Voorkeur voor een dominee

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

05-03-2003, 00:00

Vraag

Mag je een voorkeur hebben voor een dominee?

Antwoord

Beste lezer,

Dat is niet zo`n alledaagse vraag. In zekere zin is het een feit dat ieder zo wel z`n voorkeuren heeft voor predikanten. Soms vraagt een kerkenraad daar zelfs expliciet naar, wanneer de raad in het kader van het beroepingswerk een tweetal predikanten aan de gemeente voorstelt. En dan worden de stemgerechtigde leden geacht hun voorkeur uit te spreken. Naar de man aan wie door de meerderheid de voorkeur wordt gegeven gaat dan het beroep uit.

Zo gezien is er dus niets mis mee om een bepaalde voorkeur te hebben. Je `hoort` de ene dominee nu eenmaal (iets) liever dan de andere. Maar daar moet het dan ook bij blijven. We mogen dienaren van Christus niet tegen elkaar uitspelen. Het mag niet ontaarden in partijschappen: "Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos" (zie 1 Cor. 1). Het gaat om het Woord dat de dienaren brengen. Dan heeft de een misschien wat meer gaven om het te brengen dan de ander, maar daar mogen we nooit een tegenstelling van maken.

We mogen er ook niet om uit de kerk blijven. Zelf herinner ik mij heel goed hoe ik eens onder de prediking van iemand die niet zoveel gaven had om het te `brengen` bijzonder gezegend werd. Als de Heere er in meekomt, gaat je hart open en valt de brenger van de boodschap weg. Het gaat niet om het vat, maar om de schat, zou Paulus zeggen (2 Cor. 4:7).

Of, om het met Kohlbrugge te zeggen: "Wat heb ik van de kruier te spreken, wanneer ik voor mijn Weldoener sta?" Beschouw zo Christus` dienaren: als kruiwagens naar Christus!

Ds. P. D. J. Buijs
 

 

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

predikant
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn echtgenote is van huis uit Christelijk Gereformeerd, ik ben Hervormd. Wij hebben samen belijdenis gedaan en zijn ge...
3 reacties
05-03-2014
In Genesis 1 staat: "En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep ...
2 reacties
05-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering