Artikelen met tag

(Messiasbelijdende) Joden

Aan professor Paul. Kent u het boek “Bloed aan onze handen”? Wat vindt u van dat boek? Een kennis van me leest dit en ik schrok er nogal van toen ik het doorbladerde.
Geen reacties
05-06-2023
Waarom zouden christenen niet kiezen voor het messiasbelijdende jodendom in plaats van een eigen religie? Het gaat in beide gevallen om Christus als Messias, maar het jodendom was er nou eenmaal eer...
Geen reacties
11-05-2022
Aan prof. dr. M. J. Paul. Graag zou ik een vraag willen stellen over de betekenis van Daniël 7:25. Daar staat dat er een koning de tijden en de wet veranderen zal. Volgens de muziekartiest Christian...
Geen reacties
24-01-2022
Ik heb naar aanleiding van het gesprek met ds. Simons bij Pastorie Online van Refoweb en de RO over Israël en hun plek in de Bijbel wat vragen. Overigens vond ik het een prachtig gesprek. Open en ruim...
Geen reacties
10-12-2021
Ik was net Romeinen 9-11 aan het lezen en in Romeinen 11 kwam ik ergens niet helemaal uit. In Romeinen 9:27 haalt de apostel Paulus Jesaja aan: “En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van...
Geen reacties
23-08-2021
Ik heb een vraag over de 70ste jaarweek van Daniel, of ook wel de grote verdrukking genoemd. In de Bijbel wordt er over gesproken dat de antichrist een valse vrede sluit met Israel en zij weer in de...
Geen reacties
09-07-2021
Ik had een aantal vragen wat betreft de tweede tempel na Jezus’ dood tot de vernietiging in 70 na Christus, want ik kan hierover niks vinden. We lezen dat bij de dood van onze Heere aan het kruis een ...
Geen reacties
10-12-2020
1. Waarom heeft iedereen het over de Menorah als een zevenarmigekandelaar terwijl het volgens Exodus 25:31 toch een zesarmigekandelaar is? 2. Waarom is in het Jodendom de Chanoeka (joodse overlever...
Geen reacties
19-10-2020
Op internet vond ik dit filmpje van een stukje van een joodse bruiloft: Kunt u mij zeggen wat hier precies gebeurt? Is dit ritueel of deze dans terug te vinden in het Oude Testament? Het lijken...
Geen reacties
25-08-2020
Ik heb altijd begrepen dat bij de instelling van het Pascha het nieuwe jaar begon. Nu ik bezig ben met de joodse feesten is het nieuwe jaar in de zevende maand. Na Grote Verzoendag. Wanneer is dit ver...
Geen reacties
18-11-2019
Een tweetal vragen: 1. Wat wordt bedoeld in Deuteronomium 28:68? Wanneer zijn de Israëlieten in schepen teruggekeerd naar Egypte/slavernij? Ze zijn toch ongehoorzaam geweest? 2. In Ezechiël 20:3...
Geen reacties
24-06-2019
Binnenkort hoop ik een maand naar Israel te gaan om daar met de organisatie OM het evangelie onder joden en moslims te brengen. Dit vraagt wel een bijzondere aanpak denk ik. Ik wil graag praktische ha...
Geen reacties
21-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering