De bekeerde moordenaar en het ongelovige lieve vrouwtje

Ds. W. F. 't Hart / 15 reacties

19-06-2017, 14:30

Vraag

Ik heb een vraag over naar de hemel gaan en over de opstanding uit de dood. Wij gaan ervan uit dat wanneer je in God gelooft, Jezus Christus als Zijn Zoon en onze Verlosser aanneemt en wanneer je bekeerd bent, dat je in de hemel komt en dat je op de dag des oordeels zult opstaan uit de dood. Ik heb met een lieve vriendin die niet gelovig is veel mooie gesprekken. Haar niet gelovig-zijn is voor mij geen enkele belemmering en mijn gelovig-zijn is voor haar evenzo geen enkele belemmering in onze vriendschap. Sterker nog, we vullen elkaar mooi aan. Zij laat mij zien dat wanneer je niet gelovig bent, dat niet gelijk staat voor een leven op de brede weg en zij ziet aan mij hoe troostend het kan zijn om te geloven. We kunnen prachtige gesprekken voeren over het leven, de zin van ons bestaan en het geloof. We hebben respect voor elkaars standpunt. En onze standpunten wijken niet zoveel af. Haar morele kompas komt nauw overeen met de ‘leefregels’ van mijn kerk.

Toch is er een onderwerp wat terug blijft komen in onze gesprekken. We komen er maar niet uit. Stel je nu toch eens voor dat een lieve moeder haar kind verliest door een verschrikkelijk misdrijf. Ze is verschrikkelijk verdrietig, niet gelovig, maar ze houdt zich eigenlijk wel aan bijna alle van de Tien Geboden, gewoon omdat ze als goed mens leeft. En ondanks haar niet-geloven komen de meeste van de Tien Geboden overeen met haar moreel kompas. De misdadiger die haar kind verkracht en vermoord heeft, komt tijdens zijn gevangenisstraf met het geloof in aanraking en verandert in een gelovig mens. Dat is prachtig natuurlijk. En wij mogen niet oordelen, want de mens is te nietig, maar waarom zou de -weliswaar bekeerde- moordenaar dan wel naar de hemel mogen en op de dag des oordeels opstaan uit de dood en de moeder die een goed leven heeft geleid, maar niet tot geloof is gekomen, niet? Dan wordt er door mensen uit onze kringen vaak gezegd dat de ongelovigen niet geloven in de hemel, dus voor hen is niks verloren. Maar God kijkt toch naar de mens? Eigenlijk lijkt het haast wel dat wanneer je alle verschrikkelijke dingen doet die God verboden heeft, niet zo erg zijn wanneer je maar berouw toont over je zonden en je je bekeert. Ik snap dat niet! Het voelt zo onrechtvaardig dat mijn lieve vriendin nooit in de hemel komt, terwijl zij ontegenzeggelijk een goed mens is en zo’n misdadiger wel, enkel omdat hij tot geloof is gekomen. Want het is lang niet zo dat slechte daden enkel door ongelovigen gepleegd worden. Ik denk dat er heus diepgelovige en Godvrezende misdadigers bestaan. Hoe die met zichzelf en God in het reine komen weet ik niet. Is het dan toch waar, alles weten is alles vergeven?

Antwoord

Beste vragensteller,

Heel hartelijk dank voor je uitgebreide vraag! Je raakt in je vraag een thema aan met een moeilijkheid die ik begrijp. Als ik je goed samenvat komt het hierop neer: hoe kan het dat mensen die keurig netjes leven hoewel ze niet christelijk zijn, verloren gaan, terwijl iemand zoals de moordenaar aan het kruis die heel z’n leven lang gezondigd heeft, behouden kan zijn. Ik heb een tijdje over je vraag nagedacht. 

Hoewel dit misschien oneerlijk lijkt, is het belangrijk je vragen te toetsen aan de Bijbel. Op deze vraag reikt het Woord van de Heere verschillende handvatten aan, waar ik er drie van wil benoemen:

1. Hoe krijg je deel aan de Heere Jezus Christus? Of, anders geformuleerd: hoe ontkom ik aan de toorn van de Heere? Lukt dat door de wet van de Heere te houden? Zijn we er dan? Of werkt de Heere op een andere manier? De apostel Johannes schrijft: “en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7b). Dus alleen Zijn bloed reinigt van de zonde. Met de werken van de wet komen we er niet. Het is enkel en alleen uit genade. Als zondaar redden we het dus niet met het houden van de wet van de Heere. Alleen het bloed van de Heere Jezus en het geloof in Hem redden ons en maken ons zalig.

2. Dat brengt bij het tweede: het doen van goede werken. Iemand die niet in de Heere gelooft, maar wel goede werken doet, kan die niet zalig worden? Het kan toch zo zijn dat iemand die de Heere dient en liefheeft minder goede werken laat zien dan iemand die niet gelooft? Nu hebben we het dus over de thematiek van de goede werken. Goede werken zijn pas goede werken wanneer iemand gelooft. Goede werken zijn vruchten van het geloof. Iemand die niet gelooft, kan moreel goede dingen doen. Maar dat zijn geen goede werken in de zin van het Woord van de Heere. Goede werken zijn namelijk pas goede werken als we die doen uit dankbaarheid voor God de Heere. Voor wat Hij gedaan heeft in ons leven, namelijk het schenken van het geloof. Bovendien, zo houdt onze Heidelberger Catechismus het op grond van het Woord van de Heere ons voor, zijn zelfs de beste werken van de gelovigen met zonde bevlekt. Wij kunnen met onze goede werken niet voor de Heere bestaan, ook niet wanneer we in Hem geloven. Je kent dat lied waarschijnlijk wel: “Eens was ik een vreemdeling...” Daarin staat de zinsnede: “daar werd al mijn deugd (= al mijn goede werken onder andere) een wegwerpelijk kleed.”

3. Het gevaar ligt op de loer dat wij barmhartiger willen zijn dan de Heere. Wij vinden het al snel onbarmhartig dat die moordenaar gered wordt en die niet-christen die veel netter leeft, niet. Daarin gaan we dan wel voorbij aan de rechtvaardigheid van de Heere. En die kunnen en mogen we niet tegen elkaar uitspelen. De rechtvaardigheid van de Heere eist genoegdoening voor de zonde. Of door ons zelf, of door Zijn Zoon Jezus Christus. Het geloof in Hem maakt onderscheid. En dan kan het onbarmhartig lijken, dat is het niet. Onbarmhartig en onrechtvaardig is: wanneer God de Heere mensen die niet geloven ongestraft laat.

Nu naar de kern van je vraag: Stel je nu toch eens voor dat een lieve moeder haar kind verliest door een verschrikkelijk misdrijf. Ze is verschrikkelijk verdrietig, niet gelovig, maar ze houdt zich eigenlijk wel aan bijna alle van de Tien Geboden, gewoon omdat ze als goed mens leeft. En ondanks haar niet-geloven komen de meeste van de Tien Geboden overeen met haar moreel kompas. De misdadiger die haar kind verkracht en vermoord heeft, komt tijdens zijn gevangenisstraf met het geloof in aanraking en verandert in een gelovig mens. Dat is prachtig natuurlijk. En wij mogen niet oordelen, want de mens is te nietig, maar waarom zou de -weliswaar bekeerde- moordenaar dan wel naar de hemel mogen en op de dag des oordeels opstaan uit de dood en de moeder die een goed leven heeft geleid, maar niet tot geloof is gekomen, niet?

Je geeft zelf al een antwoord: als mensen niet geloven in de hemel, maakt het niet uit dat ze daar niet heen gaan. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, omdat heel veel mensen toch wel in een hemel geloven. Maar dat terzijde. Hoe diep aangrijpend is het leed dat jij onder woorden brengt. Hoe moeilijk het ook is, toch blijft staan wat het Woord van de Heere zegt: alleen het geloof in Jezus Christus redt ons. Bovendien, ten diepste doen we onze goede werken zonder de Heere niet tot Zijn eer, maar alleen om er zelf beter van te worden. De Heere gebiedt ons allemaal te leven tot Zijn eer. En wanneer we stipt naar Zijn geboden leven, zover als dat in onze macht ligt, zonder in Hem te geloven, leven we tot oneer van Hem. En zijn we uiteindelijk geen haar beter dan die verkrachter en moordenaar. Lees Romeinen 3:9-21 er maar op na. Hoe het hart eruitziet van ons van nature.

Ik hoop dat ik je op deze manier heb kunnen helpen. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik het graag.

Tot slot wens ik jou en je vriendin van harte toe: om voor het eerst of opnieuw je te mogen toe te vertrouwen aan deze lieve Zaligmaker. Want alleen dan ben je zalig. 

Kand. drs. W. F. ‘t Hart

Ds. W. F. 't Hart

Ds. W. F. 't Hart

 • Geboortedatum:
  16-08-1990
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Tholen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

helmoordtegenstrijdig
15 reacties
lin1991
19-06-2017 / 15:57
Dat noem je nu de vrije gunst die eeuwig Hem bewoog. Het eeuwige welbehagen Gods. Dat is niet te begrijpen maar alleen te bewonderen.
vrouw78
19-06-2017 / 18:32
@lin1991, wat bedoel je met "dat"?

Ik begrijp je reactie niet. Wil je dat uitleggen?
lin1991
19-06-2017 / 19:02
Dat een keurig net mens verloren kan gaan en een moordenaar zoals bijvoorbeeld die aan het kruis hing zalig is geworden. Dat stoot veel mensen tegen het hoofd. Maar DAT heeft God zo gewild. Verder is het niet genoeg dat een mens keurig en netjes leeft want het is nodig om zondaar te worden voor God. Hij kan iets met zondaren maar met nette mensen kan hij weinig. Waar moet een net mens van gered worden? Hij is immers al zo goed. Maar ontdekte zondaren of ontdekte moordenaars voelen waar ze van gered moeten worden. En zoals de predikant hierboven zegt: alleen het geloof in Christus kan ons redden van de dood. Dat wens ik nette mensen en moordenaars toe.
vrouw78
19-06-2017 / 19:47
Dankjewel @lin1991 voor je uitleg. Ik geloof dat God wil dat er niemand verloren gaat. En dat we dmv geloof in Hem genade ontvangen.

Mijns inziens lees ik... Opdat een ieder die gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven heeft.

Als ik de vraag lees denk ik, Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Ik heb ook wel van zulke gedachten gehad. God ziet ons hart aan en ik geloof, wat de dominee ook zegt, dat zonder genade mijn hart (als ik die nette vrouw zou zijn) net zo zondig is als een moordenaar. We zijn van dezelfde lap gescheurd. Sterker nog al lijk ik van de buitenkant een nette vrouw, ik bèn een moordenaar, ook al heb ik nooit daadwerkelijk een mens vermoord.

En kun je, vraagsteller, getuigen bij je vriendin, van wat God gedaan heeft. Bid dan of Hij het wil zegenen!
Marisa
19-06-2017 / 19:54
Ieder die zichzelf heeft leren zien door de ogen van God, weet dat hij of zij een zondaar is. Die weet ook dat 'keurige, nette, goede' mensen in diepste wezen niet bestaan, al kan het er aan de buitenkant nog zo aardig (en netjes! ;)) uit zien. Tegenover de heilige, volmaakte God staat ieder mens schuldig.
Dus het hele idee van de lieve moeder, die zich uit eigen kracht aan (bijna) al Gods geboden houdt, is al een misvatting.
Buiten Christus is niemand goed.
lin1991
19-06-2017 / 20:06
Mooi vrouw78 en Marisa, helemaal mee eens!
Samanthi
19-06-2017 / 21:44
Ja ik sluit me bij jullie aan, dat hoor je vaker als je in gesprek bent, ik leef goed doe niemand te kort enz.
Tja daar gaat het nu net niet om, het gaat erom dat je je vertrouwen op de Heere Jezus stelt en op Hem alleen en dat is vrije gunst die eeuwig Hem bewoog.
pindas83
19-06-2017 / 22:47
Allemaal theologisch verantwoorde opmerkingen maar hoe zit het dan met mensen die nooit van Christus hebben gehoord? Er zullen er zat (geweest) zijn, op basis van wat worden deze dan geoordeeld?
Hoe denken jullie daarover?
Prisma23
19-06-2017 / 23:05
Lukas 13

23 En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen:

24 Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;
lin1991
19-06-2017 / 23:15
@ Pindas83, de ingeschapen Godskennis misschien? Kennis vanuit Gods schepping en Gods bestuur.
evantorisch
19-06-2017 / 23:28
Romeinen 2: 6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door ​onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de ​Joden​ in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en ​vrede, de ​Joden​ in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God ​rechtvaardig​ zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun ​hart​ geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het ​evangelie​ dat ik verkondig, God door ​Christus​ ​Jezus​ oordeelt over wat er in de mens verborgen is.
lin1991
19-06-2017 / 23:35
Romeinen 1 vers 19 en 20: Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.......enz.
opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
evantorisch
20-06-2017 / 06:13
Daaraan vooraf gaat Romeinen 1: 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,..... en lees dan vooral verder om uit te komen bij: 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, ​hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, ​moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.
30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ​ongehoorzaam​ aan hun ouders,
31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke ​liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.

Wie de schoen past .... heidenen die het evangelie nooit gehoord hebben, hebben het ook nooit verworpen.
Door Jezus krijgen zij die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. 2: 7.
Laten we geen schrift met schrift bestrijden.
Samanthi
20-06-2017 / 12:09
@pinda 83
Ik weet hier geen antwoord op, God is te zien in de natuur, maar ik besef dat dit een mager antwoord is, ik weet het echt niet, ik weet wel dat Hij ons Zijn Woord gegeven heeft.
Johnvb
20-06-2017 / 23:14
En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. Handelingen 4 vers 12

Er is buiten Jezus geen andere weg. Hij is de Weg, de waarheid en het Leven.

En wat als men dus nog nooit heeft gehoord van Jezus?

Daarom is evangelisatie en zending zo ongelooflijk belangrijk! Dat kan het verschil betekenen tussen leven en dood!

En Romeinen`1 geeft inderdaad heel goed aan dat niemand te verontschuldigen is.

En verder: laat het maar bij God, Hij oordeelt rechtvaardig!
Wij zijn zo beperkt, Hij doet t goed, hoe dan ook!

Terug in de tijd

De laatste weken zit ik nogal met mezelf in de knoop. Op school presteer ik een stuk minder en ik zit onder de stress, v...
geen reacties
19-06-2004
Ik kom uit een gezin met vier kinderen. Ik ben zelf de oudste (16). Mijn moeder heeft een posttraumatische stressstoorni...
geen reacties
19-06-2008
Iemand van de Gereformeerde Gemeenten vertelde mij dat je soms bang kunt zijn dat je jezelf bedriegt; dat je eigenlijk g...
geen reacties
19-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering