Gods liefde tot mensen

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

13-12-2018, 12:33

Vraag

God houdt van iedereen. Ook van zondaren. Maar houdt Hij meer van Zijn eigen kinderen dan zondaren? En heeft hij voorkeur bijvoorbeeld man of vrouw of hoe actief je bent in het geloof?

Iemand zei een keer dat je in de hemel een soort rangen hebt. Paulus en Maria bijvoorbeeld zouden helemaal bovenaan staan en een gemiddelde gelovige zou veel lager in rang staan. Is dat dan wel eerlijk?

Antwoord

Wij zijn er niet om te beoordelen hoe groot Gods liefde is. Het gaat er veeleer om dat we  ons er over verwonderen dat Gods liefde tot mensen zoals wij, zondaars, uitgaat. Zowel mannen en vrouwen. De Heere heeft alzo lief deze wereld gehad... (Johannes. 3:16). Voor wereld kun je gerust je eigen naam invullen. 

Alleen is het wel goed om dan verder te lezen in Johannes 3. Want daar staat ook, dat als je ongehoorzaam bent aan de Zoon van God de toorn van God op je blijft (vers 36). Dat is dan op dit moment. En toch is er tegelijk de liefde van God, in het zenden van zijn Zoon. In Hem zoekt God jouw behoud. Als dat geen grote liefde is!

Inderdaad zal er verschil zijn onder hen die gered worden  in de hemel of op de nieuwe aarde. Net zo goed als er verschil is bij hen die verloren gaan. Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel dan hen die in Kapernaüm wonen, zegt de Heere Jezus. Want in Kapernaüm heeft Hij gewoond en gepreekt en wonderen gedaan. Daar was Hij zo nabij. In Hem was de liefde van God zo zichtbaar en tastbaar. Hoe erg om dan verloren te gaan. Ja, daar zal verschil zijn.

Zo zal er ook verschil zijn voor hen die behouden worden. Voor iedereen die behouden wordt zal het  voor honderd procent genade zijn, wanneer je bij de Heere mag zijn. Hoe is echter je leven geweest?  Daar wordt bij het oordeel naar gekeken. Denk bijvoorbeeld aan Mattheüs 16:27. Daar staat: “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.” In Mattheüs 5:12 staat: “Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen.”

Het maakt uit hoe je geleefd hebt. Waarin het verschil zal bestaan, weet ik niet. Het zal echter niet zo zijn dat de één ten opzichte van de ander een tekort zal ervaren. Iemand vergeleek het verschil eens met twee glazen, een kleine en een grote. Alle twee worden ze helemaal gevuld met water. Beiden zijn vol, hoewel er wel verschil is. Zo zal het voor allen die zalig worden, helemaal vol zijn, wanneer ze bij de Heere zijn, maar er is wel onderscheid. Dat heeft dan niets te maken met een verschil van de liefde van God tot de een of de ander. Dat heeft wel te maken met onze liefde tot de Heere. Hoe groot was die? Hoe wandelden we in de liefde?

Hartelijke groet, 
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik begin misschien wel egoïstisch, maar ik merk bij mezelf dat ik meer met mijn relatie tussen God en mezelf bezig ben. ...
geen reacties
13-12-2003
Wij, m'n vriend en ik, hebben al een poosje verkering en we weten zeker dat we samen verder willen. Wat is er verkeerd a...
geen reacties
13-12-2003
Al een aantal keren ben ik in het afgelopen jaar op jullie site op zoek gegaan naar antwoorden op mijn vragen. Omdat ik ...
geen reacties
13-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering