Ledenvergadering voor mannen

dr. G. van der Hoek / 23 reacties

23-04-2012, 12:02

Vraag

Aan een panellid uit de Gereformeerde Gemeente (of een ander kerkverband waar de hierna beschreven situatie gelijk is). In onze gemeente mogen op een ledenvergadering alleen mannen komen. De vrouwen mogen thuis wel met de man spreken, over bijvoorbeeld welke predikant beroepen moet worden, welke ambtsdragers gekozen moeten worden, etc. Maar meestemmen mogen ze niet. Nu is dat voor getrouwde vrouwen niet zo'n probleem, hun man vertegenwoordigt hen. Maar wat nu met weduwen en alleenstaande vrouwen? Hun stem wordt zo niet gehoord... Waar is het eigenlijk op gebaseerd dat vrouwen niet op de ledenvergadering mogen komen?

Antwoord

Beste vriend(in),

Kernteksten voor de positie van mannen /vrouwen in (het samenkomen van) de gemeente zijn 1 Kor. 14: 34 en 1 Tim. 2: 11,12: 1 Kor. 14:34: "Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen  onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt." 1 Tim 2:11,12: "Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij lere, noch over de man heerse, maar wil dat zij in stilheid zij."

De commentaren die ik hierbij nasloeg (Kanttekeningen, Calvijn, Matthew Henri, Dächsel) stemmen erin overeen dat het hier gaat over een scheppingsinstelling die is dat de vrouw geen gezag uitoefent over de man en dat er uitzonderingssituaties waren en zijn. Ook wordt gesproken over de primaire taken van man en vrouw. Daaruit is afgeleid dat er (in veel) kerken een mansledenvergadering is. Dat geeft herkenbare en terechte vragen zoals je stelt: Hoe kunnen en moeten alleenstaande vrouwen betrokken worden bij de gemeente? Getrouwde vrouwen kunnen thuis met hun man overleggen over stemgedrag bij beroepingswerk, verkiezing van ambtsdragers of zakelijke punten van de vergadering. Weduwen zouden, als die er is, zo mogelijk met een zoon of een mannelijk familielid kunnen spreken.

Maar hoe dan met alleengaanden die niet zulke (familie)relaties hebben? Het meeleven van alle belijdende leden wordt er mee gediend wanneer de agenda plus de te behandelen voorstellen tevoren bij alle belijdende leden worden bezorgd, dus ook bij alleenstaande vrouwen die belijdend lid zijn. Dat gebeurt ook in sommige gemeenten. Dit gaat dan uiteraard onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid: de informatie is alleen voor belijdende leden bestemd en mag niet worden verstrekt aan anderen. Dat geeft de gelegenheid aan vrouwen om zelf iets aan de kerkenraad of via een mannelijk belijdend lid tevoren vragen of voorstellen door te geven. Uiteraard kan dat ook wanneer het de gewoonte is dat vrouwen na afloop persoonlijk worden bezocht door een ambtsdrager, die dan kort vertelt wat er besproken en besloten is. Het nadeel  is dat dit dan achteraf gebeurt, maar het is zonder meer positief voor de betrokkenheid, zeker als er daarbij gelegenheid voor gesprek is. Daarnaast is ook bij het regelmatige huisbezoek een mogelijkheid om (naast het belangrijkste doel van dit bezoek, namelijk het spreken over de geestelijke welstand en de vrucht op de prediking) het nodige te vragen.

Ook wordt vaak in de kerkbode een kort verslag opgenomen van een gehouden ledenvergadering, dat is dan voor alle lezers bestemd, ook voor de kinderen.

Het is voor de hele gemeente goed dat er een passende informatieverschaffing is. Die is goed voor het meeleven. Voor de kerkenraad is het ‘luisterend oor’ van groot belang. Dat is een vrucht van echte belangstelling, van meeleven in zorgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat laatste mag wel het meest drukken. Wijlen professor Wisse schreef eens: Ik zorgde er altijd voor dat als ik ergens op bezoek was geweest, dat met wist dat er "een dienaar van Christus" op bezoek was geweest. Het gaat niet om een beleefdheidsbezoekje. Als je dat beseft is er vooraf gebed nodig om wijsheid en achteraf om zegen en vergeving.

Na en naast de prediking zijn de persoonlijke bezoeken, middelen die God geeft om de gemeente te leiden: De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld (Jacobus 1:27).

Krimpen aan den IJssel,
Dr. G. van der Hoek

dr. G. van der Hoek

dr. G. van der Hoek

 • Geboortedatum:
  28-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Krimpen a/d IJssel
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Em. hoofddocent/rector
23 reacties
dkw
23-04-2012 / 12:20
Maar waarom zouden vrouwen dan wel mogen stemmen met 2e kamerverkiezingen? Dan kun je toch met dezelfde argumenten pleiten dat dit niet kan?
Of zit er weer een verschil in tussen een kerkelijke of landelijke vergadering/stemmingen?
Monica
23-04-2012 / 13:00
Ik ken van een gemeente waar de vrouwen ook niet mee stemmen met de 2e kamer verkiezingen. Of tenminste, dat er aangehaald wordt, dat het lelijk staat voor een vrouw om in het openbaar haar stem uit te spreken. Er zullen altijd wel vrouwen zijn die daar persoonlijk geen bezwaar tegen hebben, en toch stemmen.
Roozemond
23-04-2012 / 14:10
Ik zou eerlijk gezegd soms best mee willen naar een ledenvergadering.... want soms mogen mannen niet alles vertellen wat daar besproken is.
Maar aan de andere kant, ik ben dit gewend en heb er weinig moeite mee.
Ik ben er alleen niet mee eens wanneer een vrouw daarom gelijk als de mindere wordt betiteld.
pannenkoek
23-04-2012 / 15:14
want soms mogen mannen niet alles vertellen wat daar besproken is.

Roosemond, wat bedoel je daarmee? Dat ze thuis niet alles mogen vertellen wat er besproken is? Dat vind ik maar vreemd. Bij ons staat het verslag gewoon in de kerkbode. Dus iedereen kan het lezen. De kerkenraad heeft een ambtsgeheim, maar de ledenvergadering heeft dus ook geheimen? Wat zou er zoal dan niet verteld mogen worden aan de vrouwen?

De alleenstaande en alleengaande vrouwen krijgen wel een agenda en financieel jaaroverzicht zodat ze wel weten wat er besproken gaat worden.
Roozemond
23-04-2012 / 15:47
@pannekoek; dat kun jij vreemd vinden maar zo is het wel. En een verslag heb ik nog nooit gezien. Verder kan ik me er best wat bij voorstellen dat wij vrouwen niet alles hoeven te weten wat daar verhandelt wordt.
meribel
23-04-2012 / 16:35
@roozemond, ik heb nog nooit van die gang van zaken gehoord, maar vraag me ook meteen af; hoe is dat precies bijbels te verantwoorden dat de mannen geheimen hebben voor (hun) vrouwen?
meribel
23-04-2012 / 16:35
@roozemond, ik heb nog nooit van die gang van zaken gehoord, maar vraag me ook meteen af; hoe is dat precies bijbels te verantwoorden dat de mannen geheimen hebben voor (hun) vrouwen?
43843
23-04-2012 / 16:43
Natuurlijk mag je als man je vrouw alles wat op de ledenvergadering besproken is vertellen.
Bij ons krijgt elke alleenstaande en ieder die met kennisgeving afwezig is een veslag. We zijn toch allemaal leden. Over het wel of niet toelaten van vrouwen kun je verschillend denken.
Kapitein
23-04-2012 / 17:03
Bij ons is de ledenvergadering ook echt alleen toegankelijk voor mannen. Maar ik heb nog nooit gehoord dat vrouwen niet mogen weten wat er verteld wordt. Ook bij ons is gewoon een verslag te lezen in de kerkbode
Roozemond
23-04-2012 / 17:49
Natuurlijk mogen jullie het ongeloofwaardig vinden of onbegrijpijk ,maar ik sta daar zelf relaxt in. Ik wil helemaal niet weten wat daar allemaal verhandelt wordt. En of het nu echt om zware geheimen gaat, dat geloof ik niet. Maarre, ik zal eens gaan informeren, want een verslag in de kerkbode lijkt me wel fijn.
Bruja
23-04-2012 / 21:10
@Roozemond.
Ha. ik hoor het de voorzitter van de vergadering al zeggen... dit mag je echt thuis niet vertellen hoor.
Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik ken uw situatie niet dus als ik iets verkeerds schrijf, excuses. Misschien wil uw man wel niet alles vertellen en gebruikt hij dit als excuus.
Bij ons krijgen we het financieel verslag (balans/baten- en lasten/begroting) op papier uitgereikt en dit kun je mee naar huis nemen. Niet dat mijn vrouw het wat interesseert, maar goed..
Roozemond
23-04-2012 / 21:49
@Bruja; het zal vast niet op die manier gaan zoals jij het schrijft, maar je mag het na gaan vragen hoor, en ik zie nooit wat op papier of in de kerkbode over die vergaderingen, alleen wie er herkozen/gekozen is vd ambten. Khebt nog eens nagevraagd, soms zijn er zaken waar ze nog niet helemaal uit zijn en die dan nog binnen de muren van 't gebouw moeten blijven, waar ze de eerst volgende vergadering op terug komen, kijk, met zo'n voorbeeld snap ik het. En wat mijn man betreft, die houd mij echt niet voor de gek ofzo, maar hij zal nooit doen wat hem gevraagd is niet te doen.
verder ga ik hier niet verder over in discussie.
Catherine
23-04-2012 / 23:08
Ik ga wel mee naar een gemeentevergadering. Het gaat daar ook over de verantwoording van de financiën, het groot onderhoud van het kerkgebouw, allerlei andere praktische zaken. Als er op zo'n avond gestemd moet worden voor een nieuw k.r. lid, stem ik echter niet. Dat gaat mij te ver. Maar dat ik niet aanwezig zou mogen zijn, ontgaat mij eigenlijk.
sydneylover
23-04-2012 / 23:28
@Roozemond

Het noemen van 'zaken waar ze nog niet helemaal uit zijn' is echt grote onzin. Dit soort uitspraken creeert een mist rondom het reilen en zeilen van een kerkenraad die naar mijn mening ronduit ongezond is.
Natuurlijk zijn er zaken die een kerkenraad behandelt die verborgen moeten blijven. Maar op de jaarlijkse ledenvergadering worden alle activiteiten alsmede de financiele gang van zaken van kerk en diaconie behandeld. In onze gemeente krijgen we een aantal weken van tevoren een keurig document dat iedereen mag lezen. Daar is namelijk niks geheims aan en dat mag ook niet!
De post van bijvoorbeeld diaconale uitgaven wordt als totaalpost getoond, en niet verder uitgelegd, want diaconale ondersteuning van gemeenteleden is zo'n typisch onderwerp dat wel binnen de consistorimuren moet blijven.

Maar voor de rest: vraag niet alleen om transparantie, maak duidelijk dat de kerkenraad hiertoe verplicht is! Hoe kan anders iemand beoordelen/controleren of de (financiele) gang van zaken wel zuiver is? Voor mij is dat niet meer dan de bijbelse plicht om alle dingen met orde te laten gebeuren.
Roozemond
24-04-2012 / 07:43
Ik zal eens gaan informeren. Blijkbaar kan het ook anders.
Bert
24-04-2012 / 08:53
Ach... het kan nog erger. hier mogen de mannen enkel namen voordragen voor de kerkenraad en dan zullen de huidige leden daar iemand uit kiezen... Je snapt het wel, het cirkeltje is klein, enkel mensen die ja knikken of vooral alles bij het oude willen houden en niemand die briefjes indiend omdat de namen die je noemt toch nooit naar voren komen!!!
Verder wordt er tijdens een vacante periode niets met de mannelijk lidmaten besproken over de te beroepen predikant. Het was zelfs zo dat de dominee die door veel mensen in de gemeente gewenst was om te beroepen juist NIET beroepen werd....
Race406
24-04-2012 / 14:19
@Bert: Klinkt als machtsmisbruik. Ofwel: Consulent erbij roepen en orde op zaken zien te stellen. Gebeurt dat niet: Afzetten die hap. Als dat ook niet gebeurt: Wegwezen naar een andere gemeente!
Bert
24-04-2012 / 16:33
@Race406: nog geen lidmaat omdat ik niet ja kan zeggen op hoe hun de leer verkondigen, dus heb niks te zeggen....
Dominee en consulent staan er achter, helaas, maar don't worry, ik ben al "orienterende" ;)
tamara72
24-04-2012 / 17:14
@43843 bij jullie gemeente kan zowat alles!!!
Autumn
24-04-2012 / 19:49
Interessant topic. Was me er niet van bewust dat dut in sommige kerken speelt. Bij ons gaat dat er anders aan toe ( maar da's logisch met een vrouwelijke predikant):)

Terug in de tijd

Een paar maanden geleden is ons huwelijk gezegend met de geboorte van een zoon. Daar zijn we heel dankbaar voor. Nu vind...
geen reacties
23-04-2008
Hallo, ik ben een meisje van 17 jaar oud en heb al jaren last van een nogal negatief zelfbeeld, ik kan gewoon echt niet ...
geen reacties
23-04-2008
Sinds kort heb ik de Alphacursus gevolgd en ben mij dankzij deze cursus meer bezig gaan houden met het geloof. Omdat het...
6 reacties
23-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering