Voorkeur voor dominees

Ds. C. den Boer / 5 reacties

03-10-2009, 15:00

Vraag

Ik merk dat ik een steeds sterkere voorkeur ontwikkel voor dominees. Meer de zwaardere dominees. Dit krijg ik denk ik ook wel een beetje van thuis mee. Is dit verkeerd? Ik luister namelijk graag naar die dominees omdat ik daar fijn naar kan luisteren en ik het zo eens ben met hun preken. Alleen ben ik bang dat dit mijn bekering in de weg staat. Kan dit?

Antwoord

Beste vraagsteller, -ster,
 
Ik ga ervan uit dat u met zwaardere dominees de predikanten bedoelt die in hun prediking zonde en genade verkondigen/ bekering en vergeving van zonden (zie Luk. 24:47). Zo'n prediking kan zeker uw bekering niet in de weg staan, maar veeleer onderstepen en bevorderen. Wij moeten immers dagelijks bekeerd worden. En daarvoor is nodig dat wij onszelf als verloren zondaars steeds meer leren kennen en onze schuld voor God belijden.

Tegelijk mag u van een schriftuurlijke prediking verwachten dat u steeds wordt verkondigd dat de deur naar Gods Vaderhart voor zondaren wagenwijd openstaat en dat zij tot Christus mogen komen, zonder dat ze eerst aan allerlei voorwaarde hebben voldaan. Het laatste noemen we graag: Gods algemene genade-aanbod. Wij moeten leren dat er in ons geen goed woont, maar dat wij enkel alleen door de verdiensten van Jezus Christus zalig kunnen worden. Ik hoop dat u daar persoonlijk wat van mag kennen. Dan mag u ook weten welkom te zijn bij de Heere, hoeveel verkeerdheden er dan ook in u wonen.
 
Ik hoop, dat mijn antwoord u wat verder helpt.
 
Hartelijke groet,
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

predikant
5 reacties
Unionist
03-10-2009 / 19:12
Hoe kun je nu "het eens zijn met hun preken" en toch nog niet bekeerd zijn? Je gelooft dus wat ze zeggen, maar dat leg je vervolgens naast je neer. Misschien zou het eens goed zijn dat je een preek luistert waar je het absoluut niet mee eens bent. En dan gaan nadenken hoe dat komt.
pannenkoek
05-10-2009 / 08:35
"Ik ga ervan uit dat u met zwaardere dominees de predikanten bedoelt die in hun prediking zonde en genade verkondigen/ bekering en vergeving van zonden"

Ik ben benieuwd wat er dan verstaan wordt onder 'lichte predikanten' We kennen allemaal wel een (aantal) lichte predikanten in de Ger. Gem. Ik wil eigenlijk geen namen noemen, maar ik denk dat we ze wel kennen. Deze predikanten worden 'licht' genoemd, maar deze verkondigen ook zeker het bovenstaande. Alleen wordt het in hedendaags nederlands gepreekt. We begrijpen het zo allemaal, maar hierdoor wordt er gedacht dat het een lichte prediking is. Genade is toch voor iedereen mogelijk?
vb; Er staat een taart op tafel, en iedereen heeft de mogelijkheid om er een stukje van te krijgen. Dit zegt een 'lichte' predikant.
Op een andere tafel staat ook een taart maar daar moeten we afblijven. (Dit is van een 'zwaardere' predikant.) Iemand iets lekkers voorhouden en er na zeggen dat hij eraf moet blijven.

"Tegelijk mag u van een schriftuurlijke prediking verwachten dat u steeds wordt verkondigd dat de deur naar Gods Vaderhart voor zondaren wagenwijd openstaat en dat zij tot Christus mogen komen, zonder dat ze eerst aan allerlei voorwaarde hebben voldaan."

Inderdaad er hoeft niet eerst dit of dat te gebeuren! Er is al genoeg gebeurt: Jezus heeft geleden en is gestorven voor jou en mij. Het offer is al gebracht.

Zoals onze gemeente bestempeld wordt kom ik uit een lichte gemeente :-) Maar ook hier wordt ellende/verlossing en dankbaarheid gepredikt. Maar meer in de verhouding die aangegeven wordt in de catechismus. Er gaat er immers 1 over de troost, 3 over de ellende, 27 over de verlossing en 21 over de dankbaarheid. En naar mijn idee wordt er wel eens gepreekt in een andere verhouding. Veel ellende en de verlossing en dankbaarheid worden in een hoekje gedrukt en komen bijna niet aan bod. Maar met alleen ellende komen we er niet.

Ik ga niemand iets opdringen, dit is mijn gedachte erover.
eduard1
05-10-2009 / 10:48
Akelige terminologie eigenlijk dat 'licht' en 'zwaar'.
Maar goed, we moeten het ermee doen.

Als je met 'zwaar' bedoelt: een prediking van een arme, schuldige zondaar en een rijke Christus, die wacht op deze zondaren, en Die niets liever doet dan hen te ontvangen (Deze ontvangt de zondaars en eet met hen!!), dan zal dat je bekering niet in de weg staan.

Als je met 'zwaar' bedoelt dat er voorwaarden gepreekt worden om tot Christus te kunnen en te mogen komen, dan werpt die prediking de mens terug op zichzelf en kan het wel degelijk je bekering in de weg staan.

Het is dus zeker niet 'om het even' waar je naar luistert.
Swimmie
05-10-2009 / 15:35
Beste vragensteller,
wat me opvalt in je vraag is: 'Ik luister namelijk graag naar die dominees omdat ik daar fijn naar kan luisteren en ik het zo eens ben met hun preken'.
Dit doet me denken aan de preek die ik afgelopen zondag hoorde.
Deze ging n.a.v. Lukas 4 vanaf vers 16, waar Jezus in Nazareth naar de Synagoge gaat en daar voorgaat.
Eerst waren de mensen enthousiast (vs. 22) maar toen ging Jezus dingen zeggen die ze niet fijn vonden. Waar ze niet graag naar luisterden.
Ze werden boos en wierpen Hem uit de Synagoge en wilden Hem buiten de stad van de berg af gooien (vs. 29).
De boodschap die wij kregen was: wat willen we horen? De dingen waar we het mee eens zijn, of willen we geleerd worden door God? Zijn we bereid onze denkbeelden aan te passen naar wat God wil. Naar Hem luisteren en vervolgens Hem gehoorzamen, ook al gaat het tegen onze wil in?
Of 'werpen we Hem uit' als het ons niet meer aan staat? Zoeken we dan een andere spreker die wel zegt wat we willen horen? Dit kan zowel bij 'licht' als 'zwaar' voorkomen.

Toen ik je vraag las kwam dit bij me boven. Hopelijk heb je er wat aan.
joanny
09-10-2009 / 09:58
Het "minste" kan ons dienen, bid daar maar om. De Heere heeft maar 1 woord nodig.

Terug in de tijd

Paulus zegt ergens: “Niet ik leef meer, maar Christus in mij.” Dus Paulus is Christus geworden? Zo niet, wat wordt er da...
geen reacties
04-10-2016
Er is een spel dat heet “Waar of niet waar?” Hierbij vertel je een verhaal en moet de ander raden of het waar is of niet...
6 reacties
04-10-2017
Welk christelijk boek over het bijbelboek Jesaja zou u aanraden om te gebruiken tijdens bijbelstudie? Ik heb een CGK -ac...
1 reactie
03-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering