Geen bericht bij overlijden ouders (2)

mr. E. de Vries / geen reacties

12-12-2016, 08:40

Vraag

Ik heb een beetje hetzelfde probleem als bij 'Geen bericht bij overlijden ouders'. Berichtgeving bij overleden ouders waar je geen contact mee hebt. Op de vraag of ik in het testament sta heb ik geen idee. Mijn vader schijnt overleden te zijn, echter ik heb dit via mijn moeder vernomen. Met haar heb ik nog goed contact. Zij heeft echter wel bericht gehad, daar zij met mijn vader getrouwd is geweest en recht had op een klein geldbedrag uit die tijd. Nu hebben zowel mijn moeder als ik geen contact met mijn vader gehad en hebben we via-via het idee dat hij naar Marokko is geëmigreerd. Een uittreksel uit het bevolkingsregister van de overledenen wordt ook lastig, daar ik niet weet in welke gemeente mijn pa is overleden. Graag hoor ik wat nu een logische stap zou zijn.

Antwoord

Ik begrijp dat je geen contact meer had met je vader en dus niet weet waar hij overleden is. Je  moeder heeft blijkbaar wel bericht gehad. Ik neem aan dat je via haar niet meer informatie kunt verkrijgen? Zij zal waarschijnlijk via een notaris bericht hebben ontvangen en bij diezelfde notaris zou je informatie kunnen inwinnen. Maar als dat mogelijk zou zijn had je dat wel gemeld bij de vraagstelling.

Als je geen informatie hebt over plaats en datum van overlijden kun je niet rechtstreeks informatie inwinnen bij het Centraal  Testamenten Register. Zie voor meer informatie daarover in de link waar je naar verwijst. 

Een logische stap is nu om bij een notaris langs te gaan. Die kan nagaan waar en wanneer je vader is overleden (als dat in Nederland was), of hij een testament had en zo ja, bij welke notaris het laatste testament was en die kan vervolgens het testament opvragen. De notaris zal vervolgens beoordelen op welke informatie uit het testament je recht hebt. 

Als kind heb je altijd recht op een zogenaamde legitieme portie. Dat is een bedrag in geld ter hoogte van de helft van je wettelijke erfdeel. Je hebt altijd recht op alle informatie die  je nodig hebt om te bepalen op welk bedrag je recht hebt en waar je dat bedrag kunt innen. In de meeste gevallen heb je er daarom in ieder geval recht op om te weten wie de erfgenamen van je vader zijn. Je kunt hiervoor terecht bij iedere notaris in Nederland. Het is altijd handig om van tevoren te informeren wat ongeveer de kosten zijn.

Het vorenstaande is er wel op gebaseerd dat je vader in Nederland  is overleden en dat het Nederlandse recht op zijn nalatenschap van toepassing is. Ik kan je daarover verder niet informeren.

Ik hoop dat je hiermee verder komt. Mocht  je nog aanvullende vragen hebben dan kun je dat natuurlijk altijd laten weten.

Mr. Evelien de Vries

mr. E. de Vries

mr. E. de Vries

 • Geboortedatum:
  21-07-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doodjuridischtestament
geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag aan ds. Hoekman, over de vriend die niet zoveel tijd voor mij heeft. Ik ben blij met uw antwoord, ook al vind ...
geen reacties
12-12-2006
Ik heb een vraag aan dr. Van den Brink naar aanleiding van het artikel “Wie de hel wil afschaffen, wordt genadeloos” uit...
geen reacties
12-12-2019
Een aantal jaren geleden is de Heere God in mijn leven gekomen, terwijl ik naar Hem niet vroeg. Blijdschap, liefde en vr...
1 reactie
12-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering