666 is internet

Ds. H. Veldhuizen / 3 reacties

13-02-2010, 17:00

Vraag

De vertaling van 'www' in het Hebreeuws is toch het getal van de duivel, 666? En er staat toch in de Bijbel dat wie het getal niet heeft, niet meer zal kunnen kopen en verkopen? Naar mijn mening is internet dus duivels. Klopt dit?!

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Het getal 666, dat weet je natuurlijk wel, komt voor in Openbaring 13:18. Het is heel belangrijk om dat vers goed te lezen. Er staat namelijk: het getal van het beest is een getal van een mèns. Er is een vertaling die vertaalt, niet helemaal ten onrecht: het is de getalsaanduiding van een mens. Dat sluit een zakelijk ding, dus ook internet, uit. Bovendien: de “w” is inderdaad de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet, maar er staan geen 3 zessen na elkaar (zeg maar: 6-6-6), ook niet driemaal de Hebreeuwse of Griekse letter “w”, maar voluit zeshonderdzesenzestig.

We moeten dus een heel andere kant uitdenken en denken naar een mens. En die mens moet geleefd hebben in de tijd dat Johannes zijn visioenen ontving. Dat blijkt uit de woorden “wie het verstand heeft, berekene het getal.” Johannes heeft natuurlijk geen puzzel aan de christenen van zijn dagen opgegeven. Maar hij heeft een bepaald iemand op het oog. Diens naam schrijft hij echter niet openlijk, want daardoor zou hij de hele christenheid van zijn dagen in gevaar kunnen brengen. Daarom schrijft hij bijvoorbeeld ook “Babylon” (18:2), waarmee hij Rome bedoelt, en niet openlijk “Rome”, want dat zou voor de christenen in Rome uiterst gevaarlijk zijn.

Wie wordt er nu met die “mens” bedoeld? Daar komen twee namen voor in aanmerking, en die duiden waarschijnlijk dezelfde persoon aan. De eerste is: Lateinos, wat zoveel betekent als ”e Latijner”, of beter: “de Romein”. Dat zegt al bisschop Irenaeus, die een leerling van Polycarpus was en Polycarpus was weer een leerling van Johannes. Dus dat komt uit een heel betrouwbare bron. De tweede naam is: Kaisar Nero. Zowel de letters van Lateinos als Kaisar Nero kunnen, afhankelijk van hoe je de letters telt, het getal 666 opleveren. Je weet wie keizer Nero was. Je kunt hem gerust een antichrist noemen.

Betekent dat dan dat het visioen van Johannes en ook het getal 666 ons in onze tijd weinig of niets heeft te zeggen? Natuurlijk niet. Ook nu zijn er antichristelijke machten en die zullen, naarmate de tijden vorderen, toenemen ook. Maar denk aan de woorden van Johannes (dezelfde die ook de Openbaring schreef) in 1 Johannes 2:18: “... u hebt gehoord dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden (of opgestaan).” De visioenen die Johannes ziet hebben aan de ene kant dus betrekking op zijn tijd. Johannes mag er de christenen van zijn dagen mee bemoedigen: God regeert, door alle oordelen heen en ondanks alle donkere tijden, en Christus komt weer, God zal alle dingen nieuw maken. Maar ze hebben daarnaast ook een diepere vervulling naar de hele wereld-geschiedenis en naar de tijd waarin wij leven. Ook nu zijn er ‘keizers Nero’ en ze zullen vóórdat Jezus weerkomt toenemen.

Betekent dat dat internet geen middel in de hand van de duivel kan zijn? Nee, dat betekent het niet! Denk aan de boekdrukkunst, Na de uitvinding daarvan werd er gezegd: “Een stap ten hemel en een stap ter hel.” Nu, dat is heel erg waar gebleken: een stap ten hemel: het eerste boek dat gedrukt werd was de Bijbel en dat is nog steeds (!) het meest verkochte Boek. Maar ook een stap ter hel: denk aan alle vuile en verkeerde lectuur die de markt overstroomt. Zo is het met internet ook: wat een mogelijkheden om via internet te evangeliseren, het Evangelie te communiceren, kerkdiensten te beluisteren, goede informatie door te geven of in te winnen, enz. Denk ook aan Refoweb: wat een zegen voor veel jongeren die vragen hebben! Je maakt er zelf gebruik van. Maar er is ook de andere kant: hoeveel verkeerds kan er niet via internet tot mensen (en tot óns) komen. Daarom is het goed dat er gefilterd internet is, om jezelf en anderen te beschermen tegen verkeerde sites.
 
Dus niet denken: 666 is internet en internet is dus duivels. Zulke gedachten (ze komen vooral uit Amerika) zijn tekort door de bocht en ondiep. Net zoals, misschien heb je dat wel eens gelezen, de gedachte dat met 666 de computer bedoeld zou worden. Als je namelijk van het getal “6” uitgaat en voor “a” 6 neemt, voor “b” 12, voor “c” 18, enz. (steeds dus 6 erbij), dan leveren de letters van het woord computer bij elkaar opgeteld 666 op. Aan zulk puzzelen doet de Bijbel niet.

Er is, naast de verklaring van Irenaeus, die ik hierboven gaf, ook nog een andere verklaring, die ik je niet wil onthouden. Die verklaring zegt: het getal 6 is het getal van de mens. 666 is dus de mens “ten voeten uit”, de zondige mens in zijn rebellie tegen God; en de exponent van die rebelse mens is de antichrist. Het getal van God is echter 7, het getal van de volkomenheid en volheid en gaat ver boven het getal van de mens uit. 666 wil dus zeggen: de rebelse mens, die zich rebels verzet tegen God. Maar hij haalt nooit 777 en eens zal openbaar komen dat 777 (God dus) het zal winnen en 666 (de mens in zijn opstand tegen God, en alle antichristelijke machten) het voorgoed zal verliezen. Vandaar, zegt deze verklaring, dat er gezegd wordt dat de heidenen de stad 42 (= 6 x 7) maanden zullen vertreden (11:2) en het beest uit de zee 42 maanden (weer: 6 x 7) macht heeft (13:5). Dat wil zeggen: grote antichristelijke macht. Maar het haalt nooit 7 x 7, want dat is voorbehouden aan de almachtige God en Zijn Christus.

Ik denk dat je genoeg hebt om over na te denken. In ieder geval hoop ik dat ik je geholpen heb. Bedankt trouwens voor je interessante vraag.    

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

666internet
3 reacties
wpluimers
14-02-2010 / 21:03
Als je bedenkt dat de uitvinder van het world wide web later heeft gezegd dat de letters www achteraf weggelaten hadden kunnen worden (namelijk omdat ze geen functie hebben), dan snap je dat dit soort verbanden leggen tussen www en 666 baarlijke nonsens is.
Alphonsus
15-02-2010 / 13:21
Probeer het maar uit. Wanneer je een site wil activeren is het intoetsen van www in het geheel niet nodig.
vandijk
19-02-2010 / 14:56
toch weer wat geleerd vandaag. Heerlijk dat internet, maar inderdaad ook gevaarlijk.

Terug in de tijd

Wat zou ik met een studie geschiedenis in Gods Koninkrijk kunnen betekenen?
2 reacties
13-02-2013
Als je de pil voor je huwelijk een tijdje gebruikt om je menstruatie te 'regelen' om te voorkomen dat je op je trouwdag ...
geen reacties
13-02-2014
Graag wil ik reageren op de noodkreet van de jongen die vertelt homoseksueel te zijn met datum 23-01-2006 (ds. Van Veldh...
geen reacties
13-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering