Je zal het later wel moeten verantwoorden voor de Heere

B.S. van Groningen / geen reacties

18-09-2007, 00:00

Vraag

Vaak wordt de zinsnede gebruikt (te pas en te onpas): “je zal het later wel moeten verantwoorden voor de Heere”. Vaak wordt dit gebruikt als we een bepaalde keuze (gaan) maken of er een bepaalde levenswijze op na houden. Nu is het toch zo, dat er twee wegen zijn: eeuwig wel of eeuwig wee. Eeuwig wee van nature, eeuwig wel door de barmhartigheid Gods in Jezus Christus. Als een mens is wedergeboren, dan is zelfs de allerheiligste besmet met de zonde in ál zijn doen en laten. Waarom wordt die zinsnede/uitdrukking zo vaak gebruikt? Het is toch zo dat ik heel mijn leven, welke een stroom van ongerechtigheden is, zal moeten verantwoorden? Als ik mij geborgen weet in Christus Jezus zal die verantwoording dan letterlijk (zonde voor zonde) plaatsvinden, ook als Hij dan mijn borg is? Eigenlijk irriteert mij de zinsnede enigszins, we staan immers schuldig tenzij we Jezus als Borg hebben. Wat vindt u van de zinsnede en kunt u in eenvoudige woorden aangeven hoe het laatste oordeel zal zijn?
 

Antwoord

Beste vriend, vriendin,

Je stelt een moeilijke vraag, maar tegelijk geef je ook zelf al een gedeeltelijk antwoord. Je hebt gelijk, deze uitdrukking: je zult het later voor de Heere moeten verantwoorden wordt te pas, maar veel meer te onpas gebruikt. Maar daarom is het inhoud nog wel waar. Er zijn twee wegen, dat leert ons de Bijbel in de gelijkenis van de brede en de smalle weg. Ook Bunyan is niet onduidelijk. Een kind van God is ook na ontvangen genade tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En de catechismus zegt ons dat de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid hebben, maar alzo, dat ze naar al de geboden van God beginnen te leven.

Deze zinsnede wordt vaak gebruikt om je ergens van af te houden, en dat kan op zich goed zijn. Als je een ravijn in zou storten is het toch logisch, dat je iemand daar voor waarschuwt. Maar vaak wordt deze uitdrukking ook misbruikt om zijn of haar gelijk te halen en dan deze uitdrukking te gebruiken om iemand bang te maken. Je zegt het zelf al: een stroom van ongerechtigheden, had de overhand op mij... zo is ons hele leven! Maar wanneer je weten mag: maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert GIJ! Een kind van God mag bij tijden en ogenblikken weten: al de zonden die ik gedaan heb, die ik nog steeds doe en ook de zonden die ik nog zal doen, zijn vergeven door de Heere Jezus Christus. Hij ziet dan geen zonden in Zijn Jakob, en geen overtreding in Zijn Israël. Hij werpt van de Zijnen al de zonden achter Zijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid en Hij komt er nooit meer op terug. Dat is de werkelijkheid, de heerlijkheid van een ware christen. Toch blijft de strijd er dagelijks. Ook de dagelijkse zonden drukken zo iemand nog naar beneden. In de oordeelsdag zullen Gods kinderen ook geoordeeld worden, maar dan mogen ze uit de stem van de Borg en Zaligmaker horen: Ik heb verzoening gevonden, dat deze in het verderf niet neerdale. Ik heb voor hen alles voldaan. Maar verantwoording zullen we allen moeten afleggen. Wat zal het zijn voor de goddelozen? Bergen valt op ons en heuvelen bedenkt ons! Maar wie in dit leven de schuldbrief heeft thuis gekregen en begerig werd naar volkomen verlossing door het bloed van het Lam, die zullen mogen ingaan in de stad, die fundamenten heeft en wiens Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Of om het met Mc Cheyne te zingen: Toen vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft mij gered, Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet: Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij: Ik boog me, en geloofde en - mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is: nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen satan de zegekroon af!
Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij! zal mijn zwanenlied zijn.

Bepaalde uitdrukkingen kunnen ons in de war brengen, maar ook opscherpen. Ik hoop dat het laatste ook jouw deel mag zijn. En leg altijd Gods Woord er naast en je zult zien, dat bepaalde gezegden, al worden ze nog zo vaak gebezigd, niet altijd de toets van de Heilige Schrift kunnen doorstaan. Maar ik lees dat woord verantwoording ook in 1 Petrus 3 : 15 b: en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

Gods nabijheid in alles toegewenst,

Met een hartelijk groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

geen reacties

Terug in de tijd

Er wordt in de prediking heel vaak gezegd dat er genade is, “zelfs voor de grootste van de zondaren". Het ergste is dat ...
3 reacties
18-09-2009
Is er iets met mijn zoon aan de hand? Telkens als ik de kamer van mijn zoon binnen kom is het een rommeltje, want hij is...
2 reacties
18-09-2014
Ik heb een vraag over stiefouderschap. Ik ben sinds zeven jaar stiefmoeder. Mijn stiefdochter was nog heel jong toen ik ...
12 reacties
18-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering