Zonde en verdoemenis doorleven

J.W.N. van Dooijeweert / 82 reacties

29-06-2021, 13:01

Vraag

De laatste jaren ben ik veel met het geloof bezig. Ik kan niet meer rustig verder leven zoals voorheen. Soms ben ik bang dat het fout met mij af zal lopen, maar soms mag ik ook Gods hulp ervaren en alles aan Hem overgeven.

Ik loop de laatste tijd steeds vast op hetzelfde punt. Ik hoor vaak in preken dat je het eens moet worden met God als Hij je voor eeuwig in de verdoemenis zou werpen, dat je het rechtvaardig moet vinden als Hij je zou straffen, dat je moet doorléven dat je de voornaamste van de zondaren bent, enz. Maar er staat toch ook in de Bijbel dat Hij geen lust heeft in de dood van goddelozen, dat Hij wil dat alle mensen zalig worden, dat Jezus met dat doel gekomen is?

Ik heb meestal niet zoveel last van mijn zonden, ik weet het wel met mijn verstand, maar ik denk niet dat het dat doorléven is waar dominees het vaak over hebben. Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat het fout met me afloopt als ik nu voor God zou moeten verschijnen. En de gedachte dat ik dan voor eeuwig zonder God zal moeten zijn maakt me bang, want ik kan Hem ook niet missen. Ik zou graag Jezus willen kennen en zondag 1 van de catechismus kunnen nazeggen, maar ik weet niet hoe dat moet...

Uiteraard ga ik met mijn vragen naar God toe, maar ik hoop ook dat er hier iemand is die me kan helpen. 

Een vrouw.

Antwoord

Lieve zuster,

Ik begrijp wat je bedoelt met “ik ben de laatste jaren veel met het geloof bezig.” Maar dat is niet de werkelijkheid. Die is heel iets anders. Je bent bezig met jezelf, met allerlei menselijke gedachten en allerlei opgevangen regeltjes en vermeende waarheden. Ik kan begrijpen dat je niet meer rustig kunt leven. Het is me nogal een rij dat je opnoemt. Ik loop die punt voor punt met je na.

“Ik loop de laatste tijd steeds vast op hetzelfde punt. Ik hoor vaak in preken...”

Ik zou graag willen dat het waar was wat je zegt! Liep je maar eens muurvast met al die regeltjes die mensen je voorzeggen en die jij weer als een afweermiddel gebruikt om van de werkelijkheid weg te blijven. Veel gezegden en regeltjes lijken vaak vroom, maar worden gebruikt om een ander weg te houden van de Heere Jezus. En wie heeft daar belang bij? Ja! de duivel! Hoe vroom en ‘bekeerd’ het ook mag klinken; het zijn allemaal listen die hij gebruikt om je van de Verlosser weg te houden. Stel je voor... je moet naar Luxemburg. Dat is een eind weg, dat kost veel, daar ben je zo maar niet. Als niemand me helpt kom ik er nooit en het is er toch zo mooi, hoe moet ik er toch komen, mocht ik er toch maar eens terecht komen... En zo denk je maar door. Dagen lang en daardoor kom je nooit in Luxemburg! In het geloof is het net zo! Als je maar blijft praten en allemaal waarheden blijft roepen en niet naar de Heere Jezus gaat, dan komt het niet goed met je! En wie heeft er dan zijn zin?

Laten we nu eens kijken wat “ze” zeggen (volgens jouw woorden): “dat je het eens moet worden met God als Hij je voor eeuwig in de verdoemenis zou werpen.” Waar staat dat in Gods Woord? Het is een vroom schijnend zinnetje. Lijkt waar te zijn maar klopt dat met wat de Heere zegt. Klopt dat met de werkelijkheid van ons geloof? Het is waar dat je verdient om eeuwig verloren te gaan. Er staat zelfs in de Bijbel dat je al verloren bent, verloren ligt, luister maar. Johannes 3: 17-18: “Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in den Naam van de eniggeboren Zoon van God.”
  
Eens zei iemand tegen me dat hij het zo groot vond dat hij het er mee eens was dat hij een verworpene was. Dat gaf hem rust. Onvoorstelbaar om zo te leven en dan met de Bijbel in de hand. Die het ons zo heel anders leert!

Ik kan je wel zeggen als de Heere, door de werking van de Heilige Geest, tot je zegt dat je verloren ligt, dan word je het daar niet mee eens hoor, maar dan ga je roepen, misschien wel schreeuwen om verlossing, redding en behoud! Want dan wil je niet meer op de plaats terecht komen waar God eeuwig gevloekt wordt. Dan gaat het niet meer om de pijn van de hel te ontvluchten, maar om de eer van God. Dan komt er in plaats van angst voor God, verlangen naar God.

Ze zeggen ook: “dat je het rechtvaardig moet vinden als Hij je zou straffen.” Is dat dan niet zo bij je? Vind je het geen ellende dat je zo dwars bent tegen God? Dat je zo zondig bent? Je zou toch niets liever willen dan God loven en prijzen en Hem gehoorzamen? Ja toch? Vind je zelf ook niet dat het rechtvaardig zou zijn als God nooit meer naar je omkeek? Maar schreeuwt dan je hart tegelijk niet om de liefde van God?

En dat laatste: “dat je moet doorléven dat je de voornaamste van de zondaren bent.” En wat dan als het zo is in je hart, wat dan? Ga je dan maar lopen zuchten en kreunen? DE BIJBEL zegt: “Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht”, Matth. 11:28-30.

En dan ga je ineens de andere kant uit: Maar er staat toch ook in de Bijbel: 
-dat God geen lust heeft in de dood van goddelozen, 
-dat God wil dat alle mensen zalig worden, 
-dat Jezus met dat doel gekomen is?

En het is waar dat staat er ook in. Maar niet zomaar. Daar staat van alles bij. Dat noemen we de context. “God heeft geen lust in de dood van de goddelozen.” God zit Zich niet te verheugen als er weer een ongelovige sterft en eeuwig verloren gaat. Maar Hij ziet er naar uit dat mensen, die leven zonder God, zich tot Hem bekeren.

God wil dat alle mensen zalig worden. Lees het niet verkeerd. Dit wil zeggen dat God niet wil dat mensen verloren gaan. Hij wil niets liever dan dat alle mensen naar de Heere Jezus vluchten om gered te worden. Hij ziet er naar uit om hen in Zijn armen te sluiten. Het is niet Zijn wil dat mensen verloren gaan! Dat wil de duivel en de mensen zelf maken zich er niet druk over. Als ze maar genieten in (zondige) tijdelijke dingen.
 
Je zegt: “Ik heb meestal niet zoveel last van mijn zonden, ik weet het wel met mijn verstand, maar ik denk niet dat het dat doorléven is waar dominees het vaak over hebben.”
 
Ga hier niet over lopen tobben. Ga liever aan de Heiland vertellen hoe het met je is. Besef van je zonden krijg je pas echt als je gaat zien hoe de Heiland heeft moeten lijden om onze zonden. Besef van je zonden hebben, is geen stukje van de weg die je moet afleggen om bekeerd te worden. Je moet bij de Heere Jezus zijn, alleen Hij is de weg! 

Je zegt: “Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat het fout met me afloopt als ik nu voor God zou moeten verschijnen.” Is dat niet terecht? God laat je zo vriendelijk nodigen en lokken, door Zijn Woord en de prediking er van. Al is daar dan ook heel veel verschil in. Er is ook prediking die alleen maar een constaterende boodschap heeft: je bent zo zondig, je gaat verloren, je moet je zonden kennen, enzovoort. Dat is niet de boodschap die God bedoelt hoor. 

Je zegt ook: “En de gedachte dat ik dan voor eeuwig zonder God zal moeten zijn maakt me bang, want ik kan Hem ook niet missen.” Wat bedoel je hiermee te zeggen? Het lijkt namelijk of zo bang bent voor wat er na het sterven begint. En dan plak je er achteraan: “want ik kan Hem ook niet missen.” Wat is het nu? Ben je bang of kun je God niet missen. Dat zijn twee heel verschillende dingen hoor!

En als laatste: “Ik zou graag Jezus willen kennen en zondag 1 van de catechismus kunnen nazeggen, maar ik weet niet hoe dat moet. Uiteraard ga ik met mijn vragen naar God toe, maar ik hoop ook dat er hier iemand is die me kan helpen.” Er is maar één weg om de Heere Jezus te leren kennen. Dat begrijpen de zendelingen en evangelisten heel goed. Die willen maar Bijbels uitdelen. Ja! De Bijbel is de enige weg om de Heere Jezus te leren kennen. Die leer je niet kennen in een beetje weemoedige huilbuien of andere emotionele situatie, maar alleen door het lezen en herlezen van de Bijbel. Dat is het Boek dat God ons geeft, juist om de Heiland te leren kennen. 

Je kunt met je vragen naar God gaan, maar je moet er ook aan willen werken om antwoord te krijgen. En dat krijg je door het lezen van Gods Woord en het luisteren naar de echte Bijbelse prediking! De prediking die je bij de hand neemt en je leidt naar de Heere Jezus; de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is dat en verder niets of niemand.

Ik wens je veel wijsheid en Gods zegen toe. Zoek je hulp niet bij de mensen of in goeie boekjes, maar zoek je hulp bij de Heere alleen. Bij Hem die zegt: “Geef Mij uw hart.” En je weet het toch: de moordenaar aan het kruis, die deed het! En het resultaat... “Heden zult u met Mij in het Paradijs zijn.”

Hartelijke groet en Gods licht en wijsheid toegewenst!
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

ellendekenniszondekennis
82 reacties
Zv70
29-06-2021 / 16:34
In sommige preken lijkt de angst om iemand 'erbij te preken' groter dan de angst om de hoorders bij Jezus weg te houden. Dan hoor je zeggen: 'Als God in je leven komt dan...' Dan lijk je in een soort proces te komen met inderdaad die door de vraagstellen genoemde kenmerken. Die er dan toch echt wel moeten zijn, anders is het (nog) niet echt. Dan wordt de grens tussen kenmerk en voorwaarde heel dun en blijven we graven in onszelf. Want het gevaar om onszelf te bedriegen lijkt groter dan het gevaar om al navelstarend te sterven. Weet je: als er iets van óns bij moest dán zou dat kunnen kloppen. Maar er kán van ons niets bij, toch?
Drie vragen:
1. Erken je dat je een zondaar bent en dat dit een groot probleem is in Gods oog?
2. Geloof je dat God Zijn Zoon gezonden heeft om de schuld van zondaren op het kruis op Zich te nemen als betaling, én geloof je dat dit -het Lam, het offer- voor God genoeg is?
3. Heb jij -nu het offer van Zijn Zoon voor God genoeg is- hier ook genoeg aan?
WillemB
30-06-2021 / 11:58
Mooi antwoord van Ev. Dooijeweert!
Mee eens zv70.
Als dat toch waar zou zijn wat in die genoemde preken gezegd word…
Vrijwillig je eigen verdoemenis moeten aanvaarden…
Doet me denken aan het Roomse vagevuur. Eerst schoongebrand te moeten worden, voordat je in aanmerking komt voor genade.
Volgens mij is dat geen genade meer, maar dat is oproepen en aansporen om zélf te willen lijden voor je zonden!
Terwijl de Reformatie toch juist de Schrift belijdt dat onze Heere Jezus dat voor ons gedaan heeft.
Dát is Evangelie!
Soms denk je, waarvoor heeft Luther de Reformatie moeten doen? Tegen de RK?
Als Luther onder déze prediking had gezeten, had hij die predikant van de preekstoel afgesleurd.
Lock
01-07-2021 / 21:39
 " dat je het eens moet worden met God als Hij je voor eeuwig in de verdoemenis zou werpen, dat je het rechtvaardig moet vinden als Hij je zou straffen, dat je moet doorléven dat je de voornaamste van de zondaren bent, enz "

Beste,
Probeer hier niet op vast te lopen maar kom ermee in het gebed tot God. Of Hij je maar op dat plekje mag brengen.
Dit is geen voorwaarde om het Waarzaligmakend Geloof en Genade te krijgen maar als je dit werkelijk beleefd en doorleefd dan is God al in je leven bezig. Zonder het Wonder van Bekering, alleen door Hem gewerkt om Jezus Christus wil, zonder toedoen van de mens, zonder het Werk van de Heilige Geest zal een zondaar uit zichzelf daar nooit komen. Als God aanvangt in je leven dan ga je psalm 51 zingen als nooit tevoren en beleven..

Momento mori

Groeten, een medereiziger naar de eeuwigheid
WillemB
02-07-2021 / 19:51
@ Lock, onbijbelse zaken moet je inderdaad een plek geven, maar dan wel in de kliko.
Ongelofelijk als je dit uit ps 51 probeert te onderbouwen…
Omega
02-07-2021 / 21:02
Ik mag hopen dat de vraagsteller verder rijkt en verder kijkt dan Psalm 51 (geschreven door iemand NA ontvangen genade).
huibertus
03-07-2021 / 11:26
Ik dacht dat al de psalmen zijn gegeven tot bemoediging,vertroosting,
onderwijzing en vermaning, wat is er nu mis met psalm 51 ?
WillemB
03-07-2021 / 11:33
Daar is helemaal niets mis mee, Huibertus. Maar het is wel mis, als je deze psalm als onderbouwing denkt te kunnen gebruiken voor een leer (Lock), waar juist Ev. Dooijeweert hier zo tegen waarschuwt!
Omega
03-07-2021 / 18:49
@huibertus Daarbij komt dat de vraagsteller worstelt met de toeëigening van het heil en de inhoud van Psalm 51 past bij een doorgeleid kindschap. Als je dan toch een (berijmde) psalm wil citeren, denk ik eerder aan Psalm 81:12, waarin God Zelf ons uitnodigt om in geloof van Hem te eisen wat Hij in de belofte al toezegt.
Lock
03-07-2021 / 19:59
Willem:

Stel er is een bakker, en die gaf eens (ik noem maar wat)
250 broodjes gratis weg, willekeurig kreeg elk persoon die hij zag een broodje. Ik was er een van..
Wie ben jij dan om te zeggen ik ken die bakker en weet hoe hij is en zoiets doet hij nooit!
Tja wat moet ik dan, ik heb toch echt dat zo gekregen en gesmaakt.

Als God in een mens werkt dan gaat dat een keer door de schuld en ellende heen, die worden gekend, beleefd en doorleefd. Zonder ziekte hebben wij geen Medicijnmeester nodig, en als je niet voelt dat je ziek bent ook niet.

- Zalig zijn die treuren - niet voor aardse zaken die vergaan, het gaat daar om mensen met zielsverdriet, zielevragen en worstelingen.

Onbekend maakt onbemind ben ik bang
WillemB
03-07-2021 / 21:43
@ Lock, we hebben het niet over de bakker en ook niet over broodjes…
Wijs eens een Bijbelse onderbouwing aan waaruit blijkt dat een zondaar bereid moet zijn vrijwilliger de verdoemenis te aanvaarden…
Let wel, er dus vrijwillig mee instemt op de plaats te komen waar hij / zij voor eeuwig God zal lasteren en vloeken…
Durf jij te zeggen, dit uit Gods Woord te hebben geleerd?
Of heb je het “beleefd” omdat anderen zeiden dat het moest…?
Omega
04-07-2021 / 12:49
@Lock Met alle respect (voor jou; niet voor wat je schrijft), maar is dit het naspreken van anderen die zeggen hoe het hoort, of komt dit bevindelijk op vanuit het Woord? Want je exegese klopt van geen kant.

Openb. 3:17 zegt precies wie wij van nature zijn: arm, blind, ellendig, jammerlijk en naakt. Doodziek dus, tot op het bot. Iedereen heeft de Medicijnmeester nodig, of je nu beseft dat je verloren ligt of niet. En daarom nodigt Christus welmenend en onvoorwaardelijk iedereen, ongeacht of je dat voelt of niet. Jij wilt graag zelf nog wat toebrengen: een beleving, een doorleving, besef van ellende en schuld. Maar goddelozen (vijanden) worden gerechtvaardigd, geen opgeknapte en vrome zondaren. Rom. 5 is zo helder als glas.

Nogmaals met alle respect, maar Rooms en hypercalvinisme lopen naadloos in elkaar over. Ze belijden beiden dat het allemaal genade is, maar in woord en daad blijkt hun eigen bijdrage aan de zaligheid 'onmisbaar'. Daarom krijgt Refoweb te maken met dit soort vragen. Men hobbelt klakkeloos achter predikanten aan die diep zijn afgeweken van alles wat met de reformatie (en de zuiverheid van Gods Woord) te maken heeft.

Lees Ryle, Boston, McCheyne enz. Een zeer verhelderend boek van een oudvader is "Het Merg van het Evangelie" (Edward Fisher). De schellen vallen van je ogen. Een stuk dunner, maar vlijmscherp en zeer leesbaar is het boekje van ds. A. Simons "Christus voor ogen geschilderd" (https://www.hertog.nl/artikel/9789081722896/Christus%20voor%20ogen%20geschilderd/) Dit boekje is al voor honderden mensen uit met name de OGG en GGiN die met de toeëigening worstelen, tot grote zegen geweest. Van harte aanbevolen.
Samanthi
04-07-2021 / 16:21
Lock: onbekend maakt zeker onbemind. Ja dat merk ik aan wat je schrijft!

God is zo anders dan wij mensen. Wij zeggen: hij of zij moet het maar eens goed voelen...
Maar onze God is de gans Andere, Hij zegt: Jesaja 55

7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. 8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.

Ik lees niet over zonden en verdoemenis doorleven.
Ik lees over het teruggaan naar je Schepper, je omkeren.
Droefheid over je zonden, kun je alleen hebben als je de Heere Jezus kent en liefhebt.
Als je wederom geboren bent.

Lees ook dit eens: 10 eWant de droefheid 20naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar 21de droefheid der wereld werkt den dood.
e 2 Sam. 12:13. Matth. 26:75. Luk. 18:13. verwijsteksten
20 Dat is, die van God komt, Gode aangenaam is, en den zondaar tot God brengt; wanneer namelijk het hart des zondaars daarover recht bedroefd is, dat hij God zijn Vader door zijn zonde vertoornd heeft, met een vertrouwen van de vergeving derzelve door Christus Jezus, vergezelschapt met een vast voornemen van de zonde te vlieden; gelijk de voorbeelden van David, den verloren zoon, de zondares, Petrus en anderen uitwijzen.
21 Dat is, welke in wereldse mensen is, om het verlies van wereldse zaken, of die uit vrees voor Gods straf alleen wordt veroorzaakt, waarop verharding in de zonde, wanhoop en eindelijk de verdoemenis zelve volgt, gelijk in Kaïn, Achitofel, Achab, Judas en dergelijken te zien is
RvB1990
04-07-2021 / 20:46
@Omega, je schrijft: Openb. 3:17 zegt precies wie wij van nature zijn: arm, blind, ellendig, jammerlijk en naakt. Doodziek dus, tot op het bot. Iedereen heeft de Medicijnmeester nodig, of je nu beseft dat je verloren ligt of niet. En daarom nodigt Christus welmenend en onvoorwaardelijk iedereen, ongeacht of je dat voelt of niet.

Daar ga je echt de mist in. Van nature zijn we dat inderdaad, maar we zien het niet, er is niet er niet een die dat gevoeld, er is er niet een die God zoekt, er is er niet een die Christus als Verlosser wil, wie wel? Een door de Heilige Geest ontdekte zondaar, een verslagen in het hart geraakte zondaar. Christus zegt het ook, we moeten wederomgeboren worden. De Heilige Geest zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, voor zulke die zo overtuigd zijn krijgt Christus waarde.
Samanthi
05-07-2021 / 01:19
@RvB1990
Even de uitleg over het overtuigen van de Geest.
1 Hij overtuigd de wereld... Hetzelfde woord wat gebruikt wordt als de Heere Jezus tegen Nicodemus zegt: want alzo lief heeft God de wereld gehad enz...
Ook daar staat het woord kosmos, wereld.
2 Hij overtuigd van zonden: omdat ze niet in Hem geloven
3 Hij overtuigt van gerechtigheid, omdat Hij heengegaan is naar Zijn Vader, Hij had de gerechtigheid volbracht.
3 Van oordeel, omdat de duivel overwonnen is.

Dan zeg je: voor zulke die zo overtuigd is krijgt de Christus waarde?
Hoe moet je dat dan duiden?

Het gaat er toch niet om of ik waarde in Christus ziet?
Het gaat om Zijn werk.

Ik lees het nergens in de Bijbel, wel komt ALLEN tot Mij, die vermoeid en belast zijt en IK ZAL u rust geven.

In de Bijbel staat niet: een overtuigde zal horen de stem van de Zoon van God.
Nee er staat doden zullen horen de stem van de Zoon van God.

Alleen door de wedergeboorte krijgt de Heere Jezus waarde, omdat je dan gaat leven en horen en aannemen.
Omega
05-07-2021 / 09:07
@RvB1990 Je hebt helemaal gelijk met wat je schrijft, maar dat betekent niet dat de Bijbel (of ik) daarmee de mist in gaat. Gods Woord geeft jou en mij geen enkel excuus om bij Christus vandaan te blijven. Zo'n uitvlucht is niets anders dan God de schuld geven van onze onwil en onbekeerlijkheid. Wie zich aan de voeten werpt van de Heere Jezus, met of zonder schuldgevoel, ontvangt van Hem in de wedergeboorte (levendverklaring) alles wat je nodig hebt. Of denk je echt dat een onbekeerd mens die op weg is naar de hel, oprechte zondekennis heeft?

Het hypercalvinisme heeft een nieuwe religie gecreëerd: een derde weg. Je moet eerst jezelf opknappen met zondekennis en gevoel van schuld of wachten op het werk van de Heilige Geest, en pas na veel worstelingen mogen we ons met Christus verenigen. Men giet er vervolgens een vroom wettisch sausje overheen en wat leerstellige ingrediënten en de helse maaltijd is gereed. Tussen rooms, remonstrants en hypercalvinisme zit geen enkel verschil. Allemaal willen ze zelf wat toe doen aan hun eigen zaligheid. Het is niets anders dan diepgewortelde haat tegen vrije genade.

Noem eens één tekst in de Bijbel waarin Christus voorwaarden stelt aan de toeëigening van het heil.
RvB1990
05-07-2021 / 09:37
@Samanthi
Helder, maar dat ongeloof zit ook in ons hart, daar moeten we ook aan ontdekt worden, ons hart is een bonk ongeloof.

Verder schrijf je: Het gaat er toch niet om of ik waarde in Christus ziet?
Het gaat om Zijn werk.
Dat is hetzelfde, daar zien we van nature ook geen waarde in. Zie ook Jesaja 53, geen gedaante nog heerlijkheid. De ogen moeten daar echt voor geopend worden en als dat gebeurd val je in het wonder dat Hij dat nou wil openbaren aan de grootste van de zondaren.

Verder noem je een tekst als komt herwaarts tot Mij. Lees daar de kanttekening eens bij, die is daar heel helder over.

Wat houd voor jou wwedergeboorte in? Begint dat meteen met de kennis van Christus?
RvB1990
05-07-2021 / 09:45
@omega
Met verbazing je reactie gelezen, wat een fantasie.
Ik heb nog nooit een dominee horen preken over jezelf opknappen etc.
Ik zou je aanraden om eens wat levensbeschrijvingen te lezen van het oude volk van God, waar men helaas weinig van wil hebben op deze site. Ik ga jou denk even nadoen. Er is tegenwoordig een derde weg, ze kunnen zichzelf aan Jezus voeten werpen op eigen kracht, ze geloven in Jezus en geloven dat hun zonde vergeven zijn, maar ze zijn nooit bekend gemaakt aan hun zonden. Het remonstrantisme is nog erg actueel.
Samanthi
05-07-2021 / 12:39
@RvB1990
Het begint met Christus, het gaat verder met Christus en het eindigt met Christus.

Die kanttekeningen zijn idd helder, maar doen niets af van wat ik eerder schreef.

Dat traject voor de bekering kan ik nergens in de Bijbel vinden.

De een wordt geroepen als hij zijn geld aan het tellen is.
De ander ligt te schelden aan de voeten van Jezus.
De volgende komt uit de boom geroepen en belijd dan zijn zonden.
De volgende zit onder de vijgenboom.
Een ander gaat water halen.
Weer een ander is bang voor de straf van de Romeinen.
Zovelen het gaat allemaal anders.
Ze hoeven niet eerst zonden en verdoemenis doorleefd te hebben om tot Jezus te gaan, maar ze gehoorzaamde aan Zijn woord.
Daar gaat het om, lees de gelijkenis eens van de wijze en dwaze bouwer.

Dan het zonden bewenen, dat gebeurd na de wedergeboorte, dan ga je zien wat jou zonden de Heere gekost heeft, dan ga je zien dat je Hem al die jaren veracht hebt, terwijl Hij je riep en lokte...
Kom naar mij toe en wordt behouden, ga niet werken en zwoegen voor dat wat niet verzadigd, maar koop bij mij gratis wijn en melk.
Dat en dat alleen is de droefheid naar God... dat hebben allee Zijn kinderen.
Samanthi
05-07-2021 / 13:06
Ik bedoel dat zonden bewenen na de wedergeboorte niet ervoor, ook niet voordat de Heere Jezus in je leven is gekomen, dat is nl op dat zelfde moment.
Dan is Christus je dierbaar.
Hen die geloofd is Hij dierbaar.
huibertus
05-07-2021 / 14:35
Omega
Uw reactie 03-07 moet ik toch even over nadenken.
Lock heeft zijn interpretatie over ps 51. Maar ook u geeft uw interpretatie
n.l ps 51 is eigenlijk voor doorgeleide kinderen en ps 81 meer voor de bekommerden. nu kom ik in mijn kerk verzekerden tegen maar ook bekommerden en passieve ,maar de ds laat alle psalmen zingen ook
51, 81,25, 30,zelfs 116 en 119 moeten wij dan maar bij tour beurt gaan
zingen? ik dacht dat al de psalmen aan Israel zijn gegeven 150 stuks
voor al de Iraeliers of ze het aan willen nemen of niet

Terug in de tijd

Zijn er misschien slimme systeempjes/maniertjes/dingen die je je eigen kan maken om er voor te zorgen dat je niet teveel...
geen reacties
28-06-2007
Ik heb steeds het gevoel dat God de Vader mij niet ziet en dat Hij zich niet met mijn leven wil bemoeien. Er is ook een ...
geen reacties
28-06-2008
Een tijd geleden heb ik een meningsverschil met een kerkenraadslid gehad. Het was maar van korte duur, maar toch houdt h...
geen reacties
29-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering