Homeopathische middelen en st. Promise

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

21-11-2003, 00:00

Vraag

Geachte dominee Veldhuizen,

Naar aan leiding van uw antwoord wil ik u op de site van stichting-promise.nl wijzen. Ik zal niet zeggen dat zij alle wijsheid in pacht heeft, maar meer terughoudendheid op dit gebied op deze openbare, informatieve site lijkt me wel nodig.

Antwoord

Beste vriend(in),

Het heeft door verschillende omstandigheden even geduurd voordat ik kon reageren op je reactie. Als ik het goed zie, denk ik dat je vraag niet zozeer een vraag is, maar meer een opmerking of aantekening bij mijn reactie. Nu is dat niet direct de bedoeling van deze rubriek. Het gaat in deze rubriek om heel persoonlijke vragen waar iemand mee kan zitten. Dat was bijvoorbeeld het geval met je vraag betreffende je vriendin. Jouw opmerking/aantekening zou de kant op kunnen gaan van een debat, en die kant moeten we niet op. Toch wil ik dit keer wel reageren.

Als ik mijn antwoord aan jou nog eens overlees heb ik niet zoveel toe te voegen. Ik heb je geschreven dat het niet zo gemakkelijk is om te zeggen wat occult of niet occult is. Het is bijna een soort modewoord geworden dat heel gemakkelijk gebruikt wordt voor alles wat niet direct te verklaren is. Ik heb je ook geschreven dat ik zelf niet zozeer in voetzoolreflex therapie geloof. Datzelfde geldt voor mij t.a.v. de iriskopie. Maar om het occult te noemen en daarmee oprechte (ook christen-)iriskopen in de hoek van het occultisme te zetten (en daardoor te beschadigen) gaat me te ver. Dat is ook mijn grote bezwaar tegen het artikel dat je noemt. Dat artikel en verschillende uitgaven van de stichting die je noemt ken ik ook. Evenals ik het boek gelezen heb van de ex-natuurarts, die met zijn occulte praktijken (zoals hij het later noemt) brak. Ik moet je zeggen dat ik van dat boek niet onder de indruk ben, integendeel. Datzelfde geldt ook het (de) artikel(en) van de stichting.

Op Refoweb kun je een antwoord van mij vinden op een vraag over Magnetisme. Daarin zeg ik o.a. dat er, als het over alternatieve geneeswijzen gaat, grofweg twee lijnen zijn: zij die er gaven in zien die God in de schepping heeft gelegd. Waarbij ze tevens waarschuwen geen grenzen (bijv. contact met de geestenwereld, e.d.) te overschrijden. Op die lijn zitten vooral de Reformatorischen. De bekende Godgeleerde Voetius (begin 17e eeuw) zat al op die lijn. En zij die alles wat we niet direct kunnen verklaren afwijzen als occult (zonder dat men kan zeggen wat occult precies is). Op die lijn zitten vooral (generaliserend gezegd) veel Evangelischen. In het antwoord over Magnetisme kun je vinden dat ik op de eerste lijn zit. Lees dat artikel!

Daarbij vind ik het zeer kwalijk als oprechte christen-alternatieve-genezers in de hoek van het occultisme (dus duivelswerk) gezet worden. Of als er gezegd wordt dat je occult belast/gebonden kunt raken als je je met bepaalde (alle?, sommigen noemen zelfs homeopathie) in laat. Ik vind dat niet in de Bijbel, of ik moet de Bijbel verkeerd lezen. Ik vind ook geen verwijzing naar begane (al of niet occulte) zonden als Jezus bijv. een diep ongelukkige bezetene geneest.

In 1994 schreef ik een boek "Hoe occult is occult" (uitgave Kok, Kampen; het boek is inmiddels uitverkocht, maar misschien kun je het in een Openbare bibliotheek vinden). Daarin schreef ik over iriskopie o.a.: "Sommigen zeggen dat het een vorm van helderziendheid is, anderen zien het als gave, die God iemand kan geven, of zeggen: God heeft de iris zo geschapen dat ze weergeeft wat zich in het lichaam afspeelt. Medici (oogartsen) wijzen het zonder meer als niet wetenschappelijk af.  (Vandaar dat ik zelf niet direct in iriskopie geloof). Ik schrijf er echter bij (ik citeer weer): Kwalijk acht ik de verdachtmakende voorbeelden in het boekje "Ontmasker de duisternis in de alternatieve geneeswijzen": Een man die zachtmoedig en rustig was, veranderde na een consult aan een iriscopist, in een driftkop die zijn vrouw sloeg, zijn kinderen tergde en aan de alcohol verslingerd raakte. Een jongeman genas door iriskopie, maar door de occulte binding kon hij de Bijbel niet meer lezen, niet meer luisteren naar een preek (hij voelde dan een fysieke pijn) en niet meer bidden; hij raakte aan de drank verslaafd en kreeg depressies en zelfmoordneigingen. Zulke voorbeelden zijn mijns inziens kwalijker dan de iriskopie zelf, zo die al kwalijk is" (einde citaat).

Die voorbeelden vind je in het door jou genoemde artikel ook. Ik heb aan zulke voorbeelden niets. Ik heb er alleen maar vragen bij: Hoe labiel waren die mensen al voordat ze naar een iriscopist gingen (alternatieve genezers worden nog wel eens vooral door labiele mensen bezocht). Tegenover zulke verhalen staan vele anderen, die op geen enkele manier driftkop enz,. werden. Zo noem ik in mijn boek een predikant (Refo-kring) die iriskopie beoefende en lid was van het Iriscopisten Gilde in Nederland (ik heb hem vele malen met zegen horen preken). Ik heb twee keer een grondig gesprek gehad met een christeniriscopist. De een was ouderling in een zeer (laat ik voor het gemak maar zeggen: rechts-) Refo-kerk, de ander trouw meelevend kerklid van een Refo-gemeente en verbonden aan een inrichting van zwaar verstandelijk gehandicapten, die zelf niet kunnen zeggen wat hen mankeert. Hij werkte daar nauw samen met de reguliere arts, waarbij ze samen de diagnose probeerden te stellen.

Stel dat ik (door een ongeluk bijv.) zwaar verstandelijke gehandicapt zou raken, of dement word (die kans loopt iedereen) en een iriscopist komt in mijn ogen kijken, raak ik dan occult belast? Ik denk bij occult belast of gebonden zijn aan heel andere dingen: het materialisme dat ook in onze kring, ook onder jongeren, groot is, terwijl de Bijbel (ook Jezus) zo dikwijls wijst op de gevaren van de rijkdom. Of de tijdgeest, waardoor velen (ook jongeren) worden meegezogen van de kerk of van God vandaan. Of de seksuele moraal, die allerminst Bijbels is en ook veel jongeren in de greep heeft, enz.

De bekende christen psychiater Samuel Pfeifer, die verschillende boeken schreef, noemt, als het om alternatieve geneeswijzen gaat, verschillende criteria: Werkt de geneeswijze alleen maar samen met een bepaalde filosofie of kun je die er ook los van zien? Verzwakt het mijn geloof of blijf ik even dicht bij de Heere? Werkt het met kosmische energieën en worden die gezien als 'scheppingsenergieën' of gaat het tegen God als Schepper in? Kan het ook zonder occulte of esoterische (= alleen voor ingewijden) modellen verklaard worden, of zijn er ook andere verklaringen? Samuel Pfeifer wijst ook nog naar de reguliere geneeswijze en zegt: is alles daarvan zonder meer goed? We nemen bijna alles daarvan aan, zonder ons af te vragen of het religieus gezien neutraal is  Inderdaad, ook de reguliere geneeskunde, die wij zo gewend zijn, heeft zijn achtergronden en geschiedenis.

Ik moet dikwijls denken aan wat Paulus schrijft over het eten van vlees dat aan de afgoden geofferd is. Eerlijk gezegd zou ik, als ik in die tijd leefde, dat vlees niet zo graag eten. Maar Paulus heeft er geen bezwaar tegen. Als het je broeder maar geen ergernis geeft of hem doet terugvallen in het heidendom. Paulus heeft wel bezwaar tegen het eten van dat vlees als het in de afgodstempel gebeurt, want dan zit je aan de tafel der duivelen. Maar tegen het eerste (wel vlees eten dat aan de afgoden is geofferd) heeft hij geen bezwaar. Kennelijk werd Paulus er niet occult belast door. (1 Korinthe 8 en 10).

Ik heb wel eens ergens geschreven: sommige mensen zien achter elke boom een occulte beer. Nu, zo iemand ben jij gelukkig niet. Maar probeer zo wel datgene wat je onder ogen komt als het over occultisme gaat te lezen of te zien. Ik hoop je voldoende geantwoord te hebben. In ieder geval moet ik het hierbij laten. Wijsheid bij de doordenking van wat ik geschreven heb.

Ds. H. Veldhuizen
 

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

homeopathienatuurgeneeskunde
geen reacties

Terug in de tijd

Ik had een vraag gesteld over: hoe hou je stille tijd en hoe geef je er invulling aan? Ik werd doorverwezen in mijn antw...
geen reacties
21-11-2008
Omdat we goed rentmeesterschap over de aarde dienen na te streven zijn wij bewust bezig met het milieu. Wij eten zoveel ...
3 reacties
21-11-2019
Sinds kort heb ik mijn gospelmuziek weggedaan omdat het me van God weghield. Maar is gospel voor iedereen slecht?
geen reacties
21-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering