Het moet toegepast worden

N.J. Teerds / 6 reacties

04-12-2018, 14:33

Vraag

Ik heb een vraag aan een ambtsdrager van de Gereformeerde Gemeenten. Wat wordt er toch bedoeld als er in de preek gezegd wordt dat iets toegepast moet worden? Hoe weet je of iets toegepast is of dat je het misschien zelf gestolen hebt, zoals ook wel gezegd wordt? Hoe kun je onderscheid maken tussen de waarheid en je eigen huichelachtige hart. Ik heb deze vraag al aan veel mensen voorgelegd, maar niemand heeft een duidelijk antwoord. Ik hoop dat u deze vragen kunt beantwoorden.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor je vragen. Als ik goed lees heb je me drie vragen gesteld.  Twee over de persoonlijke toepassing van Gods genade in je leven en één over het onderscheid tussen wat echt is en wat niet echt is. In deze vragen laat je je intense betrokkenheid op zeer wezenlijk zaken zien.  Dat waardeer ik, want wij zijn allen op weg naar onze eeuwige bestemming.

Je geeft aan dat je deze vragen al aan velen hebt voorgelegd, maar niemand heeft je een duidelijk antwoord kunnen geven. Dat is voor jou teleurstellend en nu vraag je aan mij of ik die vragen wel  duidelijk kan beantwoorden. Dat is voor mij niet zo gemakkelijk, want mijn ervaring als ambtsdrager is dat je zulke vragen het beste in een persoonlijk gesprek kan beantwoorden. Dat kan echter niet, dus ik zal het op deze manier proberen. 

Bij het lezen van je vragen dacht ik direct aan een gedeelte uit vraag en antwoord 21 van Zondag 7 uit de Heidelbergse Catechismus. Dat antwoord gaat over een waar geloof. Het laatste stuk uit het antwoord luidt: “Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus’ wil.” Hier spreekt de Catechismus dus over mensen die mogen geloven dat de zaligheid ook voor hen is. “Ook voor mij!” Het gaat hier om mensen bij wie de genade is toegepast. Maar dan kom je als vanzelf bij de vraag: hoe weten die mensen dat dan? Daar gaat het bij jou om. 

Laten we samen het antwoord lezen. Wat staat er? Deze mensen geloven dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Ze weten het, ze hebben het onderzocht en ze houden het voor waarachtig. Ze geloven van harte dat het hele Woord van God écht Gods Woord is. Wat staat er in Gods Woord? Het wordt wel eens kort samengevat: Er is één God, er zijn twee wegen en er zijn drie stukken! In de Bijbel staat dat God verloren zondaren zoekt. God zoekt en God werkt. Weet je wat God dan werkt? Een vertrouwen, dat de Heilige Geest in je hart werkt.  Als de Heilige Geest in je hart werkt, dan mag je geloven dat wat er over verlorenen in de Bijbel staat echt waar is! Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij! Waar spreekt en werkt de Heere? Daar, waar zijn Woord wordt gepreekt of gelezen. Daar, waar je uit je Bijbel leest, waar je bijvoorbeeld een dagboekstukje overdenkt. 

De Heere werkt op Zijn tijd en wijze. Soms spreekt de Heere zeer onverwachts, soms pas na een lange tijd door Zijn Woord. Tegelijk is er de weg van het gebed. Wat bid je dan? Zo maar enkele voorbeelden: “Uit de diepten roepen ik tot U, o HEERE” (Psalm 130). Of: “O God, zij mij zondaar genadig!” (Lukas 18:13). 

De Heere komt dus op Zijn tijd! Die tijd mogen we afwachten. Dat doet de dichter van Psalm 130 ook: “Ik blijf den HEER’ verwachten; mijn ziel wacht ongestoord; ik hoop ik al mijn klachten, op Zijn onfeilbaar woord.”
 
Het antwoord op je vragen over de toepassing houdt in dat jij mag geloven dat de Heere Jezus ook voor jou naar deze aarde is gekomen. Dat gedenken we in deze weken van Advent. Hij kwam naar de aarde om zondaren zalig te maken! Daarin spreekt de Heere Zelf door Zijn Woord heel persoonlijk tot jou.

Nu nog de laatste vragen: “Is het gestolen? Is het wel waar? Ik heb een bedrieglijk hart.” Volgens mij kennen al Gods kinderen de twijfelingen en het verdriet over hun huichelachtige hart. Met die gedachten bespringt de duivel hen. Ook de verleidingen steken soms de kop op en daarbij kunnen eigen zonden zo gekoesterd worden. Wat een twijfel is er dan! Is dat vreemd? Nee, dat staat ook in de Bijbel. De Heere Jezus Zelf leerde Zijn discipelen bidden: “En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze!” Als er verleiding is en de boze overheerst ons, dan komt de twijfel in het hart, maar... de Heere blijft getrouw. Wat doet Hij? Hij komt terug op Zijn eigen werk en Hij houdt Zijn kinderen vast.

Als Hij laat zien: “Ik ben uw Heil alleen”,  mogen ze geloven, dat het echt is. Dan wordt (weer) ervaren dat hun levenshuis op de Rotssteen Christus is gegrond.

Nog even terug naar je andere vraag: Wat is het verschil tussen waarheid en huichelachtigheid? Wie kan daarover oordelen? Volgens mij kan niemand je dat precies vertellen. Ons huichelachtig hart zou zonder Jezus zalig willen worden. Maar als het waarheid in je hart is, gaat het om Jezus alleen. En altijd blijft het je gebed: “Zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg!” (Psalm 139 vers 24). 

Verschillende mensen hebben geprobeerd op jouw vragen antwoord te geven. Natuurlijk is het goed om je vragen te stellen en anderen met je te laten meedenken. Maar uiteindelijk is er maar Eén Die werkelijk een antwoord kan en je het ene nodige kan schenken. Dat is de Heere, door middel van Zijn Woord en Zijn Geest. Dat heeft nooit iemand verdiend, maar: O Heere, spreek Gij toch tot mijn ziel: Ik ben uw Heil alleen! Dat wens ik je van harte toe.

N. J. Teerds

Lees ook:

N.J. Teerds

N.J. Teerds

 • Geboortedatum:
  24-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik Ido Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  ouderling; docent

6 reacties
CrA
06-12-2018 / 22:15
Beste vraagsteller, toepassen is het geleerde in de praktijk brengen. Wat heeft een piloot eraan dat hij een bepaalde techniek geleerd heeft? Heel veel, want hij kan dan bijvoorbeeld in een storm de geleerde techniek toepassen, zodat hij het vliegtuig veilig aan de grond kan zetten. In HC zondag 23 wordt iets dergelijks gevraagd namelijk, wat heb je nu aan het geloof(vr 59). Alles, want je bent door Jezus Christus rechtvaardig voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven. En wat doe je nu met deze kennis? Die moet je in de praktijk gaan brengen(toepassen), net als die piloot. Wanneer gebeurt dat? In de storm: als je geweten je aanklaagt dat je al de geboden van God hebt overtreden en dat je daar nog steeds toe in staat bent(vr 60), dan moet je die kennis gaan toepassen. Als je dat niet doet, wordt je weggeblazen.
jewannes
08-12-2018 / 13:47
Ik denk dat CrA het toch van een andere kant bekijkt als de hr. Teerds en slaat de plank dan ook volledig mis! Als er in de preek gezegd wordt dat iets toegepast moet worden, gaat dit uitdrukkelijk over de toepassing van het werk Gods, of de belofte Gods, door kracht van de Heilige Geest.
De Heilige Geest moet het toepassen aan een ziel. Er is geen algemene verzoening en de waarachtige bekering is een zeer persoonlijke zaak. De beloftes in Gods Woord zijn niet voor iedereen van toepassing. Ook niet als je zegt, de beloftes van zalig worden ed. zijn voor mij, want ik geloof dat.
Dit wordt het geloven met het verstand genoemd. Ook wel een historisch geloof. Dan gaat het over een wetenschap hoe God kan werken. In Jacobus 2 vers 19 staat, Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
Alles wat de Heere beloofd heeft moet ook door de Heere zelf aan de ziel van een zondaar worden toegepast. Met eerbied gesproken, persoonlijk overhandigd worden.Toegepast. Hiermee komen alle nabijkomende gelovigen te kort. Die willen er ook niet aan! Je moet er aan ontdekt worden dat het geloof een gave van God is. (Dit is ook weer een vorm van toepassing van Gods kant). Hoe en wanneer dit gebeurd is bepaald door God. Het wordt een gebedszaak. Niet als een rechthebbende vanwege iets wat je geleerd hebt of omdat je ergens van overtuigd bent. Alleen door genade in ootmoed en afhankelijkheid tot de Heere. Aan bedelaars voor de troon der genade, daar wilt de Heere Zijn werk en Zijn beloftes aan toepassen. Die zullen door de toepassing van de verdiensten van Christus door het werk van Gods Geest, zalig worden.
aleph
08-12-2018 / 23:14
Zie ook:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14662/het-moet-toegepast-worden/

Een heel duidelijk antwoord!
Samanthi
11-12-2018 / 08:32
Lieve 20 jarige
Hoe kun je het weten?
Ik begrijp je worsteling, blijf bij de Bijbel, alleen daar vind je de antwoorden en de vragen: wat dunkt u van de Christus?
Wie is Hij voor je?
Duerf je je leven aan Hem toe te vertrouwen?
Vraag dagelijks: zie of er in mij een schadelijke weg is...

Niet in je gevoel, maar in Zijn Woord moet je naar antwoorden zoeken.
Samanthi
11-12-2018 / 08:33
Sorry voor dat 20 jarige dat is een foutje
CrA
11-12-2018 / 09:46
In welk verband de uitspraak:"het moet toegepast worden"' gezegd is, weet ik niet. Ik heb een definitie gegeven van het woord: toepassen, met daarbij een praktijkvoorbeeld en dit doorgetrokken hoe het geloof nu ook zo geoefend wordt en wat je daar dus aan hebt(de bate ervan)dit a.h.v. zondag 23.
@jewannes, de duivelen geloven ook en daar zijn de duivelen veel mensen in vooruit, maar voor bate hebben ze nu van hun geloof? Niets. Waarom niet? Omdat ze die kennis niet toepassen. Kennis die men niet toepast levert niets op. Dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken.
Hoewel het helemaal waar is dat de Heilige Geest het geloof werkt en ook versterkt, staat het in zondag 23 antw.60 niet zo: in zoverre God op grond van de verdiensten van Christus Zijn beloften aan mij toepast door de werking van de Heilige Geest(dit is zondag 7 antw.21) maar het staat daar zo: in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zo? De zondaar is reeds wedergeboren en de wil nu van God bewogen zijnde werkt zelf ook(DL hfdst. 3 art.12)

Terug in de tijd

Ik zit al jaren met een probleem. Ik ben zeven jaar getrouwd en ben op mijn 12e misbruikt door mijn broer. Vorig jaar is...
9 reacties
04-12-2012
Ik ben een jonge meid van 18 jaar en heb twee keer een langdurige relatie achter de rug. Bij de eerste pasten we niet bi...
geen reacties
04-12-2008
Al enige tijd loop ik rond met een vraag m. b. t. bioresonantietherapie. In mijn (grotendeels kerkelijk meelevende) woon...
geen reacties
04-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering