666 in het Hebreeuws is www

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

10-10-2004, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over het getal van de duivel (666). Als je deze getallen herleidt naar het Hebreeuws komt daar www. Dit gebruiken we voor internet. Moeten we hier dan erg voorzichtig mee zijn? Of is het gewoon toeval?

Antwoord

Een heel aardige vraag die je me voorlegt. Ik had het echter nog nooit zo gezien. Inderdaad draagt de Hebreeuwse letter WAV, de getalswaarde 6. Dus is de redenering bepaald niet onzinnig om te denken dat daar een bepaalde syboliek achter zit, zeker als je het getal 666 daarnaast zet.

Laat ik beginnen met te zeggen dat het toekennen van getalswaarden aan bepaalde lettertekens dateert uit de laat-Joodse traditie en de vroege kerk, dus ver na afsluiting van de canon. Het is verder ontwikkeld door vooral westerse theologen die daarmee allerlei berekeningen mee maakten om daar vervolgens weer conclusies aan te verbinden. Iemand die daar in ons land heel ver in gegaan is, is prof. Labuscagne, hoogleraar OT in Groningen. Hij heeft daar ook over gepubliceerd.

In de bijbel kom ik wel tegen dat bepaalde getallen een zekere symboliek uitdrukken (3, 7, 12, 144, 1000 en 144000 bijvoorbeeld). Zeven is het getal van de volheid, het getal van God en Zijn werk en daartegenover het getal 6, het getal van de mens; hoog geplaatst op de ladder, maar net geen 7. Niet zo groot als God. Zelfs 3x 6 is geen 7 Letterlijk betekent dat, dat zelfs alle mensen bij elkaar nog geen God zijn. Nergens lees ik echter dat aan letters of woorden bepaalde waarden werden toegekend op grond van hun getalswaarde.
Deze rekenkundige benadering van de taal komt uit de magische hoek. De drang om er meer in te lezen dan de gewone betekenis, grotere waarde en werking aan toe te kennen dan God er in Zijn Woord aan had gegeven. Zo droegen sommige mensen als middel tegen onheilen en amulet met daarop het getal 99. Dit getal was dan de samensteling van alef=1, mem=40 etha=8 en nun=50. Bij elkaar opgeteld 99 = AMEN.

Ik denk dat we hier te maken hebben met een bepaalde vorm van inlegkunde. En dat is nu net waar het in de Schrift niet om gaat. Het gaat om de uitlegging van de geschriften onder aanroeping van Gods Geest. Dan komen we tot het verstaan van God en Zijn bedoeling met ons leven.

Nogmaals, leuk gevonden maar niet op deze manier te herleiden tot een
bijbelse waarschuwing. Dat neemt overigens niet weg dat het World Wide Web niet menigvuldige gevaren in zich bergt waarvoor we terdege op onze hoede moeten zijn. Anderzijds is het zo dat het internet ook voor de verbreiding van het evangelie geweldige kansen biedt.

Ik hoop dat je hier wat mee kunt

Ds J. J. van Holten, Leerdam

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

666getallen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zou graag willen weten hoe ik de geestelijke wapenrusting in het echte leven kan gebruiken. Ik vraag vaak of God me d...
geen reacties
10-10-2003
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik worstel met zelfbevrediging. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik het stee...
geen reacties
12-10-2020
Door genade mag ik weten dat God mijn zonden heeft vergeven door het bloed van Christus. Nooit had ik gedacht dat de zon...
geen reacties
10-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering