Influisteringen van de duivel

Ds. M. Baan / 1 reactie

19-06-2010, 12:30

Vraag

Bestaat het dat je influisteringen van de duivel kunt krijgen? Men zegt dat vaak en elke keer gaat die wijzende vinger naar de duivel, maar geven we hem op deze manier niet teveel eer en verontschuldigen wij daardoor onszelf? Iemand kan bezeten zijn en echte stemmen in zijn hoofd horen, maar dat bedoel ik niet. De gedachte "Voor jou kan het niet meer" is een influistering van de duivel, hoor ik vaak. Maar is dit niet ten diepste ongeloof van de mens zelf? Net zo goed als onze zonden uit onze eigen begeerten voortkomen. Die begeerte leeft in de gevallen natuur van de mens, daar is geen duivelse influistering aan te pas gekomen. Het kwaad zelf zit in ons na de zondeval, daar hoeft de duivel toch niets meer aan te doen? Nog twee voorbeelden. Als ik een vrouw sexy vind, is dat niet het geval omdat het me ingefluisterd wordt. Mijn ogen zien dat. Wanneer ik een prachtige sportwagen zie, dan weet ik dat ik die ook best zou willen hebben. Niemand die dat mij hoeft te vertellen. Ik weet voor mezelf dat ik veel dingen niet meer wíl denken, terwijl ze toch in mijn gedachten komen. Maar dat is dan toch de innerlijke strijd tegen de oude natuur? We kunnen iedere keer de duivel de schuld geven maar dan gaan we voorbij aan onze eigen verantwoordelijkheid tegenover God. Of komt de term “influistering van de duivel” voort uit de verweving van het kwaad in de menselijke natuur? Maar dan ken ik teveel mensen die gelijk met een vinger de verkeerde kant uitwijzen. Nog iets anders. De duivel stookt! Nemen we dat niet te letterlijk? Ik stel me zo voor dat de duivel je een gevoel van angst en onrust kan geven. Maar de rest komt voort uit onze eigen gedachten, daar komt weer geen influistering aan te pas. Wantrouwen, jaloezie en kortzichtigheid zijn van die menselijke eigenschappen. Het gevoel en de macht daarvan wil Jezus verbreken door vrede en rust te geven. Aan die menselijke eigenschappen moeten we niet toegeven!

Antwoord

Beste mensen,

Een lange vraag, die niet zo vaak gesteld wordt. Influisteringen van de duivel, kan zoiets voorkomen? Jazeker! En niet alleen fluistert satan je dingen in, hij laat het er ook nog uitkomen! Kijk maar in het evangelie naar de bezetene te Gadara en wat die er allemaal uitkraamde.

Een andere vraag is echter of je bij die influisteringen alleen maar de aandacht moet richten op en de schuld moet geven aan de duivel. Helaas verenigt de stem van de duivel zich moeiteloos en ongemerkt met het eigen ongelovige hart! Die rare vermenging wordt wel eens te weinig doorzien. We zeggen niet voor niets, dat wij in het paradijs satan zijn toegevallen. Maar... haal die twee hartsvrienden nu maar eens eventjes uit elkaar! Dat lukt niet goed. Na de zondeval zit het kwaad in ons. En daarmee heeft de duivel meteen een plaats in ons hart. We moeten dus niet alleen alle schuld van onze ongerechtigheden op rekening van satan schrijven en vervolgens onze handen in onschuld wassen. Als satan schuldig is, zijn wij evengoed schuldig. En als wij schuldig zijn, dan is ook de satan schuldig! We moeten dus vooral nooit dit handigheidje van de duivel vergeten, dat hij ons influistert: o, maar dat heeft de duivel gedaan. Zo laat hij je voorbijzien aan je eigen schuld!

Kortom: onderscheidt de duivel en je eigen verkeerde hart dus heel goed, maar scheidt ze nooit! De mens heeft veel typisch satanische eigenschappen. Ik kan ook zeggen: de duivel heeft veel menselijke eigenschappen.

Maar... alleen de Zaligmaker verbreekt de macht van die duivelse eigenschappen door Zijn genade. Zo overwint Hij de zonde en de duivel in ons hart. Terwijl het toch maar ten dele is, want de oude mens blijft. Daarom zal het even later weer blijken: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan, Nijkerk

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
1 reactie
adriano313
20-06-2010 / 01:07
Jazeker, beste vragensteller, influisteringen kun je zeker krijgen. Het is niet een kwestie of je ergens (niet) in gelooft of dat je zonder wedergeboren te zijn, bedenkt dat jij de duivel de baas kunt zijn? Of te bedenken dat je zelf verantwoordelijk kan zijn. Het is eigenlijk vrij simpel en cru. Alle mensen, uitgezonderd die wedergeboren zijn, zijn voor de eeuwigheid verdoemd en verloren. Waarom? Niet alleen omdat God dit zo gesteld heeft maar omdat er in de geestelijke wereld meer afspeelt dan je misschien zou beseffen. Er is immers een vloek door God uitgesproken tegen de slang (satan) Gen3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Tja wat betekend dit nu. Eigenlijk is dit het antwoord op je vragen en gedachten. Haar zaad slaat op de komst van Christus, u zaad slaat op satan (slang). Beiden krijgen een een nageslacht. Eén zonder zonde (maagd Maria) waarbij Hij alle zonden van de wedergeborene op zich neemt en één met zonden n.l. die mensen die niet wedergeboren zijn. Daar gaat de geestelijke strijd n.l. over.
Deze geestelijke strijd houdt in dat alle engelen van God met satan en zijn trawanten in gevecht raken om de ziel van de mens(en). Niet dat God of zijn engelen het afleggen, integendeel, maar satan en de afvallige engelen is ook (door de beginne) geestelijke macht gegeven vandaar deze strijd.
Heeft dit betrekking op je vraag, Ja! want dit houd in dat alle niet wedergeborene onderhevig zijn aan alle zonden hoe klein ook. Van je sexy vrouw (porno-demoon/ geest) tot aan de sportwagen (de ego-demoon/ geest). Ook bij (niet wedergeboren) "christenen" die zich hier niet van bewust zijn.

Ik wil je geen schrikbeeld of zwartgalligheid aanpraten maar de demonen van satan hebben ook hun organisatie en rangorde om mensen te demoniseren. Alles op aarde is van God maar satan wendt zijn macht aan om het in beslag te nemen voor eigen doeleinden. En deze zijn verdorven. Ook je sportwagen. Begrijp me goed, niet dat ik het demoniseer, want mijn voorkeur zou uit gaan naar een maserati, maar het is in de dagelijkse praktijk al gedemoniseerd! Bling-bling, doekoe, Miljonairsbeurzen, politiek, koningen, presidenten, occulte genootschappen, dealers, verslaafden, sex(y), ongeloof, dwaasheid, tot aan religie toe. Teveel om op te noemen. Als je het inziet dan stort je wereld in als een zeepbel die klapt. Vandaar dat je Jezus christus als verlosser nodig hebt om hier niet meer begeerlijk in te zijn want van nature kan je dit niet. (wie zonder zonde is werpe de eerste steen)
Alles manipuleert de duivel. Van je eigen tekening of bouwproject (waar je trots op bent) of ruzie met je liefdevolle familie hebt tot aan hetgeen wat er dagelijks je mond uit flapt. Je hoeft daarvoor geen satanaanbidder te zijn.... Zolang jij er maar niet komt!

Klinkt het allemaal al genoeg? Ben jij iemand die filosoferend nuances kan aanbrengen? Mooi ik ben benieuwd waar over 1 tot 10 jaar uitkomt als je de balans hebt opgemaakt, zonder wedergeboren te zijn! Je relativeert (op eigen kracht) misschien weer de minpunten. Mijn ogen hebben het toch feitelijk gezien (sexy vrouw) zou je weer denken (het bekende adam en eva gedrag) Maar vond je het ook prettig of vervelend? Nee hoor ik ben gewoon een gezonde jongeman! (en eva spuugde de vrucht ook niet uit omdat het vies smaakte) Satan is geen koekenbakker, die smakeloos bakt. Als het moet komt hij als een engel des lichts!!! Zo verschrikkelijk. Al die mensen huilend in de Hel die spijt hebben dat ze naar hem hebben geluisterd. Kan je het voorstellen? Je eigen kennissen, vrienden of familie. Zie je die beelden ook voor je? Ik kan je dit zeggen, je gaat er (van nature) aan kapot omdat je ziet dat ze steke blind zijn of waren. Wil je weten waarom ik je dit schrijft.
Omdat God me dit op een dag liet lezen:

http://files.biddenhelpt.net/Zij_zochten_Jezus.pdf

Als je dit document leest dan stop je wel met nuanceren, filosoferen of sexy hier, hebben daar of streven naar
Het is ECHT allemaal betrekkelijk en zoeken naar tijdelijke bevrediging van fijn voelen. Het is een (dagelijkse)roes. Niet omdat je een straatjunkie bent, maar omdat het je ingefluisterd wordt en het vastgeroest zit in je hart! Of je dit leuk vindt of niet, ook al zou ik het willen, ik kan er niks aan veranderen.

Ik zal bidden voor je, dat je het pdf document mag uitlezen. En als Hij het wil, zal je het verstaan!
Ga er in ieder geval voor!

Terug in de tijd

Graag wil ik een vraag stellen aan tandarts Hoek. In 2013 heb ik een wortelkanaalbehandeling gehad in een voortand, er w...
geen reacties
20-06-2019
Ik zit in de Ger. Gem en ik voel me daar echt niet thuis. Ik voel me er zelfs niet welkom. Zo wordt er bijv. in het grot...
geen reacties
19-06-2006
De laatste weken zit ik nogal met mezelf in de knoop. Op school presteer ik een stuk minder en ik zit onder de stress, v...
geen reacties
19-06-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering