Werkende vrouw met kinderen

Redactie Refoweb / 24 reacties

05-04-2017, 10:06

Vraag

Mijn vraag is; mag je als vrouw werken als je kinderen hebt? Ik denk hierbij aan twee dagen per week, waarbij de kinderen een dag naar opa en oma zouden gaan, en een dag naar bekenden. Als universitair opgeleide vrouw zou ik later, als ik kinderen zou mogen krijgen, graag blijven werken. Samen met mijn vriend heb ik het hier vaak over gehad. Ik moet er op dit moment niet aan denken om later de hele week thuis te zitten! Maar in de bijbel is ook te vinden dat een vrouw voor haar kinderen hoort te zorgen. Hoe mag ik hier in deze tijd tegenaan kijken?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

24 reacties
leene
05-04-2017 / 15:14
In de bijbel staat niet dat de vrouw alleen voor de kinderen moet zorgen! De vader heeft ook duidelijk taken. Wel is het zo dat de verantwoordelijkheid van de opvoeding, ook de inprenting van het geloof bij de ouders ligt.
Verder was het kostwinnersgezin : vader werkt, moeder blijft thuis bij de kinderen helemaal niet bekend in de bijbelse tijd. Vaak was er sprake van een zogeheten 'extended family' Uitgebreider met veel familie in de buurt en vrouwen zullen echt wel op het land hebben gewerkt.
Er wordt in onze kringen wel gezegd dat het kostwinnersgezin bijbels is maar dat kun je niet volhouden.
Kan je a.s man ook niet 4 dagen werken? en het kind een dag naar de ouders? lijkt mij niets verkeerds aan. Of als die niet in de buurt zijn een christelijke gastouder. Kinderdagverblijven vind ik een heel ander verhaal, zeker voor hele kleine kinderen.
Molly
05-04-2017 / 19:39
Niet werken betekent niet per definitie alleen maar 'thuis zitten'. Jammer dat de vraagsteller dit zo suggereert zonder er al ervaring mee te hebben, maar goed de vraagsteller vraagt niet om een discussie maar om een antwoord. Een "mag je"-vraag krijgt trouwens altijd een subject antwoord want ieders blik/mening is gekleurd.
John61
07-04-2017 / 10:54
@leene: helemaal met je eens. Opvoeding is een taak en verantwoordelijkheid van mannen èn vrouwen.

Wet- en regelgeving helpt een handje bij het mogelijk maken van parttime werken (ook voor mannen) door de Wet Aanpassing Arbeidsduur (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/2015-01-01).

Als man heb ik altijd 4 dagen per week gewerkt en mijn vrouw 2 à 3 dagen per week. Wij verkeerden in de gelukkige omstandigheid dat we ouderschapsverlof konden opnemen en dat we nooit kinderopvang nodig hebben gehad, terwijl we tussentijds ieder toch zeker 3 x van baan gewisseld zijn.

Onze kinderen zijn qua aandacht en zorg niets te kort gekomen, zijn nu volwassen en wonen op zichzelf. Omdat wij beide nog steeds parttime werken hebben we nu meer tijd voor elkaar, sociale contacten en kerkewerk en dat past goed bij onze levensfase.
beiteltje
07-04-2017 / 13:35
Het zou toch zonde zijn om niets met je univedrsitaire opleiding (talenten) te doen? Opa's en oma's zijn doorgaans blij met één of twee oppasdagen. .
3parels
07-04-2017 / 14:17
Vraag je zelf eens af wat de Bijbel er van zegt. Is dat niet je belangrijkste toetssteen? Niet wat de maatschappij vindt of wat werkende moeders in de kerken vinden, maar wat zegt God ervan.

Er werd hier al gesuggereerd dat in de tijd van de Bijbel mannen en vrouwen allebei werkten. Maar de vrouw was wel degene die meer thuis was dan de man. Het was zijn taak te jagen of op het land bezig te zijn. De vrouw was druk thuis en dat was vroeger een flinke taak, aangezien ze geen wasmachine had. Ook nu is thuis werken is ook een flinke dagtaak en moet niet onderschat worden. Bij de kinderen thuis zijn wordt tegenwoordig als niet-werken gezien. Maar dat is in mijn ogen echt niet terecht. Alle dagen voor de kinderen zorgen is juist erg belangrijk voor de toekomst van onze kinderen.

God heeft mannen en vrouwen verschillend gemaakt. En hen verschillende taken gegeven. Of je het nou wilt of niet, zin erin hebt of niet. God heeft jou bestemd voor de taken die Hij toebedeelde aan de vrouw. Wat zijn haar taken dan?

1) Zorg voor de kinderen, opvoeding is haar eerste taak als haar man van huis is. In de Bijbel zien we dat de vrouwen de zorgtaak hadden. Dit is heel natuurlijk ingeschapen. Als moeder draag je t kind, zoog je het. Dus tot vier jaar was een kind echt bij de moeder. En vaak nam de moeder t kind mee als ze iets te doen had.
2) haar man liefhebben, dienen en eren, ervoor zorgen dat hij zijn taak als kostwinner kan volbrengen.
3) haar man respecteren, hem dus niet de les lezen maar hem ter hulp zijn en hem uiteindelijk zelf de keuze laten maken.
4) Haar man onderdanig zijn, net zoals je altijd de minste van alle mensen moet zijn, niet als een slaaf maar als een biddende vrouw die haar moeite in gebed brengt bij de Heere, als haar man tegen haar zondigt.
5) haar man de eindverantwoording geven, hij is haar hoofd.
6) Zorg voor het huis, dat alles schoon blijft en netjes en dat er op tijd van een natje en droogje voorzien wordt.
7) liefdadigheid als ze tijd over heeft.
8) gastvrij zijn voor mensen die het nodig hebben.
9) de sociale contacten onderhouden

Ik weet het... het is niet echt wat een vrouw wil horen tegenwoordig, maar wel wat de Bijbel zegt over de Bijbelse invulling van het vrouw-zijn... een vrouw moet een stille en zachtmoedige geest hebben. Dat is haar sieraad!

Mag je werken buitenshuis als vrouw? Dat moet je met de Heere overleggen? Het ligt aan je motieven. Heb je geen zin in alle dagen bezig zijn met de taken die de Heere voor jou bestemd heeft, dan heb je daar werk te doen. Want wat is de wil van God, daar gaat het om! Wil je doen wat God van je vraagt. Of wil je werken omdat het jou even lucht geeft omdat je de taken die jouw verantwoordelijkheid zijn niet leuk genoeg vindt.

Ik ken je vragen maar al te goed. Ik heb zelf jaren zo gedacht. Zo van we leven niet meer in zo'n maatschappij. En ik heb toch ook gestudeerd, moet ik dat dan maar zo weggooien? Maar toch denk ik dat de Heere het beter weet en de Bijbel het juiste systeem voorschrijft. Geloof me... als je als moeder veel werkt is er veel onrust in huis. Als je kinderen ziek zijn, moet moeder wel werken en kan een kind niet lekker thuis zijn. (tegenwoordig zijn werkgevers echt niet zo flexibel dat je ff vrij kunt nemen!) Als je werkt zijn er vaak ook extra momenten bovenop je normale werkuren en er komen ook andere oppasmomenten bij voor feestjes ed. Er komen heel veel uren dat je je kinderen uitbesteed. Mijn interpretatie van werken buitenshuis: niet doen zolang de kinderen klein zijn en als t wel nodig is, niet meer werken dan echt nodig is. Wanneer je werkt om luxe of om er alleen maar uit te zijn, denk ik dat je echt met de Heere moet overleggen of je op deze manier mag werken.
Ron60
07-04-2017 / 15:45
3 Parels: Mee eens! En ik wil hieraan toevoegen dat ik als man heel trots ben op zo'n vrouw die jij omschrijft. Mijn vrouw heeft een tijdlang gewerkt omdat ik in de WAO terecht kwam. Zij werken en ik thuis bij de kinderen. Het was op zich een hele goede tijd maar wat ben ik blij dat de rollen weer zijn omgedraaid. Het was echt niet om het huishoudelijke werk want daar draai ik mijn hand niet voor om, maar het voelde voor allebei veel beter. Alle dingen die door 3 Parels worden aangegeven vanuit de Bijbel worden vaak negatief uitgelegd maar als een man ook een Bijbelse invulling kan en mag geven als man en vader van het gezin geeft dat evenwicht in je huwelijk. Huisvrouw zijn is één van de belangrijkste beroepen, ja veel meer dan dat.
John61
07-04-2017 / 16:24
@3parels: je pleit er voor om vooral de Bijbel hierin te volgen, daar jan ik me helemaal in vinden. Vervolgens houd je een betoog en geeft geen enkele verwijzing naar bijbelteksten om je betoog te onderbouwen. Ik nodig je uit om dat alsnog te doen.

Verder: dat iets in (de tijd van) de Bijbel voor kwam, wil niet zeggen dat het dan een bijbels voorschrift en de van God gegeven, juiste manier van handelen is. Dan is het meer een gewoonte van toen voor nu van toepassing verklaren. (In de (tijd van de) Bijbel deden de mannen niets in het huishouden ;-)

Overigens prima als vrouwen of mannen er voor kiezen fulltime huisvrouw of -man te zijn.
Lecram
07-04-2017 / 17:25
Wat mij vooral irriteert is dat werken altijd synoniem wordt gemaakt met een betaalde baan. Alsof iemand die geen betaalde baan heeft, maar zich inzet in de maatschappij, zoals het opvoeden van de kinderen en vaak daarnaast nog vrijwilligerswerk, géén werk is!
En alsof mensen zonder betaalde baan altijd maar voor zichzelf bezig zijn. Dat is de grootste kolder. Mijn vrouw werkt misschien wel harder en meer dan ik, maar ze krijgt er geen cent voor. Dus stop met die onzinnige uitdrukking over werken. Noem het dan gewoon betaalde baan, maar maak geen ander onderscheid.
Verwondering
07-04-2017 / 23:17
Tegenwoordig is het bijna een vloek als je als vrouw een betaalde baan hebt. En je wordt daarbij nog het hardst veroordeeld en beoordeeld door mensen die eerst hetzelfde deden en nu niet meer. De Heere kent mij als geen ander. Ik heb veel meegemaakt wat mij psychisch zo enorm heeft geknakt maar de Heere hft de begeleiding en opname rijk gezegend! We hebben een kindje van bijna twee: groot geschenk! Maar niemand die hetzelfde meemaakte als ik zal ooit begrijpen waarom het voor mij zo goed is om 1,5 dag te werken. Daarom ben ik blij dat ik me niet hoef te verantwoorden voor mensen want dan ben ik zo afgeschreven. Jammer, heel jammer dat er voor deze groep weinig aandacht is.
Samanthi
08-04-2017 / 00:36
@verwondering
Ik ben bang dat het niet waar is wat je schrijft, veel moeders die niet werken worden evenzo weggezet, niemand weet van omstandigheden van de ander, dat is zeker, maar dat veel kinderen verkommeren is een feit!
Verwondering
08-04-2017 / 09:21
@Samanthi, ik spreek uit eigen ervaring. Waarom beoordeel je mijn verhaal dan gelijk als onwaarheid? Denk je dat ik niet weet wat er met kinderen kan gebeuren? Maar het is hier heel zwart wit weggezet en daarom deelde ik iets uit ons eigen leven.
RinusK
08-04-2017 / 11:19
Eens met 3 parels.

@verwondering, er kunnen uitzonderingen zijn zoals in jouw situatie. Maar het grootste deel vd werkende moeders zijn vrouwen die willen blijven werken omdat ze dat leuk vinden, tijd voor zichzelf willen, zich willen blijven ontwikkelen en wat voor andere redenen dan ook, mede ingegeven door de maatschappij die voornamelijk uitdraagt dat mensen zonder baan van minder waarde zijn voor de maatschappij, dan hoor je er niet helemaal bij. En er is ook een (grote) groep die moet werken vanwege de financiën, maar dit niet van harte doen. Als ik het zo lees is jouw situatie niet standaard, maar je zult altijd commentaar krijgen, of je wel of geen betaald werk doet, zo zijn mensen nu eenmaal, men heeft graag een mening over een ander. Wat meer begrip voor de naaste (in alle situaties) zou fijn zijn inderdaad.

Wat in alle situaties blijft gelden; kun je het voor de Heere verantwoorden? Voor de mensen hoef je het niet te verantwoorden. Wij doen als mensen graag onze eigen zin en willen van nature niet luisteren naar het Woord van God. Wat de vraagstelster betreft: wat heb je op het oog met je werk? Wil je de Heere dienen? Heb je Zijn eer op het oog? Je wilt graag 2 dagen werken, maar waarom, wat zijn je drijfveren?
In de meeste gevallen zijn de kinderen die de Heere aan je zorgen toevertrouwt het beste af met een moeder die voor hen zorgt. Kinderen zijn zo gebaat bij een moeder die er echt voor hen is, die hen liefdevol verzorgt, die hen leert wie de HEERE is, die hen uit Zijn Woord vertelt, hen inscherpt alles wat de Heere gebiedt.
Verwondering
08-04-2017 / 11:27
@Rinusk; idd zijn er uitzonderingen! En daar is weinig oog voor. Maar verder ben ik het gewoon eens hoor en ben ik blij met datgene wat God ons geeft!
3parels
08-04-2017 / 11:41
Wie een boek wil lezen over wat de Bijbelse visie van God op de vrouw in het huwelijk is, die raad ik aan:

De Godvrezende vrouw
Martha Peace
http://www.heartcry.nl/webshop_boeken_448

En om nou eens af te zijn over de discussie over de taak van de vrouw, aan de taak van de man moet ook flink wat bijgeschaafd worden. Want ik denk dat er veel mannen zijn die niet beseffen welke verantwoordelijkheid zij hebben te dragen in het gezin. Waardoor het voor de vrouw onmogelijk wordt om haar taak zo Bijbels mogelijk uit te voeren.

De Godvrezende man
Stuart Scott
http://www.heartcry.nl/webshop_boeken_448
Samanthi
08-04-2017 / 12:09
@ Verwondering

"Tegenwoordig is het bijna een vloek als je als vrouw een betaalde baan hebt."
Ik bedoelde dat ik bang bent dat deze uitspraak niet klopt.
NIET werkende moeders worden weggezet, zelfs door de overheid.

Ik bedoel niet dat je verhaal niet waar is.

Het gaat niet om de uitzonderingen, ik heb ook moeten werken toen mijn man afgekeurd werd en er zeven kinderen gevoed en gekleed moesten worden.

Jammer dat je zo in de verdediging schiet.

Dus nog eens er zijn uitzondering,maar het feit blijft dat veel kinderen verkommeren.
Verwondering
08-04-2017 / 13:00
@samanthi: kijk, nu ben je duidelijk in je uitleg! Fijn☺. Het kwam in je eerdere bericht niet prettig op me over. Dat er veel kinderen verkommeren weet ik als leerkracht maar al te goed! Dankbaar dat ik iets voor hen kan betekenen al is het nooit te vervangen.
3parels
08-04-2017 / 14:29
Lieve verwondering,

Ik lees je pijn en dat mijn reactie je geraakt heeft. Mijn excuses als ik te hard overkwam. Er zijn inderdaad uitzonderingen. En daar zul jij ongetwijfeld toebehoren.
Mijn visie gaat met name over vrouwen die uit zijn op het geld, die niet zuinig willen leven als ze hierdoor minder kunnen werken, vrouwen die liever werken dan voor hun kinderen zorgen (helaas zijn ze er! Al zullen ze dat nooit zeggen), vrouwen die ook carriere willen maken, vrouwen die willen heersen over hun man...

Ik zeg nergens dat je niet buitenshuis mag werken, zelf werk ik momenteel ook 1 dag betaald. Het kan financieel helaas niet anders. We hebben het heel goed geregeld. De kinderen lijden er niet onder. Maar zodra het kan stop ik. Als het niet nodig is wil ik zelf voor de kinderen zorgen. De Heere geeft ons geen kinderen om ze uit te besteden aan grootouders, dagverblijven of gastouders. Je zult altijd oppas nodig hebben, maar structureel elke week veel werken terwijl het niet nodig... nee ik denk zelf niet dat dit Bijbels is.

In Titus 2:3-4 geeft Paulus de volgende instructies over hoe jonge getrouwde vrouwen onderwezen dienen te worden door oudere vrouwen:

"... Ze (de oudere vrouwen) moeten goede raad weten te geven, en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden".

Wanneer je je kinderen lief hebt, zorgt je er zelf voor. Dan laat je deze zorg niet onnodig aan derden over, de kinderen vinden het echt verschrikkelijk om steeds naar de oppas te moeten. Net als het huishouden, hoe vervelend je het ook vind. Sommige moeder werken veel en nemen vervolgens een hulp in huis omdat ze het anders niet rond krijgen. Mijn inziens de omgekeerde wereld.
Verwondering
08-04-2017 / 16:11
@3parels: bedankt. Je reageert vanuit jouw visie, verdedigend, en dat mag maar daardoor kun je soms, onbewust, anderen in een bepaalde hoek zetten. Je schrijft mooie dingen die waar zijn en bijbels maar ook in die tijd waren er uitzonderingen. Gods zegen!
jaapenlinda
08-04-2017 / 19:04
Als universitair opgeleide vrouw wil je later niet de hele week voor je kinderen zorgen, als je die inderdaad krijgt. Ik krijg daardoor de indruk dat je 'thuis zitten' te min vindt, dat dat iets is voor on- of laaggeschoolde vrouwen. Als dat zo is, onderschat je echt de taak van verzorging en opvoeding. Of je ziet kinderen misschien als een aanvulling op jouw leven ipv als een levenstaak.
Ikzelf ben ook hoogopgeleid en ben 7,5 jaar geleden gestopt met werken en ik nog geen moment spijt van mijn keuze gehad.
Als je de keuze hebt, dan wil je toch zelf je kinderen opvoeden? Dat is toch je verantwoordelijkheid? De bijbel zegt dat wij onze kinderen moeten 'inscherpen' als we op weg zijn, thuis zijn, liggen en opstaan. Dat insinueert continuïteit en aanwezigheid. Als ouders hebben we de taak om onze kinderen te vormen naar wat de bijbel leert en dat is onze belangrijkste taak. Daarbij kan het een groot voordeel zijn dat je hoogopgeleid bent. Los van de inhoud van je werk, heb je met andere denkwerelden kennisgemaakt en kun je je kinderen daar ook op voorbereiden.
In 'de wereld' is men van mening dat buitenshuis werken en een 'perfecte' moeder zijn, niet samengaan. Daarvoor in de plaats is het concept 'goed-genoeg moeder' gekomen. Zolang de kinderen niets tekort komen, doe je het goed genoeg. Dat er weinig mogelijkheden zijn om wat extra tijd met je kinderen op een gezellige manier door te brengen (voorlezen, koekjes bakken, een goed gesprek) is dan niet erg.
Ik denk dat het belangrijk is dat we als christenen alert blijven op hoe maatschappelijke ontwikkelingen als deze in de bijbel passen. Zou God achter een 'goed-genoeg moeder' staan?
Als de kinderen groot en uitgevlogen zijn, heb je (menselijkerwijs gedacht) nog heel wat jaren over om aan buitenshuis werken te besteden. Daar zal wat bijscholing aan te pas komen, maar zijn je kinderen dat niet waard?
alindam
09-04-2017 / 19:51
Ach, ik zou zeggen. Vragensteller kijk na hoe het leven loopt/ wordt geleid op dat moment. Hoe gaat je zwangerschap en is je kindje. Ik vond het altijd fijn om te blijven werken, nu fulltime thuis sinds een jaar (oudste toen 7) en das ook fijn. Ik zie daar Gods leiding in... had nooit gedacht zo lang geen werk te hebben maar verveel me geen moment al is mijn "wereld" wel klein. Geniet van de kids en rust in het gezin.

Terug in de tijd

Er zijn al wat vragen gesteld over herkenning in de hemel. Met de antwoorden werd ik heel wat wijzer. Maar wat betreft h...
geen reacties
04-04-2007
Als God almachtig is had Hij toch ook zonder het sterven van Jezus ons onze schulden kunnen vergeven?
geen reacties
04-04-2003
Hoe leg je aan kinderen uit waarom je bidt en dankt voor het eten? Niet alleen aan kinderen die niet weten wat bidden en...
geen reacties
04-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering