Geschiedenis van de overspelige vrouw

Ds. W. Arkeraats / geen reacties

20-03-2017, 14:33

Vraag

In de geschiedenis over de overspelige vrouw in Johannes 8 gaat, nadat Jezus gezegd heeft, “iedereen die zonder zonde is werpe de eerste steen”,  iedereen die erom heen staat weg. Jezus blijft alleen over samen met de overspelige vrouw. Maar in de volgende tekst begint Jezus alsnog te spreken tegen de mensen die weggegaan zijn. Hoe zit dit?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag. Hieruit blijkt, dat je je Bijbel aandachtig leest en dat is te waarderen. Graag wat uitleg over de woorden uit Johannes 8.

Als je vers 12 leest: “Jezus dan sprak wederom tot hen...”, dan krijg je inderdaad de indruk dat Hij het woord richt tot de mensen die in de voorgaande verzen genoemd worden. Maar deze zijn toch weggegaan?

Er zijn twee mogelijkheden, om vers 12 uit te leggen: Soms lezen we in de Bijbel: “Hij sprak tot hen...” In het Nederlands gaat het dan altijd om mensen die vooraf genoemd werden, maar in het Bijbels taalgebruik kan het ook gaan om mensen die daarna genoemd worden. Dat zal in Johannes 8:12 en volgende heel waarschijnlijk het geval zijn. Daar komt bij dat in vers 20 speciaal vermeld wordt waar de Heere Jezus de woorden over het Licht der wereld uitsprak: bij de schatkist. In vers 2 wordt alleen gezegd: “in de tempel.” We nemen aan dat Johannes dit zo benadrukte om aan te geven dat de Heere Jezus twee afzonderlijke gesprekken voerde.

Een andere uitleg is deze: de Farizeeën gingen allemaal weg, van de oudste tot de jongste. Maar dat hoeft niet te betekenen dat alle andere mensen eveneens weg gingen. Er waren al heel veel mensen bij de Heere Jezus (vers 2) als de Farizeeën er met die overspelige vrouw er aan komen. Als die beschuldigers weg zijn, wordt de vrouw alleen gelaten “‘staande in het midden” (vers 9). Uit die woorden krijgen we de indruk dat er nog veel mensen waren achtergebleven, want als je met z’n tweeën bent kun je moeilijk “in het midden” staan. Tot die achtergebleven mensen zou de Heere Jezus dan verder het woord gevoerd kunnen hebben. 

De ene uitleg hoeft de andere niet uit te sluiten. Het kan zijn dat de groep zich in de tempel verplaatste en de gesprekken min of meer in elkaar overliepen.

Welke uitleg we precies aan vers 12 moeten geven, heeft -zoals je zult begrijpen- geen invloed op de vraag wat dit voor het geestelijk leven betekent. Dat neemt niet weg dat het goed is dat we de Bijbeltekst nauwkeurig lezen. Dan blijft er alleen verwondering over als we bedenken dat de Heere Jezus na zoveel ongeloof en vijandschap niet meteen wegging, maar vol barmhartigheid Zijn onderwijs vervolgde. 

Het was dan ook een heerlijk evangelie: “Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.” Alleen is het heel erg dat de Farizeeën deze rijke boodschap niet hoorden, want die waren intussen verdwenen. Daarom is het zo goed dat we luisteren naar het Woord van de Heere: als we persoonlijk de Bijbel lezen en als we in de kerk onder de prediking van het Woord mogen verkeren. Daarbij wens ik je van harte ’s Heeren zegen toe.

Ds. W. Arkeraats

Lees meer over deze geschiedenis:

Jezus schrijft in de aarde

De overspelige vrouw

Steniging tegenstrijdig

Ds. W. Arkeraats

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn al meer dan een jaar getrouwd en hebben het goed met elkaar. Zeker als ik op deze site ziet met wat voor proble...
geen reacties
20-03-2008
Ben ik verplicht als belijdend lid van een hervormde gemeente (PKN) en Avondmaalsganger om mijn kinderen te laten dopen?...
4 reacties
20-03-2010
Wat zijn concreet de verschillen tussen Oud Ger. Gem. en Ger. Gem. in Ned.?
geen reacties
20-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering