Rangen in de hemel

Ds. A. Goedvree / geen reacties

05-04-2005, 00:00

Vraag

Van verschillende kanten hoor ik dat er rangen zullen zijn in de hemel; is dit bijbels? Ik heb er nogal wat last van omdat het mij pijn doet, want dan speelt mijn hoogmoed en ambitie weer op. Hoe kan ik, als het waar is, tegen die hoogmoed en ambitie strijden?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dat is niet zo´n eenvoudige vraag! Als het gaat om de toekomende dingen, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan vinden we daar niet gelijk een éénduidige beschrijving van in de Bijbel en ook de grote dogmatieken zijn over het algemeen vrij summier over dit onderwerp. Er is ook veel voorzichtigheid geboden, omdat Johannes schrijft: Want het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen (1 Johannes 3:2). Laten we dus maar voorzichtig zijn met grote uitspraken hierover. Toch valt er heus wel wat van te zeggen. Daarom enkele opmerkingen:

Wat het straks zal worden voor al Gods kinderen zal al onze voorstellingen te boven gaan. Het eeuwige, zalige leven zal zo heerlijk zijn dat we daar nu gewoon geen voorstelling van kunnen maken. In elk geval: er is meer dan genoeg reden om dat te zoeken. Christus heeft gezegd, dienaangaande: Wie in Mij gelooft, die heeft het eeuwige leven.

Wat betreft rangen en standen in het hemelleven, daar kan ik eigenlijk weinig over vinden. Er wordt dan wel eens gesproken over de zeven hemelen, maar alleen een buitenbijbelse bron spreekt daarover: in het Testament van Levi, onderdeel van het Joodse geschrift “de Testamenten van de Twaalf patriarchen” Daar staat het volgende citaat: "Hoort nu van de zeven hemelen. De onderste is tevens de donkerste, omdat hij het dichtst bij alle ongerechtigheden van de mensen is. De tweede bevat vuur, sneeuw, ijs, volgens Gods bevel bereid voor de dag van Gods rechtvaardig oordeel.

Dáár zijn alle geesten die de straffen over de goddelozen brengen. In de derde bevinden zich de geweldigen van de hemelse legers, bestemd voor de dag van het oordeel om de geesten van de verleiding en de Beliar (zie artikel Belial) te straffen. In de vierde hemel bevinden zich heiligen (engelen), omdat in de hoogste hemel de grote Majesteit en het Allerheiligste woont. In de vijfden hemel zijn de engelen van het aangezicht van de HEERE (zij die de toegang tot God hebben); hun bediening is God te verzoenen voor de zonden van de onbedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Zij brengen God de aangename geur van de gebeden en onbloedige offers. In de zesde hemel zijn de engelen van Gods aangezicht, die antwoorden (van God) brengen. In de zevende hemel zijn de tronen en de machtigen. Hier worden zonder ophouden lofliederen op God gezongen." Dus, zo zien we dat we wat voorzichtig moeten zijn met deze voorstellen, en dus ook voorzichtig met gedachten over een soort ´hemelse carrière´. De Bijbel geeft ons daartoe geen redenen.

Wat wel van belang is, is het volgende. Er is wel een verband tussen dit leven en de ´staat en stand´ van het toekomende leven. Maar, dan niet met betrekking tot de hemelen, maar wel met betrekking tot Gods Koninkrijk. In onze reformatorische traditie zijn wij gewend om te denken in termen van leven, sterven en dan hemel of hel. Terecht, en dat moeten we blijven doen.
Maar, we vergeten wel eens de belangrijke, Bijbelse noties van het Koninkrijk van God. Het gaat niet alleen om het ´zalig hemelleven´, maar het gaat ook en vooral om het gekomen en komende Koninkrijk van God. Zo begon Christus prediking: bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En lees eens de gelijkenissen, juist die hier betrekking op hebben. Denk alleen al eens aan de gelijkenis van de talenten! De knechten moeten woekeren met hun talenten, en wanneer hun heer is teruggekeerd, dan ontvangen zij loon naar hun werken. Steeds weer komt die notie terug: de gelovigen ontvangen naar hun werken. Want, uiteindelijk zullen alle verkorenen met Christus regeren over hemel en aarde. Daar is wel een soort gradatie in, die afhankelijk is van het woekeren met de talenten.

Maar... dat is geen prikkel om dat aards op te vatten! Wij worden beloond naar aardse maatstaven, en dus wie zich het meest vooruitwerkt, die wordt het meest beloond. Hoe anders is dat in Gods koninkrijk. Geen Koninkrijkscarrière, dat is niet Bijbels. Onze hoogmoed kan en mag daardoor niet geprikkeld worden, want tegelijk is daar de regel van het mosterdzaad!
Sterven aan jezelf, en zo leven. Als er dan sprake zou zijn van carrière maken, dan is dat in de mate van sterven aan jezelf. Immers, de martelaren zullen de hoogste plaats innemen!

Dus, beste vragensteller, als je te worstelen hebt met ambities en hoogmoed (eerlijk dat je dat zo zegt, want daar hebben we allemaal last van, als het goed is) dan moet je steeds dát voor ogen hebben, dat wie de meeste wil zijn, aller dienaar zal wezen (Mattheüs 23: 11). Zo gaat dat in Gods koninkrijk. De plaats aldaar hangt niet af van de hoeveelheid talenten en werken die je hebt gehad en gedaan, maar of je gewoekerd hebt met je talenten. Dus, mensen met weinig talenten maar met een getrouwe bediening komen ´er beter van af´ dan mensen met veel talenten die het allemaal maar hebben laten komen zoals het ging. Het is krom gezegd, maar het gaat even om de duidelijkheid!

De belangrijkste vraag is ook niet hoe hoog we daar zullen zijn, maar de vraag is of we daar zullen zijn. Want, wanneer God zal zijn alles en in allen, dan is dat meer dan zaligheid genoeg! Daarom leerde Christus ons te bidden het volmaakte gebed, wat begint en eindigt met Gods Koninkrijk!

Vriendelijke groeten,
ds. A. Goedvree, Arnemuiden

Ds. A. Goedvree

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

hemelNieuwe hemel en aarde
geen reacties

Terug in de tijd

De politieke partijen die zeggen dat ze de Bijbel als norm hebben, laten het afweten als het gaat over de mensen die een...
11 reacties
05-04-2012
In evangelische kringen wordt beweerd dat een doop alleen geldig is door onderdompeling (naast dat het bij hen natuurlij...
geen reacties
05-04-2014
Mijn vriend en ik hebben bijna 2,5 jaar verkering. We kunnen over alles met elkaar praten, dus ook over het geloof, gelu...
geen reacties
05-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering