Vragen van panellid

Ds. W. F. 't Hart

Ik las Efeze 4 en stuitte op een woordpaar dat ik niet van elkaar kan onderscheiden: ootmoedigheid en zachtmoedigheid. E...
geen reacties
01-09-2021
Sinds een paar jaar woon ik in een dorp op de Veluwe waar veel inwoners naar een reformatorische kerk gaan. Zelf ben ik ...
5 reacties
06-07-2021
Mijn geliefde broer heeft gisteren zelfmoord gepleegd: 58 jaar. Psychisch heeft hij veel geleden. Mijn vraag is: was dat...
3 reacties
05-02-2021
Volgens de leer van de uitverkiezing komt een gelimiteerd aantal mensen in aanmerking voor Gods genade. Tegelijkertijd w...
geen reacties
05-11-2020
Helaas ben ik na ruim 20 jaar huwelijk gescheiden. Ik wil graag van u weten of ik ooit nog een nieuw huwelijk aan mag ga...
geen reacties
08-09-2020
Ik zou graag wat uitleg hebben over de tekst uit spreuken 2:19: “Allen die tot haar ingaan, zullen niet wederkomen, en z...
geen reacties
25-06-2020
Ik worstel erg met de toe-eigening van het heil. Ik heb Spurgeons boekje “Gaat in door de nauwe poort” gelezen en daarin...
geen reacties
05-05-2020
Bij een leeftijdgenoot in de kerk zie ik tot mijn verdriet veel zelfverheffing. Hij ziet zichzelf als kind van God. Hij ...
geen reacties
26-02-2020
Ik ben een jongere van 23. Gisteren ben ik begonnen in het boekje “De ontdekking van Maarten Luther.” Heel fijn boekje i...
geen reacties
16-12-2019
Het Oude Testament spreekt over priesters van God. Ook in de tijd voor Mozes en de wet. Onder andere tijdens de verdrukk...
geen reacties
18-09-2019
Ik heb theologie (bachelor en master) aan een universiteit gestudeerd en heb deze opleiding met goed gevolg afgerond. Ik...
geen reacties
10-06-2019
Ik heb een vraag over geloofszekerheid. Er zijn al zoveel vragen daar over gesteld. Daar heb ik zeker wat aan gehad, bed...
geen reacties
04-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering