Ik voel me een Farizeeër

Ds. A.A. Egas / geen reacties

17-01-2018, 17:03

Vraag

Het lijkt soms wel alsof er twee soorten zondaren zijn: zondaren die gered kunnen worden en zondaren die niet gered kunnen worden. In Johannes 2:24 lezen we dat de Heere Jezus Zichzelf niet toevertrouwde aan mensen die zeiden dat ze in Hem geloofden (maar bij wie het vooral om de tekenen te doen was). In Lukas 7 lezen we over Simon de Farizeeër die Jezus wel uitnodigde maar niet daadwerkelijk om Hem verlegen was. Dat waren de Farizeeërs in het algemeen niet (op enkele uitzonderingen na zoals Nicodemus en Saulus). Van de 100 zijn er 99 die de bekering niet van node hebben en is er maar één daadwerkelijk een verloren schaap. Ik voel mezelf zo’n Farizeeër. Daardoor kan de Heere Jezus Zijn genade niet kwijt. Kan ik binnen het bereik van de Heere Jezus komen?

Antwoord

Beste vriend(in),

Gelukkig is de eerste zin van je vraag niet waar: alle mensen kunnen gered worden. Paulus zegt dat hij de grootste zondaar is, omdat hij Gods gemeente heeft vervolgd. Hij heeft zelfs kinderen van God in de gevangenis geworpen, gemarteld en gedood. Daarbij was hij een zeer vrome Farizeeër, die onderwezen was aan de voeten van de beroemde leermeester Gamaliël. In jouw gedachten zou zo iemand echt niet bekeerd kunnen worden. Daarbij komt dan nog dat Paulus niet eens bekeerd wilde worden, want hij dacht dat hij het al was. En toch greep God in en maakte Christus Zich aan hem bekend. Hij mocht een heerlijk prediker worden van vrije genade. Een van de dingen die hij dan steeds benadrukt: Als het nu voor mij kon, dan kan het zeker voor jou!

Maar waar komt het nu op aan? Zie jij, dat Christus de enige weg tot jouw behoud is. Vertrouw je dat Hij ook jou zalig wil maken. Blijf toch niet langer bij Hem weg. Wantrouw toch niet langer Zijn bereidwilligheid om jou zalig te maken. Zijn bereidwilligheid om jou te redden is veel groter dan jouw gewilligheid om zalig te worden. Je bent al binnen het bereik van Christus. In de eerste plaats door Zijn Woord en in de tweede plaats door de Heilige Doop. Niemand wordt uitgesloten wanneer Hij het zegt: Komt herwaarts tot Mij. De dichter zegt het al in zo uitnodigend in Psalm 62: Stort je hart uit voor Hem, want Hij is een toevlucht.

Ben je een Farizeeër, dan ben je dus een zondaar. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Heden, zo je Zijn stem hoort, verhard je niet langer, maar laat je door Hem leiden.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn ziel is verwoest en ik weet niet meer hoe ik verder moet. Ik kan niet meer verder leven. Wat moet ik doen?
geen reacties
17-01-2013
Ik heb ruim een jaar verkering met een hele lieve jongen. Ik hou echt heel veel van hem, alleen denk ik er over na of ik...
geen reacties
17-01-2005
Woont de Heilige Geest vanaf de doop in ons hart? Zie daarvoor de rijkdom van het formulier. Of moet je je kind opvoeden...
geen reacties
18-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering