Toch blijven zitten bij Heilig Avondmaal

Ds. A. Kot / geen reacties

06-01-2020, 12:59

Vraag

Zondag was ik van plan om -voor het eerst- het Heilig Avondmaal aan de tafel te vieren. Na steeds meer zekerheid in Gods beloften te hebben gevonden, durfde ik vandaag toch niet. In gebed kan ik alles bij God kwijt. Maar nu had ik geen vrijmoedigheid om met mijn gebreken aan de tafel te komen voor versterking. Ik voel me teleurgesteld, hoewel het een mooie dienst was.

Blus je de geest uit als je geroepen wordt, maar blijft zitten? Het voelt als verloochening om niet op de nodiging af te komen. Fysiek dan. Ik twijfelde er zo aan of ik ieder moment moet (kunnen) ervaren dat ik zekerheid heb van Gods vergeving door Jezus. Ik heb het idee dat ik me enorm dankbaar moet voelen. Mij ontbreekt het daar vaak aan. Ik weet dat ik Hem liefheb en Hij weet van mij! Ik weet dat Hij mij uit het duister tot zijn licht heeft getrokken. Hoe kijkt God naar mensen zoals ik? Heeft de Bijbel hier een les in?

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Je stelt een vraag over een teer onderwerp: de toetreding tot het Heilig Avondmaal. Dat is een zaak waar veel meer mensen mee worstelen. Ook een zaak waarvan ik in sommige gevallen wenste dat er meer mee geworsteld werd omdat het zo vanzelfsprekend is geworden en dat mag het nooit zijn. Naar twee kanten trouwens: sommigen gaan natuurlijk aan en anderen gaan natuurlijk niet aan.

De Heere laat het Heilig Avondmaal bedienen met het oog op de volgende zaken:

 1. Hij (!) begeert daarin gemeenschap te hebben met Zijn volk (vgl. Luk. 22:15).
 2. Zijn Kerk moet daarin de dood van de Heere Jezus verkondigen totdat Hij komt (niet alleen in het openbaar in het midden van de gemeente maar daarmee ook te midden van deze wereld) 1 Kor. 11:26.
 3. Tegelijk dient het tot versterking van het dikwijls zo zwakke geloof en tot bemoediging in aanvechting opdat de (levens) weg niet teveel zou zijn (vgl. 1 Kon. 19:17).
 4. Bovendien wordt hierin ook de gemeenschap der heiligen bevorderd (vgl. Rom. 12:5).
 5. Dan nog: het is een vorm van openbare geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente, een herhaling en bevestiging van ons eens gegeven jawoord.

Op al deze aspecten wordt in meerdere of mindere mate gewezen in het Avondmaalsformulier. Het is van groot belang om al deze zaken goed te overwegen voor Gods aangezicht, want dat maakt duidelijk dat de Avondmaalsbediening veel méér is dan de persoonlijke gemeenschap met God in Christus. Dat is weliswaar een zeer belangrijke zaak (en ik versta de strijd daaromtrent heel goed) maar het avondmaal overstijgt dat verre. Overweeg b.v. eens het eerste punt: dat Christus ernaar verlangt om met Zijn kind aan tafel te zitten. Wie die de Heere Jezus liefheeft zou daaraan voorbij kunnen gaan? 

Bij de avondmaalsviering komt het dus aan op oprecht zelfonderzoek (ben ik een mens van de drie stukken) maar vervolgens moeten wij ook het doel ervan voor ogen houden. En daarbij bedenken dat het dient tot versterking van het zwakke geloof, tot genezing van het gebrokene, tot oprichting van het gevallene, tot bevordering van blijdschap in droefheid enz. Wij moeten dus allerminst afblijven omdat wij ons zwak, neergedrukt, ongeschikt en bedroefd gevoelen. Maar wij moeten beseffen dat Christus dit middel heeft ingesteld om ons van dat alles te genezen en eruit te helpen. En wij moeten het niet beter willen weten dat de alleen wijze God.

En ja, dat schrijf je nog iets heel belangrijks: Ik weet dat ik Hem liefheb en dat Hij van mij weet! Welnu, als dat het avondmaal bediend wordt en de vraag komt tot jou (vgl. Petrus in de zaal van Kajafas): jij hoort toch ook bij Hem? En je zou dan antwoorden: ik ken de Mens niet, ik hoor niet bij Hem (hetgeen wij doen als wij afblijven) dan is dat niets anders dan een verloochening van Christus. De Heere geve dezelfde verbreking daarover als Petrus na zijn verloochening kende. Hij geve ermee bij Christus te komen met de belijdenis: “Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb.” En Hij geve ook met Petrus dat je je Heere en Zaligmaker nooit meer zult verloochenen. Maar dat je Hem zult verheerlijken. En bedenk dan dat Zijn kracht in zwakheid wordt volbracht.

Je ds. A. Kot

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil heel graag bekeerd worden en ik zie ook echt in dat het nodig is, maar ik heb geen last van mijn zonde. Ik heb he...
3 reacties
06-01-2012
Ds. Paul, dank u wel voor uw bemoedigende reactie op mijn vraag onlangs over de onmogelijkheid van zalig worden. Mag ik ...
geen reacties
06-01-2009
Zondag hadden we een heel rijke preek, ik was er vol van. Een dag later leek alles weer weg te zijn, ik kon het niet vas...
2 reacties
06-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering