Daniël, hoofd der magiërs

Ds. C.J. Droger / 1 reactie

28-06-2018, 12:54

Vraag

Ik heb een tijdje in een heidense groep gezeten voordat ik uiteindelijk richting het christelijke pad liep en probeer mezelf op dit pad te krijgen. De kerken spreken negatief over magie omdat dit het werk van de duivel zou zijn. Echter, als ik de Bijbel lees lijkt die zichzelf soms tegen te spreken (ik heb de Nieuwe Wereld Vertaling gekregen van een Jehovahgetuige).

Ik lees in bijvoorbeeld in Leviticus 19:26: “Jullie mogen geen voortekens zoeken of aan magie doen.” En ook Deuteronomium 18:9-14 is negatief over magie en waarzeggerij. Maar in Daniel 4:4-9 staat er: “Be̱ltsazar, hoofd van de magiërs, ik weet heel goed dat de geest van de heilige goden in je is en dat geen geheim te moeilijk voor je is. Leg me de betekenis uit van de visioenen die ik in mijn droom heb gezien.”

Wat mij twijfel geeft is dat Daniël (ook in de vorige hoofdstukken niet) nooit ontkent dat hij een magiër was, noch heeft hij de positie van “hoofd der magiërs” afgeslagen. Betekent dat dit de Bijbel onderscheid maakt tussen magie gericht op God en magie gericht op afgoden?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag. Ik begrijp dat het onduidelijk voor je is dat de Bijbel aan de ene kant de magie verbiedt en aan de andere kant zegt dat Daniël het hoofd van de magiërs is geweest in Babel. Ik denk dat we dit probleem zo kunnen oplossen.

De Bijbel verbiedt inderdaad heel duidelijk de magie. De eerste twee teksten die je noemt spreken wat dat betreft duidelijke taal. Ook wij zullen ons ver hebben te houden van magie en van alles wat ernaar zweemt. Het is levensgevaarlijk om je ermee in te laten. Het brengt ons in het bereik van het rijk van de duisternis en dat zal grote schade in ons leven aanbrengen.

Maar Daniël dan? Hij was toch het hoofd van de magiërs in Babel? Dat is ook zo, maar daarbij moeten we het volgende bedenken. Daniël heeft nooit gesolliciteerd naar deze positie. Hij heeft zelfs niet gesolliciteerd naar enige baan aan het hof van Nebukadnezar. Nee, hij is bij de eerste wegvoering uit Israël naar Babel in 597 bruut meegenomen en heeft toen een positie gekregen in het paleis van Nebukadnezar (Dan. 1). En toen deze merkte dat Daniël een bijzondere jongeman was, heeft hij hem ten slotte deze positie gegeven. Niet gevraagd of hij hem ambieerde, want zo werkte dat toen niet. Daniël ontving eenvoudigweg deze positie, omdat hij eerder op een bijzondere manier een droom van Nebukadnezar had uitgelegd. Deze denkt dan dat Daniël een magiër is, maar hij kon beter weten. Daniël heeft toen heel duidelijk van zichzelf afgewezen en gewezen op God (Dan. 2:28). Daniël wordt op grond van zijn uitleg van de droom van Nebukadnezar het hoofd van de magiërs in Babel (Dan. 2:48) zonder ooit een echte magiër te worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft zich als kind van God ver weg gehouden van deze praktijken en dat moeten wij ook maar doen!

Hopelijk is het zo duidelijk voor je.

Hartelijke groeten!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Daniëloccult
1 reactie
Lecram
28-06-2018 / 14:09
Ik zou de vraagsteller ook adviseren om die Nieuwe Wereldvertaling bij het oud papier te doen en een Herziene Statenvertaling te kopen. De Nieuwe Wereldvertaling is een zeer onbetrouwbare en misleidende vertaling, waar wezenlijke zaken wegvertaald zijn.

Terug in de tijd

Ik ben nu langere tijd getrouwd. In het begin van onze relatie (we hadden zo’n halfjaar een relatie) heb ik gemeenschap ...
geen reacties
29-06-2017
Ik heb opnieuw een vraag met betrekking tot de samenkomsten van de gemeente. Ik heb het antwoord gelezen bij de vraag 'E...
geen reacties
30-06-2017
Ik heb een vraag die niemand nog heeft kunnen beantwoorden. Je mag boeken lezen waarin gemoord wordt. Zoveel soms dat he...
geen reacties
28-06-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering