Joden, Jezus en Messias

Ds. A. Jonker / 1 reactie

23-03-2011, 08:35

Vraag

Ik heb een vraag en hoop dat iemand mij hierop antwoord zou willen geven. Als christen geloof ik dat Jezus de beloofde Messias is uit het Oude Testament. Echter, onder de Joodse populatie is slechts een zeer klein gedeelte christen (tussen de 0 en 5 procent dacht ik). Ik leer dat aan de hand van de boeken van het Oude Testament de Messias kan worden geïdentificeerd. Mijn vraag is dus: waarom wijzen de Joden, kenners van de Tenach en daarmee geleerde van Messiaanse profetieën, Jezus niet aan als de Messias en waarom zijn christenen dan misleid in Jezus? Ik weet op deze vraag geen antwoord en bemerk dat in mijn christelijke omgeving deze vraag ook niet echt leeft. Toch lijkt het mij uiterst belangrijk om het Joodse geloof en haar motieven om Jezus af te wijzen te leren kennen.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is een goede zaak dat we ons afvragen waarom Jezus als Messias wordt erkend door de Christenen en wordt afgewezen door het overgrote deel van de Joden. Daarbij is het Oude Testament ons tot hulp, maar ook het Nieuwe Testament! In het OT is de komst van de Messias voorzegd en in het NT (Joh. 1:42) hoor ik Andreas (een Jood!) jubelen: "wij hebben gevonden de Messias." Verder lezen we in Joh. 6: 60-65 dat al tijdens Jezus’ omwandeling op aarde, veel mensen zich van Hem als Messias hebben afgekeerd. Daaronder zijn ook veel kenners van het OT: de Schriftgeleerden!

Johannes de Doper vraagt zich in de gevangenis af of Jezus inderdaad de Messias is, die men verwachtte (Matt. 11: 1-14). Blijkbaar was en is het niet zo gemakkelijk om op grond van het OT en het optreden van de Heere Jezus in het NT te concluderen: Jezus van Nazareth is de Messias! Dat was in de tijd van het NT zo, dat geldt al de eeuwen door tot nu toe. Alleen wie door de Heilige Geest ogen kreeg om op Jezus te zien als de door God gezonden Messias, die noemt Jezus Heere (1 Kor. 12: 3).

Als in het NT Joden als kenners van de Tenach en de Messiaanse profetieën toch de Heere Jezus afgewezen hebben, moet het ons niet verbazen dat dit nu nog gebeurt. Volgens Rom. 11 is er door de Heere een gedeeltelijke verharding over het Joodse volk gelegd.

Wat zijn de motieven van Joden om Jezus af te wijzen?

1. Het is zo moeilijk als een mens "Jezus van Nazareth" tegelijk zegt dat Hij één is met de Vader (zie het Johannes evangelie). Jezus als mens en God tegelijk, strijdt volgens de Joden met Deut.6:4. Christenen geloven dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest toch één God zijn.

2. Volgens het OT zal de Messias verlossing brengen. Maar na kruis en opstanding van de Heere Jezus is de verlossing nog zo weinig zichtbaar.

3. Jezus is Koning, maar koning in het verborgene, nog niet in heerlijkheid. Alleen door het geloof in Hem kunnen we zeggen dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde.

De Messiasbelijdende Joden (vanaf de discipelen in het NT) tot nu toe de kleine groep in Israël, erkennen en belijden Jezus als Christus als Zoon van God en Messias, zoals de gelovige christenen uit de volken dat ook doen.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
1 reactie
kneusi
26-03-2011 / 09:16
Het geloof is een gave van God.Altijd een Wonder als je dat zelf mag beleven.Enkel Genade! Verder sluit ik mij bij P.1948 aan.... Hopenlijk komen allen tot bekering,die inzien ,HOE, ze Hem verwerpen! Dat gun ik ze van harte.

Terug in de tijd

De Joodse visie op hemel en hel is totaal anders dan wat er in het NT geschreven is. De Joden geloven gewoonlijk in een ...
2 reacties
23-03-2016
Regelmatig kom ik filmpjes tegen van Victor Mids met het programma Mindf*ck. Deze man doet allemaal goocheltrucs die van...
9 reacties
23-03-2015
Ik heb een vraag over de verschillende Bijbelvertalingen. Een poosje geleden zei iemand dat de HSV (en dus ook alle ande...
2 reacties
23-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering