Oprecht bidden

J.W.N. van Dooijeweert / 3 reacties

06-10-2009, 13:24

Vraag

Kun je oprecht bidden zonder dat je bekeerd bent? Natuurlijk is het het belangrijkste dat je bekeerd wordt, maar als je je vragen en alledaagse dingen aan God voorlegt en het aan Hem wil overgeven (dat je je door Hem wilt laten leiden), kan dit dan een oprecht gebed zijn zonder dat je ervaart een kind van Hem te zijn? Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is.

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,
Bedankt voor je vraag; geeft veel stof tot nadenken. Wat is oprecht bidden? Wie bidt er oprecht? Wat verstaat God onder bidden? Mag ik bidden? Mag ik bidden laten? Als je de Heere vreest heb je dan vanzelfsprekend een oprecht gebed? Bidden Gods kinderen nooit verkeerd?


Ik denk persoonlijk dat we nu eerst eens moeten ophouden met deze vragen steeds maar weer te stellen; mag ik dit... als ik onbekeerd ben? Mag ik dat... als ik onbekeerd ben? De vraag is namelijk niet wat je wel en niet mag als je onbekeerd bent, maar de vraag is: hoe durf je nog onbekeerd te zijn? Hoe durf je nog te leven zonder een relatie met de Heere? Zolang deze relatie niet in orde is, is je gebed niet in orde, is je bijbellezen niet in orde, is je zingen niet in orde, is je denken niet in orde… Is er niets in orde! Ik hoop dat je me begrijpt als ik dit nu zo neerschrijf.

Wij zijn vaak veel te veel met onszelf bezig en in onszelf aan het wroeten en we vergeten dan dat er in ons niets goeds is en niets goeds van ons te verwachten is. En dan zoeken we in onszelf of we bekeerd zijn, of we dingen kunnen vinden die er op wijzen dat we bekeerd zijn… We moeten naar buiten! Met onszelf! We moeten naar Jezus. Niet als een bekeerd mens. Niet als een goed mens die alles netjes doet. Maar als een zondaar die melaats is van hoofd tot voeten.

Ben je misschien bang dat de Heiland je dan niet moet, niet meer wil? Dat Hij zal zeggen: “Jouw bidden, daar luister Ik niet naar want je bent nog onbekeerd”… Was de moordenaar aan het kruis bekeerd?

Lieve broeder of zuster, breng maar alles bij Hem. Vraag maar bij alles of Hij je leiden wil. Zeg Hem vooral je zondige dingen, je verkeerde verlangens, je afwijken van Hem… En ontdek dat Hij niet veranderd is. Hij was niet bang om een melaatse aan te raken. Hij was niet bang om naast een zondaar te gaan zitten. En Hij is nog net zo! Roep maar, schreeuw maar! Stort je hart maar uit voor Hem.

Wat is het een wonder van God als je er naar verlangt om alles aan Hem te vragen, om je leiding bij Hem te zoeken. Dat komt van de Heere, Hij geeft dat verlangen in je hart. De duizenden rondom je heen kennen dit verlangen niet en nooit. Kijk omhoog, wacht niet tot je leven voorbij is. Maar zoek de Heere NU!

Hartelijke groeten en Gods zegen,
evangelist J. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

biddenonbekeerd
3 reacties
Hanna
06-10-2009 / 13:41
Boekentip: Ds F. Bakker: Gebedsgestalten.
eduard1
06-10-2009 / 14:29
Onze Heere Jezus Zelf spoort de mensen ook aan "Gaat in door de enge poort!"
goeman
08-10-2009 / 12:19
Rondom de enge poort is een leerzaam boekje''
Lees ook eens 'Beslagen vensters'van ds Veltkamp.

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-dominee. In Genesis staat dat de Heere zegt dat Hij de aarde in zes dagen heeft geschapen. Nu zijn er ...
geen reacties
06-10-2008
Ik heb diverse boeken gelezen waar gesproken wordt over de doop in de Heilige Geest. In "Het kruis in de asfaltjungle" e...
14 reacties
06-10-2011
Ik zie weleens in een antwoord op een vraag staan: "In zijn eigen gemoed ten volle verzekerd." Wat wordt hier precies me...
geen reacties
06-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering