Blijf in Mij

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

12-10-2018, 13:49

Vraag

N.a.v. Johannes 15:1-8: “Blijf in Mij”, daartoe worden we opgeroepen. Maar dat kan ik toch niet? Wat moet ik met dit Bijbelgedeelte?

Antwoord

Laat ik om te beginnen eens heel kritisch zijn op de korte, maar wel heftige vraag die je me voorlegt. Jezus zegt: Blijf in Mij, maar dat kan ik niet... Met die vraag beschuldig je eigenlijk Jezus dat Hij je iets vraagt/opdraagt waarvan Hij toch ook wel weet dat je dat niet kunt. Als ik je vraag zo lees irriteert je dat toch wel behoorlijk. Je zegt: “Ik kan er niets mee.” 

Als God ons in de Bijbel een opdracht geeft of iets van ons vraagt dan moeten we ons in de eerste plaats realiseren dat Hij ons daarin geen onrecht doet. Dat God niet onbarmhartig met ons omgaat. Zoals je tegen en blinde niet mag zeggen: Hé joh kijk eens uit je doppen!!! Of tegen iemand die spastisch is: Hé joh, loop eens normaal!! Dat is onbarmhartig en wreed. Zo gaat God niet met ons om. Hij heeft het recht om dingen van ons te eisen omdat Hij ons goed en recht geschapen heeft en dat wij dat niet kunnen of willen is niet Zijn schuld maar onze schuld.

Praktisch gezien is het blijven in Christus overigens helemaal geen onmogelijke opdracht. In de eerste plaats gebruikt Jezus een beeld. Een beeld waarbij Hij de wijnstok is die de rank draagt (niet andersom). Dit hele stuk uit Johannes 15 geeft uitdrukking aan een beweging van Jezus uit naar ons toe. (niet omgekeerd). Dat is trouwens ook het beeld van de wijnstok. De wijnstok draagt de rank en geeft de levenssappen door via de rank naar de vruchten. Eigenlijk doe je in je vraag precies het omgekeerde. Je redeneert vanuit jezelf naar Jezus toe. “Ik kan niets met wat Jezus zegt.”

Daarnaast geeft Jezus ook aan wat dat dan betekent: “in Hem blijven.” Je leest dat in vers 7: Dat houdt in dat wij blijven bij het Woord van  God. Een concreet instrument om met God verbonden te blijven is luisteren naar Gods Woord: Naar Zijn beloften en geboden.

Het is dus niet de vraag ‘of jij daar wat mee kunt?’. Maar of Jezus wat met jou kan? Hij wil dat je dóór Hem iets kunt wat je uit jezelf en zonder Hem niet kunt: namelijk veel vrucht dragen. Ondertussen zegt Hij daarbij nog eens dat als je niet aan die bedoeling van God voldoet, dat je dan net als een onvruchtbare rank wordt verwijderd en verbrand.

Blijven in Christus is dus door bezig zijn met God Woord en biddend leven voor Hem. Dat is tot verheerlijking van God en daardoor word je zelf een discipel van Jezus (vers 8). Trouwens ook daar vind je weer diezelfde beweging. Dat blijven in Christus: dat is Jezus volgen als discipel (niet andersom).

Ik zou bovenstaande met nog veel meer voorbeelden vanuit de Bijbel kunnen aantonen. Voorlopig biedt dit denk ik voldoende stof om de genoemde verzen nog weer eens goed en met het gebed om Gods Geest te lezen en te herlezen. Ik hoop dat je dáár wel wat mee kunt.
 
Vriendelijk groet,
Ds. J. J. van Holten, IJsselstein

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

lijdzaamheid
geen reacties

Terug in de tijd

Stel, je ouders gaan naar dezelfde kerk maar nu je ouder wordt ga je dingen zien die het voor mij niet makkelijker maken...
geen reacties
12-10-2006
Waarom schrijven wij de naam HEERE met vijf hoofdletters? Is het af te wijzen als dit niet gebeurt, zoals b.v. in bepaal...
geen reacties
12-10-2006
Bij ons in de kerk, waar ik belijdend lid ben, wordt er ruimte gegeven voor een stil gebed. Het ene (doop)lid doet dit w...
2 reacties
12-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering