God/Vader in gebed vaak noemen

P.C.H. Kleinbloesem / 3 reacties

17-12-2009, 11:14

Vraag

Wij wonen regelmatig bidstonden bij. Bidstonden waar mensen uit allerlei kerkverbanden zijn met één doel. Heel fijn en goed!! Wat ik lastig vind is dat er ook vaak mensen zijn (vaak uit evangelische kerken) die de naam van God/Vader, in elke zin twee keer gebruiken. Waarom doen zij dit? Zit daar een gedachte achter? Voor mijn gevoel wordt Zijn naam dan ijdel gebruikt, maar is dat ook zo? Als het niet goed is, hoe kan ik dat het beste tegen hen zeggen? Graag voorleggen aan ds. Kleinbloesem.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Excuses voor mijn late reactie!

Gebruik je de Naam van God ijdel als je die Naam in elke zin van je gebed twee keer gebruikt? Dat hoeft niet zo te zijn!

Het derde gebod zegt niet dat we Naam van God weinig mogen gebruiken. Wat zegt het derde gebod wel? “Ijdel” is op twee manieren te vertalen: 1. vals, oneerlijk, en 2. lichtvaardig. De eerste betekenis is het eenvoudigst. Je vindt die betekenis is Leviticus 19:12: “En gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt den Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben de HEERE.” Met andere woorden: niet de Naam van God gebruiken om een leugen kracht bij te zetten!

De tweede betekenis is wat ingewikkelder. Want wanneer gebruik je de Naam van God lichtvaardig? De Joden spraken de Naam van God niet uit, juist om het ijdel gebruik van Zijn Naam te voorkomen. Zij lazen Adonaï in plaats van Jahweh. Adonaï is geen naam, maar een titel. Adonaï betekent “Heere”.

Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van het derde gebod. Spreuken 18:10 zegt: “De Naam des Heeren (lett. de Naam van JHWH – de statenvertalers schrijven HEERE in plaats van JHWH) is een sterke toren.” Jahweh betekent: “Ik ben.” Begrijpelijk gezegd: “Ik ben er”, met als consequentie: “Ik ben er voor jou.” Gods trouw (als Verbondsgod) komt Zijn Naam tot uitdrukking! Daarom is Zijn Naam een sterke toren!

Psalm 100: 4 zegt: “Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.” Prijst Zijn Naam! En dan prijs je Gods trouw die in Zijn Naam tot uitdrukking komt. Daarom mogen we de Naam van de God weldegelijk uitspreken, maar met eerbied en ontzag! 

Lees Psalm 118. In bijna iedere tekst (soms twee keer in één tekst) wordt de Naam van de Heere genoemd. Telkens als je “HEERE” of “des HEEREN” leest staat daar JHWH. Dat is geen ijdel gebruik! Integendeel! De dichter looft en prijst JHWH! En dat is nu juist de bedoeling van het derde gebod!

De Tien Geboden hebben ook een positieve kant! Dat zie je heel duidelijk bij bijvoorbeeld het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat is negatief – iets wat mij niet mogen doen. De positieve kant van dat gebod is: “Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, (…)” (Ef. 4:25a). De waarheid spreken – dat is wat wij juist wel moeten doen. Maar dat geldt ook voor het derde gebod. We mogen de Naam van God niet ijdel gebruiken. Maar je moet die Naam wel op de goede manier gebruiken. En zoals gezegd: met eerbied en ontzag.

Toegepast op jouw situatie: Het hoeft echt niet zo te zijn dat zij Gods Naam ijdel gebruiken. Ik begrijp jouw gevoelens; ik herken die ook! Maar ik weet ook dat mijn gevoel niet altijd zo betrouwbaar is. Gods Woord wel! Ik zou je het advies willen geven om eens open met elkaar over deze dingen te praten. Vraag het gewoon eens! Waarom gebruiken jullie zo vaak de Naam van God? Om Zijn Naam te loven en te prijzen? Om in Zijn Naam te schuilen? Dan is het goed. Waarom zeggen jullie zo vaak: “Vader”? Om je kinderlijke afhankelijkheid van Hem te belijden en in kinderlijke afhankelijkheid van Hem te leven? Dan is het goed. Maar is het zomaar automatisme of traditie, dan mag je wel degelijk wijzen op de wil van de Heere, om Zijn Naam met eerbied en ontzag te gebruiken. Zoals zo vaak: het gaat om ons hart achter onze gebeden, achter onze daden, enz.

Ik hoop dat dit antwoord je enigszins helpt!

Hartelijke groeten,
Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

  • Geboortedatum:
    13-10-1976
  • Kerkelijke gezindte:
    PKN (Hervormd)
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

bidden
3 reacties
Roozemond
17-12-2009 / 16:16
Ik heb hier ook aan moeten wennen, het is maar net waarin je opgegroeit en wat je om je heen ziet, in die kring, tot je naar buiten treed.

Maar Jezus heeft ons zelf leren bidden: Onze VADER!

Het geeft aan hoe intiem de relatie is tussen Vader en Zijn kinderen.
'Vader' zegt alleen een kind. “Wij hebben de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn,
waardoor wij roepen “Abba Vader”

Jezus Christus Zelf heeft Zijn leerlingen “Vader” leren zeggen. Ben je ook Zijn leerling?!

In mijn omgeving doen ze er moeilijk over, maar stel dat je bidt zonder het woordje Vader, wie is God dan voor jou?
pannenkoek
18-12-2009 / 22:16
Ik vind het niet netjes staan als je in één zin meerder keren de Naam van God gebruikt.

"Stel je nou eens voor Jantje, dat ik jou naam jantje, ook in een zin veel gaat gebruiken, wat zou je daarvan vinden Jantje? Hé jantje, moet je nu eens luisteren jantje, ik vind dat niet kunnen, jij wel Jantje?

Mijn man is ouderling, en die begon in zijn begin periode elke zin met 'Heere......' Er is door de broeders wel wat van gezegd. Het was gewoon geen gehoor.
jslabbekoorn
19-12-2009 / 13:26
Zoals bij veel dingen zien we dat ook hieraan twee kanten zitten: Of te veel, of te weinig gebruiken; altijd of helemaal niet. Beide kan echt niet: Calvijn zegt dat iemand God wel Vader zal noemen als hij gelooft, anders is zo iemand geen gelovige (met mijn woorden gezegd). Er zijn mensen die zeggen dat je dat niet moet doen, want dat is alleen voor de geoefende gevorderde kinderen van God. Er is zeker verschil en deze mensen zullen dat meer durven en kunnen doen, maar d.w.n.z. dat een klein kind dit niet (soms) kan of mag doen. Maar ook een heel klein kind zegt al gauw papa, ook al begrijpen ze de betekenis niet. Ik houd het dus maar met Calvijn; dat is ook bijbels: Zovelen door de Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods...om te roepen Abba, Vader (Rom. 8:14-16). Dat pasgeborenen dit nog niet kunnen is ook waar, maar we moeten hier geen maat of tijd aan wille leggen! Ook onze oude theologen zeggen dat we het 'Onze Vader' moeten bidden. En de catechismus is toch ook duidelijk.
Maar zoals het mogelijk is, dat we toch vader zeggen, terwijl we niet van hem houden, dan voel je wel, dat is huichelarij, dat kan ook bij christenen zo zijn.
Of als we Hem niet echt kennen, zoals HIj gekend moet worden (Joh. 14:1; 17:3; 1 Joh. 1 - 2:1 enz.

Terug in de tijd

Wanneer is iemand voldoende naamchristen dat je met zo iemand mag trouwen? Dit lijkt een rare vraag maar ik stel hem ser...
geen reacties
17-12-2007
Wat is nu eigenlijk bevinding en wat is bevindelijke prediking? En hoe krijgen wij deel aan de genade Gods in Christus? ...
geen reacties
17-12-2015
Er wordt weleens gezegd: een christen herken je aan zijn daad, praat, gewaad en gelaat. Over dat laatste heb ik een vraa...
geen reacties
19-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering