Hartsgesteldheid

Ds. W. Pieters / 1 reactie

19-10-2013, 09:34

Vraag

Aan een HHK-dominee. Ik zit met een vraag over bidden. Ik bid tot God of hij mij bekeren wil. Ik gevoel dat ik niet zo kan sterven als ik geboren ben, maar tegelijkertijd voel ik het ongeloof in mijn hart en ten diepste de afkeer eigenlijk die in mijn hart leeft. Aan de andere kant lees ik in de Bijbel: “Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.” Ik kan deze twee dingen niet rijmen met elkaar en dat maakt me aan soms wanhopig. Hoe moet ik deze tekst zien afgezet tegen mijn hartsgesteldheid?

Antwoord

Bidden zonder geloof, is dat mogelijk? Als we onder “geloof” verstaan “de zekerheid dat mijn zonden zijn vergeven”, dan is bidden zonder dit geloof zeker mogelijk. Bedoelt iemand met het woordje “geloof”: het bestaan en de betrouwbaarheid van God, dan is bidden zonder dit geloof niet zinvol.

In Hebreeën 11 staat dat een ieder die tot God komt, moet geloven dat God er is. En dit is denk ik heel begrijpelijk, omdat het tegenovergestelde heel vreemd zou zijn: je veronderstelt dat er geen god is (of in ieder geval dat de God van de Bijbel er niet is) en toch wil je tot Hem naderen...

Verder staat er “... en dat Hij een Beloner is van degenen die Hem zoeken.” Dus dat je bij het bidden Hem vertrouwt in wat Hij over Zichzelf heeft geopenbaard ten aanzien van Zijn macht om te kunnen verhoren en Zijn karakter om te willen verhoren. Ga je er in wantrouwen vanuit dat God niet kan en/of niet wil verhoren, dan kun je het bidden wel staken. Hoewel... God is zo ontfermend dat Hij zelfs het geroep van jonge raven hoort - onreine vogels...!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

bidden
1 reactie
Nochthans
27-10-2013 / 13:30
Beste Vrager,
De moeite van het vragen of God je bekeren wil kun je je besparen, het is tevergeefs.
God wilt dat jij je bekeert tot Hem, neem Hem serieus en doe wat Hij van je verlangt te doen.
nochthans@gmail.com

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Is het goed dat als je getrouwd bent, samen met je man op je knieën voor je bed, samen bidt?...
15 reacties
19-10-2010
Ik zie het leven helemaal niet meer zitten. Ik heb tegen mijn ouders verteld dat ik naar HeartCry-avonden ga en daar gee...
12 reacties
19-10-2012
Kan je als vader naar een advocaat stappen om geleend geld van je zoon terug te krijgen en kan dat tot een rechtzaak kom...
7 reacties
20-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering