Vragen van panellid

Ds. M. Baan

Ik heb een vraag aan ds. Baan n.a.v. zijn interview in Pastorie online (zie onder). U zegt o.a. het volgende: “Je zult moeten leven met dwaalleraars, dat is niet anders. Afscheiden lost niets op. De g...
Geen reacties
11-06-2024
Ik ben belijdend lid van een van de afgescheiden kerken. Ik geloof dat de afgescheiden kerken de plicht hebben zich weer aan te sluiten bij de Hervormde Kerk zodra dit kan zonder principes aan de kant...
Geen reacties
24-05-2024
Ik ben niet de vraagstelster van de vraag “Geloof eisen van vriend” maar voel met haar mee. Uw antwoord ds. Baan is duidelijk als het over haar man zou gaan. Maar ze zijn nog ongetrouwd. Kun je als ...
Geen reacties
18-03-2024
Kan je van iemand eisen dat die gaat geloven? Ik zou graag willen trouwen, maar zie daarin ook moeilijkheden met betrekking tot het zaligmakende geloof. Alle lof aan God, dat ik mag weten dat er verge...
Geen reacties
19-01-2024
Ik heb een vraag over Kolossenzen 2. Eigenlijk twee vragen. De eerste gaat over Kolossenzen 2 vers 14, waar het gaat over "het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was ...
Geen reacties
01-11-2023
Wat betekent in Johannes 17:22: "En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, Die Gij Mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn?" Wat wordt er verstaan onder de woorden "Ik heb hun de heerl...
Geen reacties
07-08-2023
Onze gemeente mag een dominee beroepen. Ik vind dit een mooi en belangrijk moment om een naam te noemen van een behoudende dominee die zijn mening durft te geven betreffende het behouden van de huidig...
Geen reacties
03-05-2023
Hoe kan ik het Evangelie aannemen, Jezus aannemen, als ik het niet begrijp? Jezus voor mij gestorven terwijl ik nog niet eens bestond. Voor mijn zonden gestorven terwijl ik elke dag nog steeds zondig....
Geen reacties
07-02-2023
Het is de gewoonte in refoland dat er vóór het eten wordt gebeden om een zegen en na het eten wordt gedankt voor het eten. Nu ik daar over nadenk komt dat vreemd over. Waarom pas danken ná het eten? D...
Geen reacties
05-10-2022
Ik werk momenteel als drager bij uitvaarten. Hierdoor kom ik veel in contact met rouwende families. Ik ben zelf gereformeerd, maar ik woon in een katholieke omgeving, waardoor ik dus ook alleen maar k...
2 reacties
28-06-2022
Belijdenis hebben gedaan en bij een gemeente aangesloten zijn is toch een voorwaarde voor het Heilig Avondmaal? We mogen komen met lege handen, maar om de orde erin te houden zijn er toch wel een paar...
17 reacties
11-04-2022
Als je God om vergeving hebt gevraagd en spijt hebt betuigd, maar je hebt niet je excuus aangeboden aan degene die je verdriet hebt gedaan, word je dan alsnog vergeven zonder straf?
Geen reacties
20-01-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering