Evangelie onder joden brengen

Ds. A. Jonker / geen reacties

21-02-2019, 16:04

Vraag

Binnenkort hoop ik een maand naar Israel te gaan om daar met de organisatie OM het evangelie onder joden en moslims te brengen. Dit vraagt wel een bijzondere aanpak denk ik. Ik wil graag praktische handvaten hebben hoe je het beste het evangelie onder de joden kan brengen. Wat kun je zeggen en wat niet?

Antwoord

Het is geweldig mooi dat je een maand naar Israël wilt gaan met OM. Daarvoor is een goede voorbereiding nodig en dat kan ik niet in enkele regels geven. Van harte hoop ik dat OM hiervoor een uitgebreide instructie en toerusting geeft. Enkele punten wil ik doorgeven.

Bedenk dat iedere Jood een beeld heeft van Jezus als de Christus van de christenen. Zij staan niet op Hem te wachten en vinden dat ze Hem niet nodig hebben. Omdat de Joden in de loop van de geschiedenis veel te lijden gehad hebben van (zogenaamde) christenen -denk hierbij ook aan de Holocaust- zijn ze meer afwijzend dan een niet-gelovige Nederlander. Daarbij horen ze van Joods-orthodoxe zijde voortdurend dat een Jood die in Jezus als de Messias gelooft, niet langer een Jood zou zijn. Dit laatste is niet waar, maar geeft aan Joden toch de nodige schrik.

Dit betekent dat je zéér voorzichtig moet zijn  bij het benaderen van mensen. Bid veel voor de mensen die je hoopt te spreken.

Vraag hem/haar of zij een Tenach hebben. Bij nee kun je er één geven (heb je ze bij je?). Bij ja kun je vragen “lees je er wel eens in?” Wat heb je onlangs gelezen? (zorg dat je weet wat er in die week volgens het rooster van de synagoge gelezen wordt). Heb je ook wel eens Jesaja 53 gelezen?  Weet je over wie het gaat? Misschien krijg je als antwoord dat het gaat over het Joodse volk als Gods Lijdende Knecht. Zoek een tekst uit dat hoofdstuk die moeilijker op een volk toe te passen is, maar wel op een persoon. Probeer te spreken over een Messias die niet alleen Koning is, maar ook de ongerechtigheid/schuld van anderen op zich nam. 

(“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.”). Volgens mij is deze Knecht: Jezus, want in Hem is vervuld wat er verder staat over lijden als een lam, enz.

Van harte Gods zegen toegewenst,
Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

geen reacties

Terug in de tijd

Mag je vliegen in een vliegtuig, omdat er in de Bijbel staat dat de mens de aarde heeft ontvangen om op te leven? Daarbi...
geen reacties
20-02-2009
Ik weet niet of het mogelijk is, maar het zou fijn zijn als mijn vraag door een dominee uit de Gereformeerde Gemeenten i...
7 reacties
20-02-2012
Aan J. W. N. van Dooijeweert. Ik ben teleurgesteld in uw antwoord op mijn vraag. Er wordt getwijfeld aan een overtuiging...
geen reacties
20-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering