Hoe wordt er vanuit bijbels oogpunt gekeken naar ouders die beiden werken (moede...

Ds. W. van Weelden / geen reacties

28-12-2007, 00:00

Vraag

Hoe wordt er vanuit bijbels oogpunt gekeken naar ouders die beiden werken (moeder parttime) en die kinderen hebben gekregen?

Antwoord

De vraagsteller wil een handreiking in hoe om te gaan met de nieuwe situatie dat vader en moeder allebei buitenshuis werken. Hoe zit dit in het licht van de Bijbel.

We beginnen maar met enkele maatschappelijke gegevens van ons vaderland. In de 19e eeuw was het niet ongebruikelijk dat vrouwen en kinderen moesten meewerken om als gezin het hoofd boven water te houden. De ouderen kunnen nog vertellen dat ze hun verdiende weekloon bij moeder mochten afgeven En moeder was er maar wat blij mee! De sociale wetten hebben er voor gezorgd dat de kinderarbeid verboden is. En later is het ideaal verwezenlijkt dat de man alleen voldoende geld kon verdienen om voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. De situatie van de armen in ons land is na WO II aanzienlijk verbeterd in vergelijking met een eeuw eerder. Iedere man was in staat om voor zijn vrouw en kinderen voldoende brood op de plank te brengen. Vanuit deze werkelijkheid is ook de kijk op het gezin in de tweede helft van de 20e eeuw ingevuld. De man werkt buitenshuis en de vrouw is thuis en zorgt voor de kinderen, zodat alles reilt en zeilt.

We kunnen de waarde van moeder thuis voor de kinderen moeilijk te hoog inschatten. Voor de rust en de opvoeding is moeder de stabiele factor in het gezin. Kinderen vragen bij thuiskomst steevast als ze moeder niet zien: waar is moeder? De moeder is het anker van het gezin. Maar sinds enige decennia moet een slimme meid op haar toekomst zijn voorbereid. Niet alleen de jongens, maar ook de meisjes moeten zelfstandig in de maatschappij kunnen staan. En met zelfstandig wordt juist de financiële zelfstandigheid bedoeld. Want, zo is de redenering, wanneer je financieel onafhankelijk bent, dan ben je pas eigen baas. Het is duidelijk dat het emancipatiestreven vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw hier zijn sporen trekt. Maar we zijn inmiddels een groot aantal jaren verder. Daarbij zien we een ontwikkeling, die doet terug denken aan vroeger. Het is in onze dagen ondoenlijk voor starters op de arbeidersmarkt om met één salaris een huis te kunnen kopen. Wanneer men wil beginnen, dan is het gewoon dat beide partners werken en op hun beider arbeid wordt de hypotheek gebaseerd.

We kunnen de conclusie trekken dat het maar een kleine tijd geweest is dat mannen financieel alleen voor hun gezin konden zorgen, zonder de hulp van hun vrouw. Wanneer wij dit alles overdenken, verstaan wij het Bijbels getuigenis. Er worden namelijk in de Bijbel twee dingen gezegd die in dit verband van belang zijn. Het eerste is dat de man het hoofd van de vrouw is. Dit heeft gevolgen voor de samenleving. In het OT komen we het herhaaldelijk tegen dat de mannen in de poort zitten. De vrouwen hebben daar geen plaats. Voor de sociale structuur van het leven zou je kunnen zeggen: de man heeft het voor het zeggen buitenshuis en de vrouw binnenshuis. De mannen spreken recht in de poort. De vrouwen zorgen thuis voor het leven van alle dag. Deze strikte scheiding kom je ook tegen in kerk en maatschappij. Voor kerken geldt:  geen vrouw in het ambt en voor een politieke partij geldt: geen vrouwen lid. De Bijbel geeft geen enkele aanleiding om het verschil tussen man en vrouw op te heffen.

Maar nu de vraag van het werk buitenshuis voor de vrouw. Met inachtneming van het bovengezegde ligt de sleutel bij Spreuken 31, de lof van de deugdzame huisvrouw. Wanneer je overdenkt wat deze vrouw zoal aan haar hoofd heeft, elke dag opnieuw, dan valt op dat het besturen van haar huis vele vaardigheden vereist. Vaardigheden, die overstijgen wat wij als werk binnenshuis verstaan. Een voorbeeld, vs.15-16: “Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huis spijze, en haar dienstmaagden het hun bescheiden deel. Zij denkt om een akker en krijgt hem; van de vrucht harer handen plant zij een wijngaard”.  Zij is hier als een manager over haar eigen huis.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het werk dat in de Bijbel als binnenshuis geldt, in onze huidige maatschappelijke situatie veel werk betreft dat buitenshuis gedaan wordt. Vanuit Bijbels perspectief is deze mogelijkheid begaanbaar. De vraag is echter ook of mannen en vrouwen in onze dagen nog wel een keuze in deze kunnen maken. Of het maatschappelijk bestel hen niet dwingt. Want dáár is Bijbels gezien  geen enkele grond voor.

Ds. W. van Weelden
Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben elf jaar getrouwd met een lieve man, met wie ik lief en leed en kinderen deel. Twee jaar geleden ben ik tot geloo...
6 reacties
30-12-2017
Ik ben getrouwd, maar een tijdje verliefd op een ander geweest. Toen het wederzijds bleek heb ik alle contacten verbro...
2 reacties
28-12-2016
Ik ben een 23-jarige jongeman uit een Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente. Ik heb zelf nog nooit een lange relatie gehad ...
7 reacties
28-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering