Geen ochtenddienst op Goede Vrijdag

C.A. Hoekman / 8 reacties

30-03-2018, 17:34

Vraag

Waarom kent de Ger. Gem. geen ochtenddienst op Goede Vrijdag, in tegenstelling tot de HHK en veel PKN-gemeenten?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Terecht wat je opmerkt dat de Geref. Gemeenten geen ochtenddienst hebben op Goede Vrijdag, in tegenstelling tot de HHK- en PKN-gemeenten. Hoewel ik me haast om te zeggen dat hier en daar binnen de Geref. Gemeenten wel een ochtenddienst of een bijeenkomst voor de kinderen wordt gehouden. Voor zover ik weet sinds enkele jaren.

Hoe is het ontstaan dat Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wel christelijke feestdagen zijn waarbij de  kerkdiensten centraal staan en Goede Vrijdag niet verder komt dan een avonddienst? Dan moeten we terug naar de Reformatie. Luther, en zeker ook Calvijn, hadden niets met aparte feestdagen, heiligendagen, gedenkdagen. Ze hadden maar één feestdag, de zondag. Deze dag was door God Zelf gegeven en die moest, terecht, geheiligd worden. Ze waren bang dat alle andere feestdagen maar af zouden leiden van het vieren van de zondag. Als reactie op het grote aantal heiligendagen etc. van de Roomse kerk, is dit goed verklaarbaar.

Toch blijkt later dat het leven sterker is dan de leer, de kerkelijke feestdagen waren moeilijk uit te bannen. De overheid wilde ook dat de kerk aan de feestdagen vasthield als gebaar naar het volk. Dat kun je lezen in Art. 67 van de Dordtse Kerkorde, vastgesteld op de Nationale Synode van 1618-1619. Daar staat dat de “gemeenten zullen onderhouden benevens de zondag, ook de Kerstdag, Pasen en Pinksteren, met de navolgende dag,(...) daarenboven nog de dag van de besnijding en de Hemelvaart van Christus, zullen de dienaars overal daar dit nog niet in het gebruik is, bij de overheden arbeiden, dat zij zich met de andere mogen conformeren.” Een belangrijk punt is dus dat de overheid de kerk is gevolgd in de erkenning van deze christelijke feestdagen. Tot op de huidige dag is dat zo in ons land.
 
De Goede Vrijdag staat hier dus niet bij, zodat de Goede Vrijdag geen algemeen erkende christelijke feestdag is geworden. Dat is de oorzaak dat de Goede Vrijdag niet dezelfde waardering heeft gekregen als de andere feestdagen en als Geref. Gemeenten conformeren we ons aan de D.K.O.
Later is men hierop toch wel teruggekomen, zodat op deze dag er toch een (avond)kerkdienst werd gehouden, ook tot op de huidige dag, maar het is als feestdag achtergesteld gebleven.

Ik hoop van harte dat je de Goede Vrijdagdienst mag ervaren als een hoogtepunt in je leven. Aan het kruis van Golgotha is alles volbracht voor zondaren zoals wij zijn. Is het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus ook voor jou het rustpunt van je hart? (Joh. 3:16).

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig ouderling Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

Pasen
8 reacties
Bruja
30-03-2018 / 18:55
Het spijt me maar hier omgeving zuidwest Nederland op Flakkee, Tholen en Schouwen Duiveland ken ik alleen HHK Ouddorp waar op de ochtend van Goede Vrijdag dienst is. Dus dat zij er heel veel niet. Ook PKN weet ik er geen 1 hier in de buurt.
Goede Vrijdag is ook een werkdag.
Lekkerbek
30-03-2018 / 22:17
Bruja persoonlijk vind ik dat deze dag voor ons als christenen geen werkdag mag zijn. En ik heb nog nooit gehoord dat een werkgever geen vrij geeft als aangegeven wordt dat men graag vrij wil om een kerkdienst te bezoeken. Al is het in t land een gewone werkdag, hier hoeven wij toch niet aan mee te doen? Het is één van de belangrijkste dagen van het jaar! Al is er in onze eigen gemeente alleen s avonds kerk, overdag is er altijd wel een gemeente in de buurt waar je de dienst kan bijwonen. En anders kunnen we live via internet meeluisteren.
Ik heb ook nooit begrepen waarom deze belangrijke dag zo ondergesneeuwd wordt.
drernie
31-03-2018 / 00:01
Je kan toch gewoon 's avonds naar de kerk? Voor mij is het nieuw dat er ook kerken zijn due 's ichtends een dienst hebben.
bloesem
31-03-2018 / 21:11
Ik vind het ook jammer dat er in de Ger. Gem. op vrijdagochtend geen dienst is. De juf van mijn zoontje had tegen haar klas gezegd dat er op Goede Vrijdag alleen 's avonds kerk is. Zelf hebben wij wel 's ochtends kerk (HHK). Veel jonge kinderen kunnen 's avonds niet mee naar de kerk, zij kunnen op Goede Vrijdag dan helemaal niet in de eigen gemeente naar de kerk.Terwijl jonge kinderen juist moeten leren hoe belangrijk het lijden en sterven van de Heere Jezus is!
drernie
31-03-2018 / 22:06
@bloesem: jonge kinderen zijn meer gebaat bij het horen van het paasevangelie op hun eigen (speels)niveau in bijv. klas of creche dan in een dienst van 90-120 min.
Naturel
02-04-2018 / 09:11
Tja, en dan de vraag die bij mij opkomt
Waarom geen dienst op tweede paasdag eigenlijk?
Lekkerbek
02-04-2018 / 12:58
Mee eens dat het voor kinderen ook veel fijner zou zijn als er overdag diensten zouden zijn op Goede vrijdag. Tuurlijk moeten kinderen hier mee naar toe genomen worden, hoe zou het Pasen voor ze kunnen zijn als het geen Goede vrijdag geweest is? Juist het lijden en sterven van de Heere Jezus is zulk belangrijk borgwerk dat we dat niet aan de kinderen mogen onthouden. En een dienst lang? Als ze zolang achter de computer zitten hoor je ze ook niet.

Tweede Paasag hebben wij altijd in de ochtend een dienst, meestal is dat een belijdenisdienst.
drernie
02-04-2018 / 13:22
@lekkerbek: vreemde vergelijking

Terug in de tijd

Is het ondankbaar om verdrietig te zijn over de weg die God met je gaat? De weg waarvan je weet/gelooft: niet de makkeli...
2 reacties
30-03-2011
De rijke jongeling vraagt: Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Het antwoord is: Geef al je rijkdom weg en ...
geen reacties
30-03-2006
Waarom zijn er in de reformatorische kerken vaak wel drie diensten met Pasen, maar slechts één op Goede Vrijdag? Is Goed...
9 reacties
30-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering