Vrouwenstemrecht

Ds. H. van den Belt / geen reacties

06-06-2005, 00:00

Vraag

Als vrouw stem ik gewoon mee; voor de overheid, voor school of in de kerk. Mijn vriend vind dat dit niet hoort, maar kan dit niet beargumenteren. Hij heeft het ook zo meegekregen. Dit verbaasde me zeer: waarom mogen vrouwen niet stemmen volgens sommige mensen en is dit wel bijbels?

Antwoord

Bedankt voor het wachten op mijn antwoord. Het heeft eigenlijk al weer te lang geduurd.
 
Over het stemrecht voor vrouwen is in de vorige eeuw een hele heftige discussie gevoerd. In de politiek hebben de vrouwen hun stemrecht moeten 'bevechten'. Vanuit de christelijke politieke partijen is er van het begin af aan altijd heel terughoudend gereageerd op deze feministische emancipatie. Aanvankelijk waren alle christelijke partijen, ook de partijen die nu in het CDA zijn verenigd tegen het kiesrecht voor vrouwen en hadden ze eigenlijk hetzelfde standpunt als de SGP op dit moment. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat er in de kring van de SGP nog steeds veel bezwaren leven tegen het vrouwenkiesrecht en tegen het lidmaatschap voor vrouwen van de partij.
 
Anderzijds hoeft een moderne ontwikkeling op zichzelf niet onbijbels te zijn en moeten wij alles -ook onze eigen tradities!- toetsen aan de heilige Schrift. Is het verkeerd als vrouwen hun stem uitbrengen in de politiek? Als dat stemmen een uitdrukking is van het afwerpen van een 'knellend juk' en voortkomt uit te streven naar absolute vrijheid en zelfstandigheid van een vrouw los van haar man, dan kan het inderdaad uit de verkeerde motivatie voortkomen. De meeste vrouwen die op dit moment stemmen, doen dat echter niet om dit motief, maar om daarbij uiting te geven aan betrokkenheid bij de politieke ontwikkelingen.
 
De bijbel zegt weinig over politiek -wel dat de overheid een dienares van God is- en al helemaal niets over het politieke stemrecht van vrouwen. Wat we daar vanuit de bijbel over willen zeggen, is altijd afgeleid vanuit de andere gegevens van de Schrift. Aan de ene kant is het heel duidelijk dat man en vrouw gelijkwaardig zijn voor God binnen en buiten het huwelijk. Toch schrijft de Bijbel ook duidelijk (denk aan Efeze 5) dat man en vrouw niet precies gelijk zijn, maar verschillend. Zij hebben ook een verschillende roeping. Daarbij valt op dat het de eerste roeping van de man is om te regeren (niet om te heersen!). De eerste roeping van de vrouw is om te helpen en te dienen (niet om te sloven!)
 
Wat Paulus schrijft over de vrouw was in eerste instantie bevrijdend bedoeld. De vrouwen werden immers in het oude Oosten gezien als een bezit van de man. Paulus benadrukt het belang van de liefde in het huwelijk en wijst erop dat een vrouw het 'lichaam' van de man is. De teksten die bevrijdend bedoeld waren, hebben in de loop van de geschiedenis helaas vaak onderdrukkend gewerkt.
 
Sommige christenen trekken vanuit de geschiedenis (feministische emancipatie) en de Bijbel (de man is het hoofd van de vrouw) de conclusie dat het verkeerd is om als vrouw te stemmen. Zelf denk ik dat het belangrijker is HOE een vrouw haar stem uitbrengt. Het kan goed zijn als zij dat doet in afhankelijkheid van de Heere en samen met haar man. In ons land is het nu eenmaal zo dat iedere stem telt. Natuurlijk is het ook voor de man het belangrijkste HOE hij stemt.
 
Hoe het in de gemeente toegaat is weer een andere vraag. Bij de verkiezing van de apostel Mattias werd het lot geworpen. (Handelingen 1:26) Toch wordt het dubbeltal aangesteld met algemene toestemming van de 120 aanwezigen. Waren daar ook vrouwen bij? Petrus spreekt hen aan als “Mannen broeders”, maar wij weten dat het taalgebruik in die tijd inclusief was. Ik denk dat in de christelijke gemeente min of meer hetzelfde geldt als in de politiek het is vooral belangrijk HOE wij de dingen doen. Het is niet mogelijk om allerlei zaken direct uit de Bijbel af te leiden. Er staat natuurlijk wel dat een vrouw moet zwijgen in de gemeente (1 Korinthe 14:34) en daarom vinden sommige christenen dat vrouwen wel mogen stemmen in de politiek, maar niet in de kerk. Het is echter niet helemaal duidelijk wat er met dat zwijgen bedoeld wordt, in ieder geval niet dat de vrouwen geen enkele functie of taak mochten hebben in de christelijke gemeente; Paulus noemt namelijk heel veel vrouwen op die hem geholpen hebben in de dienst van de Heere, bijvoorbeeld in Romeinen 16.
 
Hopelijk heb ik je vraag zo goed genoeg beantwoord. Ik zou in ieder geval zeggen dat het belangrijk is dat jullie er samen goed uit kunnen komen. Als je straks getrouwd bent en je man heeft er gewetensbezwaren tegen dat jij stemt, dan doe je er het beste aan om hem daarin te volgen, ook al zou je er zelf geen kwaad inzien.
 

Ds. H. van den Belt

Ds. H. van den Belt

 • Geboortedatum:
  08-06-1971
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Woudenberg
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

politiekpositie van vrouw
geen reacties

Terug in de tijd

Wij vinden het niet fijn als anderen ongevraagd op onze slaapkamer komen; niet omdat we wat te verbergen hebben, maar ui...
6 reacties
08-06-2018
Ik ben meerdere malen heel diep gekwetst. De persoon heb ik laten zien wat dit met mij gedaan heeft, maar ik word dan op...
geen reacties
06-06-2007
Mijn ouders (allebei niet-gelovig) willen na een 28-jarige huwelijk gaan scheiden. Ik spreek wel over mijn ouders, maar ...
geen reacties
07-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering