Geen bericht bij overlijden ouders

drs. F.W. den Boef / 5 reacties

04-11-2014, 08:00

Vraag

Kan iemand mij vertellen hoe een en ander verloopt wanneer je langstlevende ouder komt te overlijden. Hij of zij heeft kinderen, maar die kinderen, van wie ik er een ben, hebben geen van allen -en ook al sinds lange tijd- contact meer gehad met hun bejaarde ouders. Daar waren redenen voor; een zeer verwrongen jeugd door nagenoeg permanente problematiek tussen de ouders. Moeder was in die zin het meest apart van de twee. Nu mijn vader vorig jaar is overleden en ik dit pas sinds gisteren weet (en dit scenario had ik vaak al voor ogen, dat mijn moeder dit niet zou melden) heb ik toch vraagtekens omtrent de toekomst en hoe zaken dan zouden gaan? Mijn zoon was gisteren in de omgeving van de woning van mijn ouders en vernam van een van de buren, dat mijn vader vorig jaar is overleden. Wij, de kinderen (nog een broer en een zus) zijn geen van allen ingelicht, hoewel de ouders wel onze adressen en telefoonnummers wisten. Kan het zo zijn dat wanneer mijn moeder op enig moment overlijdt, dit kenbaar gemaakt wordt aan mij? Bijvoorbeeld via de gemeente waar zij woonde? Er zal wat geregeld moeten worden tegen die tijd: een begrafenis, het leegmaken van een huurwoning, bankzaken e.d. De verantwoordelijkheid om het overlijden van mijn vader aan mij te melden lag bij mijn moeder. Zij heeft dit niet gedaan. Maar wat te verwachten wanneer zij dan een keer zal overlijden? Het contact met mijn moeder zal nooit hersteld worden, daar is teveel voor gebeurd. Voor de goede orde, ik ben zeer voor vergeving, maar kan zoiets alleen in mijn hart bewerkstelligen. Het contact is nu eenmaal zo verstoord van moeders kant.

Antwoord

Achter deze vraag schuilt een wereld van verdriet. De vraag is voor mij nog niet zo simpel te beantwoorden. Ik begrijp dat moeder nog leeft. De beide kinderen delen in de erfenis van de overleden vader. Een belangrijke vraag is: was er een testament? Dat kun je nagaan bij het centrale testamentenregister. Dit register biedt geen inzage in de inhoud van een testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Erfgenamen kunnen vervolgens contact opnemen met de betreffende notaris en vragen hoe e.e.a. is of wordt afgewikkeld.

Als particulier kunt u via een schriftelijke aanvraag ook (kosteloos) nagaan of de overledene een testament heeft. Aanvragen voor een verklaring van het CTR worden alleen schriftelijk behandeld. U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. U moet daarom altijd een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen.

Naaste familieleden van de overledene kunnen dit uittreksel opvragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.

Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:
 
Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Deze manier van inzage in het CTR is gratis. Vergeet niet uw eigen adres te vermelden in de brief, zodat u het antwoord thuisgestuurd kunt krijgen.

Hoe kom je in een geval van verstoorde familieverhoudingen te weten wanneer een familielid overlijdt? De notaris zal – als er een testament is - eventuele erfgenamen aanschrijven. Als de verblijfplaatsen van erfgenamen niet bekend zijn, kan dat bijvoorbeeld via een advertentie in een of meer landelijke kranten. Meestal hebben dat soort kennisgevingen echter geen resultaat. Voor de kinderen (erfgenamen) zelf zit er niets anders op dan met enige regelmaat navraag te doen in de omgeving van moeder of zij nog leeft.

Met vriendelijke groet,
Mr. Fred den Boef

Lees ook: 'Geen bericht bij overlijden ouders (2)'

drs. F.W. den Boef

 • Geboortedatum:
  15-06-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Leusden
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

doodouderstestament
5 reacties
Antonia
04-11-2014 / 12:00
" Het contact met mijn moeder zal nooit hersteld worden, daar is teveel voor gebeurd."
Geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
leene
04-11-2014 / 16:36
@Antonia. Hoewel dat helemaal waar is is dit een enorme dooddoener na dit hele verhaal. Blijkbaar wil de moeder niet meer. Hoe lang moet je doorgaan contact zoeken. Is het al geen wonder van God dat deze persoon vergeving in zijn/haar hart heeft. De vraag is een praktische.
Antonia
04-11-2014 / 22:30
De opmerking van de vraagsteller suggereert dat hij/zij de moed heeft opgegeven, dat er ooit nog herstel van de relatie zal plaatsvinden. Ik hoop dat hij/zij mijn opmerking niet als een dooddoener ziet, maar als een bemoediging @ leene. Het is nl. het woord en het werk van de Levende God. Hoe lang doorgaan? Zolang beide leven.
Jello
05-11-2014 / 12:41
Wat een enorm heftige problematiek. Ik probeer met je mee te denken. Als ik het goed begrijp zit je niet meer op contact met je moeder te wachten, tenminste niet in dit leven. Als ze overlijdt voel je je wel verantwoordelijk om het één en ander te regelen. Wat je vader betreft heeft je moeder dat helemaal buiten haar kinderen omgedaan. Als zij bejaard is, zal ze daar waarschijnlijk hulp bij gehad hebben vanaf een andere kant. Hoe diep triest de hele situatie ook is, nuchter bezien zal ze dit waarschijnlijk voor zichzelf ook wel alvast zo geregeld hebben. Dat huis zal waarschijnlijk dus wel leegkomen en ze zal ook wel begraven worden, maar haar wens is kennelijk dat haar kinderen dat niet doen en er ook niet van weten. Dit zijn conclusies die je kunt maken, maar je zou er beter aan doen dit aan haar te vragen, nu ze nog leeft en te respecteren wat haar wensen zijn, het betreft immes haar eigen begrafenis e.d. Als zij jullie daar niet bij wilt heben, is dat ontzettend schrijnend, niet alleen voor jullie, maar zeer zeker ook voor haar. Als moeder probeer ik namelijk ook haar kant van het verhaal te begrijpen. Als ál haar kinderen haar zelfs op deze leeftijd niet meer willen zien (hoe verschrikkelijk haar opvoeding dan ook geweest mag zijn), wat moet je dan wel aan haar graf zoeken en wat heb je dan nog wel met haar bankzaken te maken en met de inboedel van haar huis. Ik zou als ik jou was in ieder geval maar geen erfenis verwachten. Als je van binnen te zeer verbitterd bent, zoek dan hulp of betere hulp.
Kamilliano
08-12-2016 / 11:58
Ik heb een beetje hetzelfde probleem als bovenstaand. Berichtgeving bij overleden ouders waar je geen contact mee hebt. Op de vraag of ik in het testament sta heb ik geen idee. Mijn vader schijnt overleden te zijn echter ik heb dit via mijn moeder vernomen. Met haar heb ik nog goed contact. Zij heeft echter wel bericht gehad daar zij met mijn vader getrouwd is geweest en recht had op een klein geldbedrag uit die tijd. Nu heeft mijn moeder als ik geen contact met mijn vader gehad en hebben we via via het idee dat hij naar Marokko is geëmigreerd. Een uittreksel uit het bevolkingsregister van de overledenen wordt ook lastig daar ik niet weet in welke gemeente mijn pa is overleden.

Graag hoor ik wat nu een logische stap zou zijn.

Met vriendelijke groet,

Kamil R

Terug in de tijd

De bijbelse opdracht is "predik het evangelie aan alle creaturen." Hoe kunnen dominees voldoen aan deze eis als ze allee...
3 reacties
04-11-2011
Ik heb het boek: "Genade is een risico”, van Sharles R. Swindoll gelezen Waarbij ik soms het e.e.a. niet kon plaatsen al...
4 reacties
04-11-2009
Al langere tijd loop ik met de vraag waarom zoveel mensen schroom hebben om bijvoorbeeld aan het Heilig Avondmaal te gaa...
3 reacties
04-11-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering