Gods genadebeloften gelden voor alle mensen

Ds. H. D. Rietveld / geen reacties

18-09-2019, 14:20

Vraag

Het genadeverbond is opgericht met Abraham en zijn zaad. Ik lees in Galaten 3:29 dat we alleen Abrahams zaad zijn als we van Christus zijn. Gelden de beloften van het genadeverbond dan alleen voor de bekeerde mensen? Bij mij in de kerk leren ze dat de beloften gelden voor alle leden van de kerk. Ik denk dan aan beloftes die onder andere staan in Jeremia 31:33 en 34; Ezechiël 36 vers 27, Johannes 4 vers 14, etc. Ik zou graag antwoord willen van een CGK predikant.

Antwoord

In Gal. 3 schrijft Paulus over de gerechtigheid uit het geloof. Wij kunnen nooit zalig worden door de werken van de wet te doen. Zij die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham (vers 9). Paulus constateert in Gal. 3:29 dat wanneer iemand gelooft in Christus hij in hetzelfde geloofsspoor zit als Abraham. Dan is zo iemand een erfgenaam van dezelfde beloften die God aan Abraham heeft gegeven. Paulus stelt het hier dus niet als een voorwaarde vooraf (alsof Gods beloften alleen voor bekeerde mensen zouden gelden), maar juist heel ruim als een bewijs uit Gen. 15:6 dat ook niet-Joden door het geloof in Christus’ kruisoffer gerechtvaardigd, zalig kunnen worden.

Gods genadebeloften gelden dus voor alle mensen, niet alleen kerkmensen. Te beginnen met alle Israëlieten (nu Joden genoemd), die nog steeds delen in Gods verbond en ook opgeroepen worden zich te bekeren. Maar sinds Pinksteren is het Evangelie wereldwijd verkondigd tot op heden. Sindsdien is er een wereldwijde kerk ontstaan, die deelt in de beloften van Gods genadeverbond. Sindsdien mogen alle zondaren uit alle volken een beroep doen op Jezus’ woorden: “Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. En wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen.” Dat God zondaren verkiest is voor ons mensen altijd een constatering achteraf. Dat moeten we aan de Heere overlaten. Wij hebben met Gods roepstem te maken, die niet wil de dood van een goddeloze, maar dat die zich zal bekeren en leven. Tenslotte ook nog dit: God zal Zelf Zijn beloften waarmaken. Maar wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. 

Ds. H.D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

belofte(n)verbond
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds mijn veertiende heb ik tijden gehad dat ik had te worstelen met pornografie. Er zijn periodes geweest in mijn leve...
geen reacties
18-09-2012
Aan ds. Van Vlastuin. Dominee, pas kwamen de woorden in mijn hoofd: “gedoopt” zijn in de Naam van de Heere Jezus” (en de...
geen reacties
18-09-2017
Wij, zus en broer, hebben allebei twee maanden vastgezeten in de gevangenis voor iets dat niet zo ernstig was. Maar dat ...
8 reacties
18-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering