Amen als einde van gebed

Ds. H. D. Rietveld / 1 reactie

30-03-2017, 08:08

Vraag

Moet je elk gebed eindigen met “amen”? Of hoeft dat niet als je bijvoorbeeld een schietgebedje doet?

Antwoord

Ons woord amen komt letterlijk van het Hebreeuwse ameen, dat “vast, zeker” betekent. Wie het uitspreekt bedoelt: Zo is het! En ook: zo zij het! Moge het zo worden erkend! “Amen” wordt in het Oude Testament gebruikt als antwoord op Gods openbaring. Het volk zegt bijv. “amen” na Gods waarschuwing om de wet niet te vergeten (Deut. 27: 15v.). Men stemt in met het gehoorde en neemt het dus over. Ook bij lofprijzingen in de Psalmen vinden we dat (bijv. Ps. 41:4; 72:19;  89:53; 106:48). Paulus sluit zijn brief aan de Romeinen af met een  lofprijzing en dan het woord Amen. Andere brieven met een zegenbede en ook het Amen. We vinden het ook aan het slot van het Onze Vader in Matt. 6: 13. In Zondag 52 van de Heid. Catechismus wordt het woord vooral uitgelegd richting de bidder, dus dat hij er steun aan vindt.

Om op de vraag in te gaan: het is een gewoonte die we in de Bijbel vinden en die dan ook altijd in de kerk is gebruikt. Ook voor het persoonlijk gebed. Het is een voorbeeld van eerbied en betrokkenheid bij het bidden. Dat het een slotwoord is geworden, is dus aan de gewoonte te danken. Maar ons gebed krijgt er geen extra betekenis door. Wie bij een ‘schietgebed’ niet aan het afsluitende “amen” toekomt moet niet denken dat er zo minder klem aan zijn woorden is gegeven. We lezen bijv. dat, wanneer Nehemia als schenker voor de koning staat en hij een verzoek mag doen, hij eerst een heel kort schietgebed doet (“toen bad ik tot de God van de hemel”), al zijn de woorden daarvan niet opgeschreven (Neh. 2: 4). Dat daar een “amen” aan zou zijn toegevoegd is niet na te gaan. En Nehemia’s gebed is wel verhoord!

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

amenbidden
1 reactie
EsDee
05-04-2017 / 12:13
Ik kom weleens in een gemeente en daar roept iemand uit en soms zelfs weleens meerdere tegelijk "amen" als bevestiging op de verkondiging. Eigenlijk wel heel mooi. Ik heb me voorgenomen dit ook maar eens in onze eigen gemeente te doen.

Terug in de tijd

Als je vraagt om vergeving en of de Heilige Geest in je wil werken, maar je merkt er niet veel van, ben je dan verkeerd ...
10 reacties
29-03-2018
Ik ben verliefd op een jongen die ik ken van mijn bijbaantje als vakkenvuller. Volgens mij ziet hij mij ook wel zitten, ...
geen reacties
29-03-2003
Geachte dominee Van Olst. Dank voor uw beantwoording van mijn vraag over geestelijke eenheid. De afgelopen periode heb i...
3 reacties
29-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering