Verklaringen voor uiteenlopende geslachtsregisters

Ds. H. Korving / 2 reacties

08-08-2022, 09:56

Vraag

Ik heb drie vragen over de geslachtsregisters van Jezus in Mattheus 1 en Lukas 3.

1. Van David tot Jezus noemt Mattheus heel andere namen dan Lukas. De kanttekeningen verklaren dit door te zeggen het Mattheus geslachtsregister van Jozef geeft en Lukas dat van Maria, al wordt haar naam niet genoemd. Mijn eerste vraag is: is deze verklaring ook voor hedendaagse theologen nog toereikend? Ik lees er namelijk niets over in de antwoorden op Refoweb.

2. Stel dat dit de verklaring is, dan heb ik nog een andere vraag. Mattheüs gaat van David naar diens zoon Salomo en gaat zo verder naar allerlei andere koningen, en passeert bovendien de stations Sealthiël en Zerubbabel, om vervolgens via allerlei voor ons onbekende mensen uit te komen bij Jozef de zoon van Jakob. Lukas laat in zijn register, wat van Maria zou zijn, de afstamming teruggaan op Nathan, een andere zoon van David. Hij noemt ook in het geheel geen koningen op, zoals Mattheüs. Maar ook hij passeert de stations  Sealthiël en Zerubbabel. Hoe kan dat? 

3. Zijn er ook nog andere verklaringen voor de uiteenlopende geslachtsregisters, behalve die van de kanttekeningen?

De reeds beschikbare antwoorden gaven hierop voor mij geen helder antwoord, zoals: 'Verschil in geslachtsregister' en 'Jozef als vader van Jezus in geslachtsregister'.

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Ik wil proberen om op je vragen in te gaan en doe dat vraag voor vraag. 

1. Van David tot Jezus noemt Mattheus heel andere namen dan Lukas. De kanttekeningen verklaren dit door te zeggen het Mattheus geslachtsregister van Jozef geeft en Lukas dat van Maria, al wordt haar naam niet genoemd. Mijn eerste vraag is: is deze verklaring ook voor hedendaagse theologen nog toereikend? Ik lees er namelijk niets over in de antwoorden op Refoweb.

Antwoord: nee. Het is ook niet erg aannemelijk omdat in Lukas 3:23 wel Jozef maar niet Maria wordt genoemd. De aanname dat Jozef de zoon van Heli wordt genoemd terwijl er schoonzoon mee bedoeld is omdat hij Maria de dochter van Heli heeft getrouwd, is gekunsteld; ik zou althans niet weten waar men op baseert dat Heli de vader van Maria was, terwijl de katholieke en orthodoxe traditie zegt Maria een dochter was van Joachim en Anna. 

2a. Stel dat dit de verklaring is, dan heb ik nog een andere vraag.

Antwoord: Ik denk dus niet dat dit de goede verklaring is, maar dat laat je vraag onverlet.

2b.Mattheüs gaat van David naar diens zoon Salomo en gaat zo verder naar allerlei andere koningen en passeert bovendien de stations Sealthiël en Zerubbabel, om vervolgens via allerlei voor ons onbekende mensen uit te komen bij Jozef de zoon van Jakob. Lukas laat in zijn register, wat van Maria zou zijn, de afstamming teruggaan op Nathan, een andere zoon van David. Hij noemt ook in het geheel geen koningen op, zoals Mattheüs. Maar ook hij passeert de stations  Sealthiël en Zerubbabel. Hoe kan dat?

Antwoord: De evangelisten hebben een verschillend perspectief en een verschillend doel met de beschrijving van de geslachtsregisters. In dezen sluit ik aan bij de uitleg van ds.  J. L. de Jong op Refoweb. Dat is wel van belang: het weglaten of overslaan van bepaalde tussenschakels is functioneel en daarom geen probleem. Mattheus wil laten uitkomen dat Jezus de zoon van David maar ook van Abraham is. In hem gaan de beloften in vervulling die God aan Israel gedaan heeft. (Let op de vele vervullingscitaten in het evangelie naar Mattheus). Lukas wil laten uitkomen dat Jezus, Davids Zoon, de Zoon van Adam is. Adam, zoon van God in de zin van: naar Gods beeld geschapen (vgl. Handelingen 17, 28). Jezus is de Messias van Israel en de Zaligmaker voor alle afstammelingen van Adam. Zo is er nog wel meer te noemen, maar in zijn algemeenheid is het dus van belang om bij de geslachtsregisters te vragen: welk doel hadden de evangelisten ermee voor ogen, welke boodschap wilden ze op deze manier doorgeven aangaande Jezus? 

3. Zijn er ook nog andere verklaringen voor de uiteenlopende geslachtsregisters, behalve die van de kanttekeningen?

Antwoord: Ja. Als je zelf een beetje op zoek gaat, kom je vanzelf wel een en ander tegen. Te beginnen met een goede Bijbelverklaring van schriftgetrouwe uitleggers (Korte Verklaring; Jacob van Bruggen, Studiebijbel HSV). Een boekje dat een mooi inzicht geven in de verschillende perspectieven van de evangelisten is van J. P. Versteeg, 'Evangelie in viervoud'.

Ik hoop je op deze manier een beetje op weg geholpen te hebben om een antwoord op je vragen te vinden.

Hartelijke groet,
Ds. H. Korving 

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

geslachtsregister
2 reacties
Samanthi
08-08-2022 / 11:18
Een uitgebreid antwoord. Dank u wel.( ik ben niet de vragenstelster)
Het geeft helderheid zo alles naast elkaar zetten, ik ga er zeker voor mezelf nog verder induiken.
Jesaja40
11-08-2022 / 10:11
Een wat minder bekende verklaring dat ten tijde van de Messias er veel verwarring is ontstaan in Israël. De Griekse en Romeinse heersers pretendeerden dat zij goden waren en/of afstammelingen van goden en als zodanig geëerd moesten worden.

Die invloed van buitenaf werd sterker naarmate de Romeinse heersers hogepriesters gingen benoemen die geen afstammelingen van Aaron waren. De Joodse Hoge Raad (sanhedrin) bestond voor 90% uit de groep Sadduceeën. Uitgerekend die groep die gewoon ontkende dat er een opstanding uit de dood bestond.

Wie was de Messias Yeshua van Israël nu eigenlijk? Velen die Hem volgden geloofden in Zijn opstanding. Als een krachtige tegenhanger van de leer van de Sadduceeën én de pretentie dat Griekse en Romeinse heersers goden zouden zijn worden door Lucas ontmaskerd. Ook de twijfelaars krijgen een duidelijke lijn te zien die teruggaat tot de eerste mens.

De geringe verschillen tussen Mattheüs en Lucas zijn nu niet meer zo belangrijk. De afkomst van de Messias Yeshua was duidelijk genoeg, dat wil zeggen: alle beloften van de Messias aan onze aartsvaders én de profetieën zijn controleerbaar uitgekomen. Dit historisch gegeven was voldoende geweest voor de Joodse Hooge Raad wie de Messias is. Enkele Farizeeën uit de Hoge Raad hebben de Messias herkend en erkend. Van de priesters staat geschreven: het waren niet weinigen. Zij waren minder beïnvloed door de Romeinse overheden en waren doorkneed in de Schriften en de Mondeling Leer.

Terug in de tijd

Geachte dominee G. A. van den Brink. U geeft heldere, praktische antwoorden op de vraag 'Geestelijke duisternis in kerkv...
4 reacties
08-08-2012
Ik heb een vraag betreffende de aandacht voor hulpverlening binnen onze gezindte en dan met name in de erediensten. Gelu...
2 reacties
08-08-2017
Ik ben gescheiden en hertrouwd. Inmiddels is mijn oudste zoon 20 jaar en is hij een aantal keer met een vriendin uit gew...
1 reactie
08-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering