Bevinding en bevindelijke prediking

Ds. C. den Boer / geen reacties

17-12-2015, 12:57

Vraag

Wat is nu eigenlijk bevinding en wat is bevindelijke prediking? En hoe krijgen wij deel aan de genade Gods in Christus? Wat gebeurt er wanneer de Geest gaat werken in een mensenhart? Ja, dan komt er geloof, maar is het Evangelie dan niet alleen voor de uitverkorenen? En wie zijn die uitverkorenen dan eigenlijk?

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,

U stelt een grote reeks vragen. Die kan ik natuurlijk niet allemaal in mijn beantwoording uitvoerig beantwoorden. Sta mij toe, dat ik op elk van deze vragen met enkele korte opmerkingen probeer in te gaan.

1. Bevinding en bevindelijke prediking. Bevinding is in ons spraakgebruik het geheel van ervaringen van de gelovige in zijn verborgen omgang met God. De enige keer dat dit woord in de Statenvertaling voorkomt is Rom. 5:4 waar Paulus schrijft dat de bevinding lijdzaamheid werkt en de bevinding hoop. Bevinding = beproefdheid; dat staat er eigenlijk. Gods kind mag in vele beproevingen krachtig ondervinden, dat God een Hulp is in al zijn benauwdheden (Ps. 46:2). Zijn geloof komt er gesterkt/ gelouterd uit te voorschijn. En zo gaat hij moedig voort in de hoop op het eeuwige leven.

In de prediking die voorwerpelijke en tevens onderwerpelijke prediking is, komt niet alleen de verdorvenheid van ons bestaan concreet aan de orde, alsook het afdoende heilswerk van onze Zaligmaker, maar ook hoe dit alles gestalte krijgt in de ervaring van Gods kind, tot zijn onderwijzing en bemoediging.

2. Hoe krijgen wij deel aan de genade Gods in Christus? Wat gebeurt er wanneer de Geest gaat werken in een mensenhart? Gods wederbarende Heilige Geest roept mij door verkondiging van Gods Woord uit de duisternis van het zondeleven weg en in die weg behaagt het God om Zijn Zoon in mij te openbaren (vgl. Gal.1:16a). Ik ga, ontdekt aan mijn zonden, met al het mijne overboord en laat mij op Zijn uitnodiging vallen in de doorboorde handen van Christus. Die wordt mij evenals aan elke zondaar uit vrije genade om niet aangeboden.

3. Is het Evangelie niet alleen voor de uitverkorenen? En wie zijn die uitverkorenen dan eigenlijk? In Joh.3:16 lezen we: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe.” In dit woord uit Joh.3 staat het zwart op wit, dat God Zijn geliefde Zoon aan een in de zonde gevallen wereld gegund heeft/geschonken. Daaruit kunt u opmaken, dat het Evangelie niet, zoals u veronderstelt, voor een beperkt aantal uitverkorenen is weggelegd. Gods uitverkorenen zijn zij, aan wie het Evangelie niet alleen gegund, maar ook onderwerpelijk toebedeeld is.

Met een hartelijke groet en heilbede,
Uw Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

bevindinguitverkiezing
geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees net een antwoord van ds. P. van der Kraan over in het wit trouwen of  niet. Ik schrok daar erg van want wij gaan...
geen reacties
17-12-2007
Zoals bij de meeste vragen hier schuilt er ook achter mijn vraag een probleem. Hoe ver moet je gaan om je schoonfamilie ...
6 reacties
18-12-2019
Ik weet niet zeker of ik God wel ECHT wil dienen en wil liefhebben. En als ik het wil, dan is dit volgens mij een willen...
4 reacties
17-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering