Als ongelovige bidden

Ds. A.D. Fokkema / 2 reacties

16-10-2017, 11:46

Vraag

Hoe zit het eigenlijk met gebed? Wat en hoe kun je als ongelovige bidden? Gods Woord lijkt helder en duidelijk en radicaal te scheiden tussen gelovig en ongelovig. Dat is Gods waarheid. Uit onze werkelijkheid leer ik soms andere, misschien verkeerde waarheden. Want als je naar de kerk kijkt lijkt die scheiding veel vager. Als kerk met gelovigen en ongelovigen bidden we samen en tegelijk om veel zaken. Soms is er een gebedsoproep van zendingswerkers om gebed op een bepaald tijdstip bijvoorbeeld. Het tijdstip waarop een risicovolle vlucht moet plaatsvinden van vervolgde christenen naar een veiliger omgeving. Hoe kun je hier als kerkelijk meelevend, geloof begerend mens -maar dus zonder zekerheid van je kindschap en zonder deelname aan het avondmaal- aan deelnemen? Hoe kan dat bij God?

Want tot Hem gaan kan alleen door Christus. Het komt zo scheef op me over. Onbekeerd zijn mag niet, mijn ongeloof is heel groot en er zijn vast nog redenen, hoogmoed of trots, die overeind staan zodat er geen overgave van het hart aan de Heere Jezus is, maar toch zou je nu mee willen bidden voor die vervolgde christenen. Kan dat wel? Het lijkt zo scheef. Een verlangen voelen om ‘mee te werken’ in Gods Koninkrijk, zonder toch echt van Hem te zijn. Dat is toch onmogelijk? En toch lijkt het vaker zo te gaan. We doen allerlei dingen rondom geloof, godsdienstigheid dus, maar komen heel moeilijk tot werkelijk geloof. Geef Mij je hart, zegt God. Ik vind het soms heel verwarrend!

Hartelijke groet, een jonge moeder.

Antwoord

Hier worden verschillende vragen gesteld, met als kernvraag: “Wat en hoe kun je als ongelovige bidden?” Nu geloof ik niet dat de Bijbel in de oproep tot gebed een onderscheid maakt tussen ongelovigen en gelovigen. Iedereen wordt tot gebed opgeroepen: “dat men altijd bidden moet en niet vertragen” (Lukas 18:1) en “bidt zonder ophouden” (1 Thessalonicenzen 5:18). En mocht je nu denken dat die oproep alleen voor gelovigen bestemd is, dan kun je ook nog denken aan Lukas 11:13 waar de Heere Jezus zegt: “Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die Hem bidden.” In dit laatste vers worden mensen opgeroepen om te bidden terwijl ze blijkbaar de Heilige Geest nog moeten ontvangen! (en lees ter bemoediging ook maar goed met welke sterke woorden de Heere Jezus hier over de verhóring van dat gebed schrijft!).

Uit dit alles kun je volgens mij concluderen dat je in deze dingen niet te schematisch moet denken. Niet denken vanuit mijzelf: “Is mijn geloof waar genoeg, sterk genoeg, groot genoeg om verhoring te krijgen?” Maar denken vanuit de Heere: “Gij hoort het gebed” (Psalm 65:3). Vanuit al die beloften in de Bijbel waarin de Heere als hoorder van het gebed getekend wordt, mag je in alle vrijmoedigheid de genadetroon van de Heere met je gebeden bestormen. En bidt dan maar voor alle zaken die in bovenstaande vraag genoemd worden!

Nog even in het bijzonder wat betreft het gebed in de kerkdienst. Als een kind op de zondagsschool psalm 116:1 leert, dan krijgt het daar op de lippen gelegd: “God heb ik lief.” Dat is een hele belijdenis! In de kerk zingt jong en oud diezelfde woorden mee. Mogen alleen de ware gelovigen dat zingen? Nee! Ook zij die dat ware geloof nog niet hebben, mogen meezingen. De Heere wil dat juist gebruiken om hen tot dat ware geloof achter die belijdenis te brengen!

Datzelfde kun je op een bepaalde manier ook zeggen van de gebeden van de zondagse eredienst. Daar wordt gezamenlijk gebeden. Al luisterend bidt de gemeente (bekeerd en onbekeerd) mee. In dat meebidden wordt tegelijk het bidden ook geleerd. Zoals ook de discipelen aan de Heiland vroegen: “Leer ons bidden” (Lukas 11:1) en toen als antwoord het “Onze Vader” geleerd kregen.

Samengevat: maak van deze dingen geen schema. Of je bekeerd of onbekeerd bent: “Bid zonder ophouden” want: “De Heere hoort het gebed!”

Ds. A. D. Fokkema

Ds. A.D. Fokkema

Ds. A.D. Fokkema

 • Geboortedatum:
  18-09-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Kerkwerve
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
2 reacties
Verwondering
16-10-2017 / 21:30
Best heel lastig je denken, je denkpatronen, alles vanuit het verstand kunnen en willen beredeneren..... Het kan enorm in de weg zitten....
Een kind redeneert niet maar vertrouwt..... Als juf kan ik me daar steeds weer om verwonderen en verlang ik er naar om steeds meer te worden als een kind.... Dat neemt zoveel barricades weg.

Gods zegen!

P.S. ik bid voor je
QuadCoreInside
18-10-2017 / 13:15
Het punt is niet wat je als ongelovige wel of niet mag, maar dat je niet ongelovig mag zijn. In onderstaand filmpje wordt dit heel helder uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=gDsLXVziBlI

Terug in de tijd

De laatste weken loop ik geestelijk helemaal vast. Ik ben zo teleurgesteld in Gods weg. Lang heb ik Hem om een antwoord ...
8 reacties
16-10-2010
Bij ons in de kerk is het laatste jaar veel veranderd en wij staan niet achter elke verandering. Af en toe gaan we naar ...
geen reacties
16-10-2008
Kunt u uitleggen wat de Bijbel nu precies zegt over de manier waarop het geloof verkregen wordt? Ik vind het erg moeilij...
geen reacties
16-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering