden. Stel je voor... je moet naar Luxemburg. Dat is een eind weg, dat kost veel, daar ben je zo maar niet. Als niemand me helpt kom ik er nooit en het is er toch zo mooi, hoe moet ik er toch komen, mocht ik er toch maar eens terecht komen... En zo denk je maar door. Dagen lang en daardoor kom je nooit in Luxemburg! In het geloof is het net zo! Als je maar blijft praten en allemaal waarheden blijft roepen en niet naar de Heere Jezus gaat, dan komt het niet goed met je! En wie heeft er dan zijn zin?

Laten we nu eens kijken wat “ze” zeggen (volgens jouw woorden): “dat je het eens moet worden met God als Hij je voor eeuwig in de verdoemenis zou werpen.” Waar staat dat in Gods Woord? Het is een vroom schijnend zinnetje. Lijkt waar te zijn maar klopt dat met wat de Heere zegt. Klopt dat met de werkelijkheid van ons geloof? Het is waar dat je verdient om eeuwig verloren te gaan. Er staat zelfs in de Bijbel dat je al verloren bent, verloren ligt, luister maar. Johannes 3: 17-18: “Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in den Naam van de eniggeboren Zoon van God.”
  
Eens zei iemand tegen me dat hij het zo groot vond dat hij het er mee eens was dat hij een verworpene was. Dat gaf hem rust. Onvoorstelbaar om zo te leven en dan met de Bijbel in de hand. Die het ons zo heel anders leert!

Ik kan je wel zeggen als de Heere, door de werking van de Heilige Geest, tot je zegt dat je verloren ligt, dan word je het daar niet mee eens hoor, maar dan ga je roepen, misschien wel schreeuwen om verlossing, redding en behoud! Want dan wil je niet meer op de plaats terecht komen waar God eeuwig gevloekt wordt. Dan gaat het niet meer om de pijn van de hel te ontvluchten, maar om de eer van God. Dan komt er in plaats van angst voor God, verlangen naar God.

Ze zeggen ook: “dat je het rechtvaardig moet vinden als Hij je zou straffen.” Is dat dan niet zo bij je? Vind je het geen ellende dat je zo dwars bent tegen God? Dat je zo zondig bent? Je zou toch niets liever willen dan God loven en prijzen en Hem gehoorzamen? Ja toch? Vind je zelf ook niet dat het rechtvaardig zou zijn als God nooit meer naar je omkeek? Maar schreeuwt dan je hart tegelijk niet om de liefde van God?

En dat laatste: “dat je moet doorléven dat je de voornaamste van de zondaren bent.” En wat dan als het zo is in je hart, wat dan? Ga je dan maar lopen zuchten en kreunen? DE BIJBEL zegt: “Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht”, Matth. 11:28-30.

En dan ga je ineens de andere kant uit: Maar er staat toch ook in de Bijbel: 
-dat God geen lust heeft in de dood van goddelozen, 
-dat God wil dat alle mensen zalig worden, 
-dat Jezus met dat doel gekomen is?

En het is waar dat staat er ook in. Maar niet zomaar. Daar staat van alles bij. Dat noemen we de context. “God heeft geen lust in de dood van de goddelozen.” God zit Zich niet te verheugen als er weer een ongelovige sterft en eeuwig verloren gaat. Maar Hij ziet er naar uit dat mensen, die leven zonder God, zich tot Hem bekeren.

God wil dat alle mensen zalig worden. Lees het niet verkeerd. Dit wil zeggen dat God niet wil dat mensen verloren gaan. Hij wil niets liever dan dat alle mensen naar de Heere Jezus vluchten om gered te worden. Hij ziet er naar uit om hen in Zijn armen te sluiten. Het is niet Zijn wil dat mensen verloren gaan! Dat wil de duivel en de mensen zelf maken zich er niet druk over. Als ze maar genieten in (zondige) tijdelijke dingen.
 
Je zegt: “Ik heb meestal niet zoveel last van mijn zonden, ik weet het wel met mijn verstand, maar ik denk niet dat het dat doorléven is waar dominees het vaak over hebben.”
 
Ga hier niet over lopen tobben. Ga liever aan de Heiland vertellen hoe het met je is. Besef van je zonden krijg je pas echt als je gaat zien hoe de Heiland heeft moeten lijden om onze zonden. Besef van je zonden hebben, is geen stukje van de weg die je moet afleggen om bekeerd te worden. Je moet bij de Heere Jezus zijn, alleen Hij is de weg! 

Je zegt: “Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat het fout met me afloopt als ik nu voor God zou moeten verschijnen.” Is dat niet terecht? God laat je zo vriendelijk nodigen en lokken, door Zijn Woord en de prediking er van. Al is daar dan ook heel veel verschil in. Er is ook prediking die alleen maar een constaterende boodschap heeft: je bent zo zondig, je gaat verloren, je moet je zonden kennen, enzovoort. Dat is niet de boodschap die God bedoelt hoor. 

Je zegt ook: “En de gedachte dat ik dan voor eeuwig zonder God zal moeten zijn maakt me bang, want ik kan Hem ook niet missen.” Wat bedoel je hiermee te zeggen? Het lijkt namelijk of zo bang bent voor wat er na het sterven begint. En dan plak je er achteraan: “want ik kan Hem ook niet missen.” Wat is het nu? Ben je bang of kun je God niet missen. Dat zijn twee heel verschillende dingen hoor!

En als laatste: “Ik zou graag Jezus willen kennen en zondag 1 van de catechismus kunnen nazeggen, maar ik weet niet hoe dat moet. Uiteraard ga ik met mijn vragen naar God toe, maar ik hoop ook dat er hier iemand is die me kan helpen.” Er is maar één weg om de Heere Jezus te leren kennen. Dat begrijpen de zendelingen en evangelisten heel goed. Die willen maar Bijbels uitdelen. Ja! De Bijbel is de enige weg om de Heere Jezus te leren kennen. Die leer je niet kennen in een beetje weemoedige huilbuien of andere emotionele situatie, maar alleen door het lezen en herlezen van de Bijbel. Dat is het Boek dat God ons geeft, juist om de Heiland te leren kennen. 

Je kunt met je vragen naar God gaan, maar je moet er ook aan willen werken om antwoord te krijgen. En dat krijg je door het lezen van Gods Woord en het luisteren naar de echte Bijbelse prediking! De prediking die je bij de hand neemt en je leidt naar de Heere Jezus; de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is dat en verder niets of niemand.

Ik wens je veel wijsheid en Gods zegen toe. Zoek je hulp niet bij de mensen of in goeie boekjes, maar zoek je hulp bij de Heere alleen. Bij Hem die zegt: “Geef Mij uw hart.” En je weet het toch: de moordenaar aan het kruis, die deed het! En het resultaat... “Heden zult u met Mij in het Paradijs zijn.”

Hartelijke groet en Gods licht en wijsheid toegewenst!
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

ellendekenniszondekennis
82 reacties
Samanthi
05-07-2021 / 16:47
@hubertus, als wij, de heidenen, onbekeerd zijn, zijn en blijven we heidenen.
Onbekeerd blijven is geen optie, God nodigt mensen uit, doe uw mond wijdt open en Ik zal hem vervullen, dat is in de eerste plaats aan Zijn volk Israël gericht, maar ook aan ons, heidenen, is het evangelie gebracht, onbekeerd blijven, niet in Hem geloven, niet gehoorzaam zijn en wel de Psalmen zingen? Je voelt toch zeker dat dat niet gaat?
De oproep tot bekering zit in zowel het oude als het nieuwe Testament, ook het lokken van de Heere kom dan... Ik Ben... Ik zal... Ik heb... dan kun je niet Psalmen toepassen en gewoon doorleven. Dat gaat niet... bekeerd u bekeerd u want waarom zult gij sterven.
En kruip dan niet weg achter onze onmacht.
Omega
05-07-2021 / 19:06
@huibertus David was een kind des Heeren. Geen twijfel over mogelijk. Hem naspreken kan alleen na ontvangen genade. Dat geldt helemaal voor Ps. 51. De vraagsteller worstelt met de toeëigening. Dan past niet ps. 51, maar wel bijvoorbeeld ps. 81.

Als de psalmen alleen bestemd zouden zijn voor Israël, dan kunnen we het hele Oude Testament wel afschaffen. Bovendien, de Heere Jezus citeert regelmatig de psalmen, ook in Zijn lijden. En daarmee geeft Hij ons het goede voorbeeld.

Dominees stemmen de psalmen daarnaast niet af op de aanwezige gemeenteleden, maar op de tekst van de preek. Over bekommerden heb ik al helemaal niet gesproken.

@RvB1990 Tja, ik heb ook nog nooit een dominee gehoord over jezelf opknappen. Althans niet letterlijk. Maar ze bedoelen het wel. Jij spreekt ze in ieder geval na. Een zondaar moet eerst... "een door de Heilige Geest ontdekte zondaar zijn en verslagen in het hart." En dan vragen Samanthi WillemB en ik: waar staat dat? Bedenk je dat zelf? Spreek je een dominee na of het aloude volk van God (wie je daar dan ook mee op het oog hebt)? Of staat het in de Bijbel? Zo ja, waar dan?

Kaïn, Ezau en Judas hadden allemaal zondekennis en ze gingen er alle drie mee verloren. Het gaat dus maar om één ding: brengt het ons aan de voeten van de Heere Jezus of niet.

En zeker, een geloof in Jezus zonder bekering bestaat niet. Een oprechte bekering wordt herkend aan de vrucht, gewerkt door de Heilige Geest. Maar in deze vraag gaat het om de toeëigening van het heil. Je begrijpt het verschil toch wel? Je weet toch wat een toevluchtnemend geloof is? En mijn vraag aan jou heb je nog niet beantwoord: kan een onbekeerd mens ware zondekennis hebben?
huibertus
05-07-2021 / 23:37
Wij mogen er vanuit gaan dat de meeste vraagstellers sters en de reageerders
zijn gedoopt,Bij de doop kwam Heere God met zijn belofte Ik ben de Heere
uw God doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen ,waarmee ?dat kunt
u lezen in filipensen 4 v.s 6 en 7 en ziende op dat verbond schenkt Hij de vrede
in Christus ,als wij deze weg gaan mogen wij hem aan nemen ,maar dan
zullen wij ook bidden maakt ons uw beeld gelijk n.l maak mij zachtmoedig en
nederig van hart en u zult rust vinden.
Ooit hadden wij een ds die ging preken in een naburige gemeente hij nam de meetlat mee en hield een goede preek over de hypocrieten terug naar huis
liep hij over het strand daar kreeg hij bloed voor zijn hart en zag zichzelf als
de grootste hypocriet hij knielde in het zand en leverde de meet lat in
Ik denk dat het altijd goed is als we ons zelf eerst meten voor we anderen gaan meten
Omega
06-07-2021 / 12:25
@huibertus En daar ben ik het dan weer helemaal mee eens!
huibertus
06-07-2021 / 16:10
Samanthi
Gaat u werkelijk in een kerk waar ze allemaal bekeerd zijn?
Als er nu broeders of zusters zijn die geen vrijmoedigheid hebben of
passief blijven of gewoon ontrouw blijven, zijn het dan heidenen?
Ik denk dat ze gewoon kinderen van het verbond blijven tot aan hun dood
Bij hun doop zei Hij Ik ben de Heere uw God en als u ontrouw wordt Ik
blijf getrouw ,dat heeft de moordenaar aan het kruis ervaren
en als wij psalmen zingen mogen ze gerust meezingen, want wij zingen ook
Heer ai maak mij uwen wegen, en opent uwen mond, De psalmen zijn voor het verbonds volk Israel en zijn nu ook aan ons gegeven in het nieuwe verbond
laten wij daar heel dankbaar voor zijn
RvB1990
06-07-2021 / 17:24
@omega
Ik krijg het idee dat alle dominees die maar iets te diep gaan voor je afgedaan worden want de pijn ligt naar mijn idee niet bij het zogenaamde opknappen maar het eenzijdige Godswerk, dat de mens totaal niet meedoet, als een verloren mens voor God terecht komt. Als ik jullie reacties lees komt het er op neer dat je nog een beetje mee wilt doen, ik werp mezelf op Christus, ik geloof, ik beleid, ik neem, ik heb, ik geef. Allemaal zo zoetsappig, dat lees ik dan weer niet in Gods Woord. Maar wat voor mij het wonder is is dat er staat: Ik zal Mij doen overhouden een ellendig en arm volk, niet rijk en verrijkt die hun geloof zo uit hun zak schudden. En nee hoor het is geen napraten, maar de beleving van het eigen hart. En je ziet het totaal verkeerd, het grootste wonder is dat ik zelf nooit iets hoef (kan ik ten diepste niet) hoef op te knappen en helaas wordt die tekst vaak misbruikt, maar dat het werkelijk mag wezen vermoeid en belast van zonde en schuld, geen uitweg meer te zien, dat Christus dan geopenbaard wordt.
Heel Gods Woord staat er vol mee, lees ook eens Comrie, Smytegeldt, Myseras etc.
En Gods oude volk, ik zal geen namen noemen, maar die roepen niet van de daken dat ze zo bekeerd zijn en blijven klein in zichzelf en spreken groot van God Drieenig. Maar als ik lees van het volk van vroeger uit Rijssen bijvoorbeeld, daar gaat nou echt wat van uit.
Samanthi
06-07-2021 / 18:50
RvB2090 schreef:En je ziet het totaal verkeerd, het grootste wonder is dat ik zelf nooit iets hoef (kan ik ten diepste niet) hoef op te knappen en helaas wordt die tekst vaak misbruikt, maar dat het werkelijk mag wezen vermoeid en belast van zonde en schuld, geen uitweg meer te zien, dat Christus dan geopenbaard wordt.
Heel Gods Woord staat er vol mee, lees ook eens Comrie, Smytegeldt, Myseras etc.Als heel Goed Woord hier vol mee staat, wil je dan eens een tekst of gedeelte geven waar ik dat zou kunnen lezen?
Samanthi
06-07-2021 / 19:18
@ Hubertus
Als dit: Jeremia 9

25 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik bezoeking zal doen over alle besnedenen, met degenen, die de voorhuid hebben; 26 Over Egypte, en over Juda, en over Edom, en over de kinderen Ammons, en over Moab, en over allen, die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen; want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het ganse huis Israëls heeft de voorhuid des harten.


Al voor zijn verbonden ook geldt, wat moeten wij dan als gelovige uit de heidenen?
Zeggen we dan niet: wij hebben Abraham tot een vader of anders: wij zijn gedoopt?

Het is hard om te horen: je bent een christen als je bij Jezus hoort, anders ben je een kerkganger.

Lees eens wat de HC over een algemene christelijke kerk zegt, of over het christen zijn?
Vraag 54 en 55

En waarom je een christen genoemd wordt vraag 32

Je kunt praten over diepgang, over zondekennis en over er diep doorgaan, maar daar heb je niets aan, alleen als je Christus en Zijn weldaden deelachtig bent, heb je alles wat je hebben moet.

God vraagt om gehoorzaamheid, de Heere Jezus huilt omdat Hij mensen bijeen wil verzamelen, maar ze willen niet, daarom huilt Hij en dat is welgemeend, ook de oproep tot bekering is welgemeend.
Samanthi
06-07-2021 / 19:20
Het moet zijn: als dit al voor Zijn verbondsvolk geldt
geetje
06-07-2021 / 20:17
RvB zo eens met u! Hier geloofd lang niet iedereen meer in begrijp ik. David, Petrus, ze hebben toch allemaal door genade hun zonden ingezien? Daar begint het mee en God leidt ze zelf verder. Niet wanneer wij denken: Is dit genoeg zondekennis, etc, dat denkt iemand die stilgezet is niet eens. Alleen maar: ís er nog enig middel, waardoor ik behoúden kan worden!! En op Gods tijd worden ze opgericht. Wie niet ziek is heeft geen dokter nodig! Wie zijn zonden niet ziet, geen Middelaar.
Samanthi
06-07-2021 / 20:26
@geetje was dat Davids bekering? Was de Heere Jezus, voor Petrus, pas na zijn verloochening en het berouw daarop dierbaar? Daarvoor was er dus niets?
geetje
06-07-2021 / 20:27
Anders waren de Farizeeën er toch zeker ook wel gekomen?? Hoe 'vroom' waren zij! Maar ze voelden geen zonden. Daarentegen de tollenaar bad: O God wees mij zondaar (!) genadig!
Samanthi
06-07-2021 / 20:31
@ geetje n de Bijbel staat: doden zullen horen de stem van de Zoon van God! Als je de Heere niet kent kun je geen berouw hebben, berouw komt voort uit liefde tot God er is een relatie.
Ik zie n de Bijbel alleen mensen hebben n zonden bewenen als ze de Heere kennen en liefhebben, ja Petrus, David...
geetje
06-07-2021 / 20:51
Samanthi, zeker, dat (echte) berouw werkt God. Maar er is ook heel veel menselijk berouw! Daarom moeten we onszelf toetsen, keer op keer. En zou God Zelf die zekerheid dan niet geven? Ze voelen wel de liefde, maar ook de onmogelijkheid.
Samanthi
06-07-2021 / 20:57
@geetje Maar hoe zit het nu met Petrus?
Een ombekeerd mens is een vijand van God, dus dan is dat berouw van Petrus na zijn bekering toch?
geetje
06-07-2021 / 21:08
Ja God heeft Petrus getrokken en leerde hem Hem nalopen. Volgens mij bedoelen we hetzelfde maar zeggen we het verschillend.. De zondaar heeft niet zoiets van: Hé ik ben bekeerd, ik ga inderdaad mijn zonden voelen, dat had ik wel gedacht. Nu zal het wel goed komen... (Sorry..)
Samanthi
06-07-2021 / 21:25
@geetje
Ik denk niet dat we hetzelfde bedoelen, ik bedoel dat je ongeacht wie je bent welkom bent bij de Heere Jezus, of je nu zondekennis hebt of niet.
Samanthi
06-07-2021 / 21:28
PS als je van de Heere Jezus houdt als je ziet wat jou zonden Hem gekost heeft, pas dan ga je je zonden bewenen!

Je steeds afvragen of je berouw wel echt is zal je altijd bij de Heere Jezus weghouden.
huibertus
06-07-2021 / 23:52
Samanthi
Op mijn simpele vraag geeft u mij geen antwoord wel veel tekst verwijzingen
Mijn vraag zijn in uw kerk alle broeders en zusters bekeerd?zo niet hoe gaat
u dan om met deze verbonds broeders en zusters die van verre blijven staan ?
Bent u dan zo als u aan haalde als Jezus die weende over de verbonds
kinderen? of zegt u het zijn heidenen ,kerkgangers,ze horen de psalmen
niet mee te zingen,weet u of ze niet getroffen kunnenworden door een psalm
zij zijn toch onder het gehoor ,het net kan zich zo sluiten
er staat ergens wees niet al te rechtvaardig u weet vast wel waar het staat
boulanger
07-07-2021 / 10:01
Echt heel helpend voor de vraagsteller, zo’n theologische discussie waarin iedereen zn eigen gelijk wil halen. Volgens mij is het antwoord helder, en roept de hele woordenwisseling daaronder alleen maar meer verwarring op.

Terug in de tijd

Bestaat er een zelfhulpgroep voor mensen die misbruikt zijn?
geen reacties
28-06-2017
Een tijd geleden heb ik een meningsverschil met een kerkenraadslid gehad. Het was maar van korte duur, maar toch houdt h...
geen reacties
29-06-2017
Is het bijbels verantwoord om avondmaal te vieren met een vriendengroep?
geen reacties
28-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering