De ene dominee fijner dan de andere

ds. D.M. Elsman / geen reacties

29-12-2017, 13:44

Vraag

Mag je meningen hebben over verschillende dominees? Zelf hebben wij twee predikanten van wie ik er één fijner vindt. Dat zal in meer gemeenten zijn toch?

Antwoord

Dank je wel voor je eerlijke vraag! Het is niet vreemd dat je met de ene persoon meer ‘hebt’ dan met de andere. We hebben allen ons eigen karakter, vorming en achtergrond en je herkent je nu eenmaal meer in de een dan in de ander. 

Daarbij is het wel steeds weer nodig dat je je gedachten en mening toetst aan Gods Woord. De apostel Paulus zegt dat wij elke gedachte gevangen moeten nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor. 10: 5). Je begrijpt wel wat daarmee bedoeld wordt: het gaat erom dat we altijd uit moeten zijn op de eer van de Heere door Zijn wil te doen. 

Vanuit onszelf hebben wij de neiging om onszelf te zoeken en onze mening te laten bevestigen door een ander. Je weet zelf wel hoe dat gaat als je met een vriend of vriendin over iemand praat: voordat je het weet is er sprake van partijschap. 

Dat was ook het geval in de dagen van de apostel Paulus. De één zei: ik ben van Paulus, een ander zei: ik ben van Apollos, weer een ander: ik ben van Céfas en weer een ander: ik ben van Christus (1 Kor.1 en 3). Paulus waarschuwt daar krachtig tegen: er mag geen sprake van verdeeldheid zijn in de gemeente; daarmee wordt de naam van de Heere oneer aangedaan. Dan ben je nog vleselijk (1 Kor. 3:3 en 4) en wandel je niet door de Geest (Gal. 5:16 e.v.). Lees ook eens het gebed van de Heere in Joh.17:21-23 om eenheid.

Wees dus op je hoede voor alles wat tot verdeeldheid in de gemeente kan leiden, ook jouw eigen mening over een predikant. Het kan weleens zijn dat juist de predikant die jij het minst ‘fijn’ vindt het meest je gebed nodig heeft.

Tot slot wil ik je nog een paar teksten meegeven om over na te denken: “En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar” (1 Thess.5). “En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God” (Rom. 15: 5-7).

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

predikant
geen reacties

Terug in de tijd

Wordt in de HHK wel het ware evangelie verkondigd? In veel Hersteld Hervormde gemeenten hoor ik zo weinig van de drie st...
geen reacties
28-12-2016
Wat is emotioneel overspel? En wanneer is daar sprake van?
3 reacties
28-12-2010
Enkele jaren geleden heb ik therapie gehad om mijn jeugdervaringen te verwerken. Ik ben er gelukkig sterker door geworde...
1 reactie
28-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering