De profetie van de Noorse christin

Ds. H. Veldhuizen / 27 reacties

13-11-2015, 13:02

Vraag

Recent heb ik de profetie van de Noorse christin gelezen. Deze is afkomstig van een vrouw die ze in een visioen zou hebben gekregen in 1968. Eigenlijk heb ik een vraag hierover, namelijk: Is dit echt? Een belangrijk element lijkt me de publicatiedatum. Hier heb ik zo snel niet de hand achter kunnen leggen. Dit lijkt echter nog niet zolang geleden te zijn. Een profetie is altijd op de toekomst gericht. Als dit in 1968 naar buiten was gebracht en alles was uitgekomen had je er moeilijker omheen gekund. Nu heb ik eerder zoiets, aannemelijk verhaal, maar wie of wat zegt me dat dit niet verzonnen is. Temeer daar het naar het lijkt pas ergens in de afgelopen tien jaar (weet ik niet zeker) gepubliceerd is. Enfin, vragen en bedenkingen te over. En nee, niet omdat me dit van slag maakt. Ik mag het regelmatig zeggen zoals in Psalm 31:"In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!" Dat geeft geestelijke ontspanning, ook met zo'n profetie. Toch hoor ik graag eens van iemand anders wat die ervan vindt. Voor mezelf, maar ook voor de anderen op Refoweb.

Vraag 2
De laatste tijd hoor ik veel over de Noorse profetie. Hoe moet je hierin staan? De Bijbel is uiteraard leidraad voor alles wat er gaat gebeuren, maar veel details van deze profetie lijken uit te komen. Maar details over Jezus' wederkomst zoals hier beschreven kan toch niet?

Vraag 3:
Hoe kan het dat alles wat de Noorse vrouw zei in haar profetie tot nu toe uit is gekomen? Als dit allemaal uitkomt, zou je er bijna vanuit gaan dat ook het laatste punt uitkomt, maar hoe kan iemand in de toekomst kijken en in de Bijbel o.a. in Mattheus 24: 36 staat toch dat niemand weet wanneer Jezus terug komt? Hoe moet ik dit artikel dan opvatten?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je schrijf dat je recent een profetie hebt gelezen van een Noorse vrouw die in 1968, 90 jaar oud, een visioen over de eindtijd gekregen zou hebben. Ze vertelde dat visioen aan een evangelist, die het opschreef, maar het papier weg legde. Een paar jaar geleden kwam hij dat papier weer tegen en toen bleek, wat in 1968 onmogelijk leek, nu werkelijkheid geworden te zijn. De inhoud van het visioen was: er zal ontspanning komen tussen de grootmachten uit Oost en West, er zal een lauw christendom zonder weerga zijn, mensen zullen niet willen horen over zonde en genade, het gaat hen alleen om succes en materiele goederen, de kerken zullen leeglopen, er zal, ook in christelijke kringen, een groot moreel verval zijn, vooral op het gebied van huwelijk en seksualiteit, de tv en andere media zullen veel geweld en bedscènes laten zien en mensen uit arme landen zullen in zulke grote aantallen naar Europa stromen dat ze er hard behandeld zullen worden. Dan breekt ineens de derde wereldoorlog uit en komt Jezus terug. Veilig zullen alleen zij zijn die Jezus als hun Verlosser kennen. 

We zouden kunnen zeggen: een heel actueel visioen, precies passend bij wat in onze tijd aan de hand is. Nu is je vraag of dit echt is of dat het een aannemelijk verhaal of iets dergelijks is, dat die vrouw verzonnen heeft. 

Nu, laat ik meteen maar zeggen: ik denk niet dat het een verzonnen verhaal is. Die vrouw, is op de website die je aangaf te lezen, is een oprechte christin, en dat wil ik graag geloven. Maar of het werkelijk een visioen was? Het zouden ook eigen gedachten van die vrouw zelf geweest kunnen zijn. Ouder worden kan namelijk, omdat er naar het gevoelen van een oud iemand zoveel aan het veranderen is en zoveel aan de hand is, allerlei gedachten met zich meebrengen, die een kern van waarheid kunnen hebben of zelfs waar kunnen zijn, maar om nu te zeggen: dit is een visioen van God, gaat me te ver. Ik denk dat we met visioenen heel voorzichtig moeten zijn. Natuurlijk staat er in Handelingen 2: uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw ouderen zullen dromen dromen, maar wijst dat op visioenen?

Profeteren wil niet in de eerst plaats zeggen: iets over de toekomst voorzeggen, eerder zeggen ze iets over het heden. Profeteren is een helder en diep inzicht hebben in wat God in Zijn Woord zegt, soms is dat heel scherp en waarschuwend, soms vol evangelie. Denk bijvoorbeeld aan de profeten in het Oude Testament. En bij “dromen dromen” moeten we veeleer denken aan dromen over het komende koninkrijk van God: gelovige ouderen, die van de toekomst met een kleine t niet zoveel meer hebben te verwachten, gaan dromen van de grote Toekomst: Gods koninkrijk. Nóg een voorbeeld: In Amos 3:7 staat wel dat de Heere niets doet tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. Maar ik denk dat we dat heel sterk moeten lezen in de context van die tijd: Amos heeft straffen aan te kondigen over Juda en Israël en de Heere heeft dat aan Zijn dienaar Amos geopenbaard opdat hij het aan Juda en Israël zou verkondigen.

Als ik, beste vriend(in) naar het visioen dat die Noorse vrouw gehad zou hebben kijk, komen er bij mij een heleboel vragen boven. Is er nu zo’n ontspanning tussen de grootmachten uit Oost en West? Is er momenteel niet veel spanning tussen bijv. Rusland (Poetin) en de VS en het Westen? Lopen de kerken in onze tijd zo geweldig leeg? Ja, dat doen ze in ons land en in West-Europa inderdaad. Maar is er daarnaast niet een grote toename van het christendom en een geweldige openheid voor het Evangelie in bijvoorbeeld Afrika en veel Aziatische landen, zelfs tegen de verdrukking in? Denken we niet heel kleinschalig als we in dat opzicht alleen naar Europa kijken? Zou het ook niet kunnen zijn dat de Heere bezig is de kandelaar uit Europa weg te nemen (verg. Openb. 2:5) en in Afrika of Azië te plaatsen? Zijn er niet meer tijden geweest van grote lauwheid (verg. Openb.3:16) en openbare zonden? Vergelijk de profetieën in het OT.

Eén voorbeeld, maar ze zijn met vele te vermenigvuldigen: In Ezechiël 16:48 zegt de profeet namens de Heere (“zo waar Ik leef”, zegt de Heere) dat Sodom niet zo gedaan heeft als Jeruzalem en Juda. N.B: Jeruzalem en Juda doen meer en grotere zonden dan Sodom gedaan heeft. En in vers 51 zegt de profeet namens de Heere dat Samaria nog niet de helft van de zonden en gruweldaden van Juda en Jeruzalem gedaan heeft. En (ik keer weer terug naar het visioen dat die vrouw gehad zou hebben): mensen uit arme landen die in grote aantallen naar Europa stromen, dat is in onze tijd heel bijzonder waar. Maar is dat werkelijk iets nieuws? Zijn zulke volksverhuizingen er niet vele malen geweest in de geschiedenis? Google maar eens op het woordje ‘volksverhuizing’. En zou het nu ineens betekenen dat het einde van de wereld nabij is? Ik denk dat we met zulke duidingen of ‘profetieën’ heel voorzichtig moeten zijn.

Niet dat ik niet geloof dat Jezus eenmaal wederkomt. Natuurlijk geloof ik dat. Maar niet op grond van allerlei dingen die in onze tijd gebeuren. Veel wat er in onze tijd gebeurt is er de eeuwen door vrijwel altijd geweest. Oorlogen, ze zijn er alle eeuwen door geweest; alleen de aantallen waren kleiner omdat er toen veel minder mensen waren. Toch, één voorbeeld: de inname van Jeruzalem in 70 na Chr: 600.000 tot 1,3 miljoen doden (Wikipedia). Aardbevingen idem. Ook een voorbeeld: de aardbeving in Lissabon 1755: tienduizenden doden en dat in die tijd van veel minder inwoners dan nu. Ziekte: de pestziekte in de late Middeleeuwen (de ‘zwarte dood’ genoemd): naar schatting 1/3 van de bevolking van Europa (!) stierf. In 1635 in Leiden: 20000 inwoners stierven aan de pest. Hoeveel inwoners had Leiden in die tijd?

Het punt is dat we sinds een goede 60 jaar bijna al het wereld-gebeuren dagelijks kunnen zien op de tv, wat vroeger niet mogelijk was. Wat wisten mensen in het ene continent van wat er in het andere continent gebeurde? Soms waaiden verhalen na vele jaren pas over. Wat ik daarmee bedoel: Wees voorzichtig met allerlei ‘profetieën’. Mensen kunnen zoveel stellige uitspraken doen (Hal Lindsey: 1988 zou het einde van de wereld inluiden). Jezus antwoordt op de vraag van de discipelen of Hij in deze tijd voor Israël het Koninkrijk zou herstellen (Handelingen 1:6) niet ‘ja’ of ‘nee’, maar: “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft te weten.” Op de vraag aan Jezus of er ook weinigen zijn die zalig worden (Lukas 13:23) is Zijn antwoord niet hoeveel het er precies zijn, maar: “Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort.” Dat geldt ook voor al die duidingen, die er de eeuwen door (!) geweest zijn dat de wederkomst van Christus heel nabij zou zijn. De boodschap is niet: die wederkomst is dàn en dàn; hoewel ik best weet dat de Bijbel ons op een aantal dingen wijst. Eén heel belangrijke gebeurtenis was wat dat betreft de terugkeer van het volk Israël in zijn eigen land in 1948. Maar betekent dat dat Jezus’ wederkomst nu nabij is? Of zal het nog vele, vele jaren kunnen duren? De boodschap is: Wees altijd bereid.

Hebben we visioenen nodig? Openbaart de Heere Zijn werkelijkheid aan een vrouw ergens in Noorwegen? Waarom zou Hij dat doen? En waarom in Noorwegen en niet in een ander land? Nee, de indringende boodschap van het Evangelie om bereid te zijn hebben we altijd en allen nodig, al was het alleen al omdat we niet zeker kunnen zijn van de dag of het uur van onze dood en we dan ineens voor de werkelijkheid staan rekenschap af te moeten leggen van ons leven.

Het doet me goed, beste vriend(in), dat je, wat dat betreft, schrijft, dat je regelmatig mag zeggen wat Psalm 31 zegt: “Ín Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouw God.” Ook al zal dat wel eens aangevochten worden. Toch, je zegt: Dat geeft mij geestelijk ontspanning, wat er soms of dikwijls ‘geprofeteerd’ wordt maakt me niet van slag. Ik denk dat dat de beste, gelovige houding is. 

Ik hoop dat ik duidelijk geweest ben in mijn beantwoording.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

profetievisioen
27 reacties
andrew
13-11-2015 / 14:51
De eindtijd komt voor iedereen, want al heb je nog zulke sterke genen of eet je nog zo gezond, ouder dan 120-130 jaar wordt je toch niet.

En puur wetenschappelijk gezien is de zon een keer opgebrand en dan houdt het hier op aarde zowiezo op.
helmuthoorn
13-11-2015 / 16:03
Mooi antwoord van br. Veldhuizen.
Wij hoeven ons ook geen schrik aan te laten jagen voor de toekomst wanneer het ons gegeven is om in Christus te mogen zijn.
Want in Hem en Zijn Toekomst, met een grote ''T'', zullen wij meer dan overwinnaars zijn.

Daar komt nog bij dat ik zulke dingen ook vaak uit de mond van wijze en hoogbejaarde mensen heb gehoord.
Onder andere van mijn eigen grootmoeder (1887-1985), die de instorting van de Sowjet Unie en het Oostblok, ''het rode beest'', de opkomst van China, en een grote instroom van ''zwarte heidenen'' voorzag, ''waar wij hier nog een bult trammelant mee zullen krijgen.''
Maar ja, wanneer je dan een jonge vent bent denk je dat opoe ze niet allemaal meer op een rijtje heeft. En dat ze, omdat zij alleen maar lagere school had en nooit verder was gekomen dan 30 km van haar geboorteplaats, ook helemaal geen inzicht kon hebben in het wereldgebeuren.
Laat staan in de toekomst.
Daar denk ik nu wel anders over.
Maar opoe, die mij als kind de Heidelbergse Catechismus erin stampte, onder het motto; ''Het maakt niks uit als je het nu niet begrijpt, dat doe je later wel.'', is er niet meer.
coby
13-11-2015 / 17:13
david wilkerson had ook een visioen in de jaren begin 1970 daar zijn de meesten al van uitgekomen, hij heeft daar toen een boekje over geschreven.
waarom zouden er nu geen visioenen meer voorkomen? daar is de Heere toch vrij in? en in zijn woord staat duidelijk dat in Handelingen 2: uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw ouderen zullen dromen dromen. God zou een mens nooit een visioen geven en dan de betekenis van dat visioen verborgen houden. Steeds wanneer iemand in de Schrift een visioen van God kreeg, zorgde God ervoor dat de betekenis van dat visioen duidelijk werd uitgelegd (zie Daniël 8:15-17).
Omega
13-11-2015 / 18:14
Wonderlijk dat mensen altijd achteraf beweren dat hun eerder gekregen visioenen/voorspellingen zijn uitgekomen. Je hoort ze ook nooit over 'visioenen' die achteraf niet blijken te kloppen.

Daarnaast: sommige zaken zijn zo eenvoudig te voorspellen, dat het 'afstuderen' aan de basisschool daarvoor al voldoende is. Maar goed, de Bijbel was zo visionair om te voorspellen dat in het laatst der dagen allerlei valse profeten zouden opstaan. Wat christenen nu vooral ontbeert is waakzaamheid en nuchterheid. Maar ja, dat had Paulus al voorzien. Wie de bijbelse voorspellingen gelooft, heeft de kletskoek van anderen niet meer nodig.

Ik voorspelde gisteren al dat ik dit zou schrijven en zie hier, het is uitgekomen. Ik hoop dat nu niemand meer twijfelt aan mijn profetisch inzicht.
helmuthoorn
13-11-2015 / 18:24
@omega
Die zit!

:)
Ruben92
13-11-2015 / 21:05
@Omega,

Zoals ik het uit uw reactie begrijp, gelooft u dat profetieën/visioenen niet meer van deze tijd zijn. Mensen (of Christenen) die tegenwoordig profeteren of visioenen ontvangen zijn in uw ogen valse profeten. Waarom gelooft u niet dat God mensen (nog steeds) visioenen geeft. Want net zoals coby zegt, het staat gewoon in de Bijbel, en ik kan me geen tekst bedenken waar God zegt dat hij stopt met het geven van visioenen. In dit kader wil ik ook zeggen dat ik het ongepast vind dat u de spot drijft met de gaven van de profetieën/visoenen.
coby
13-11-2015 / 22:03
Die tijd van vrede tussen oost en west die zij beschrijft slaat volgens mij op de tijd van de antichrist ,wandt dan zal de wereld in een tijdelijke vredetijd leven van drie en een half jaar.en daarna zal de antichrist zijn ware gezicht laten zien in de laatste drie en een half jaar,en daarna zal Jezus terug komen
evantorisch
13-11-2015 / 22:06
Sommige mensen zijn zo bang voor valse profeten dat ze het kind met het badwater weggooien.
Want ja, hoe weet je nou of een visioen of profetie van de Heer is!
Hoe wisten ze dat in het O.T. eigenlijk?
Deut. 21 Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? 22 Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest.

Nou, dat is een beetje lastig natuurlijk want dan weet je het pas achteraf.
Dat was vroeger zo en dat is nu niet anders.
Het natuurlijk weer dolletjes om als een 'wijze nuchtere schriftgeleerde' denigrerend te praten over de kletskoek van laag opgeleiden.
Maar beter zou het zijn God om onderscheiding van geesten te vragen.

1 Tess. 5: 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede.
En behalve Joël-Handelingen 2 bijv ook Ef. 4: 11 en 1 Kor. 12: 7-11.

Moslims vertellen ook vaak dat ze Jezus hebben gezien in een visioen, en ze daarna tot geloof gekomen zijn. Mooie getuigenissen!
Johnvb
13-11-2015 / 22:52
Deze Noorse christin kreeg dit visioen in 1968. Dus ten tijde van de Koude Oorlog.
- Er is een tijd van ontspanning tussen Oost en West gekomen. Met Gorbatsjov kwam de glasnost en de perestrojka. Het IJzeren Gordijn viel en er kwam samenwerking en "vriendschap" tussen Oost en West. Tussen Rusland en Amerika. Denk aan de ontmoeting met Jeltsin en Clinton.
Dus: is uitgekomen. Nu is er weer meer spanning en toenemende onrust, maar zou dat niet de opmaat naar (een deel van) de Derde Wereldoorlog zijn?
- Deze vrouw zag Europa en Noorwegen in het bijzonder. Dus ook de lauwheid en de afval van het geloof in dit werelddeel. Het materialisme, het welvaartsevangelie. Etc. Allemaal uitgekomen en nog gaande.
- Moreel verval: in 1968 was in Noorwegen nog een grote christelijke meerderheid en ook de wetgeving was zodanig dat geweld en openlijke seksuele immoraliteit verboden was.
Dit is allemaal gekomen en ook allemaal toegestaan, zeker in het rijke en vrije westen.
- Vluchtelingen naar Europa. Dat zag deze christin. Dat is in zo'n mate niet eerder voorgekomen. Dat is uniek, zeker met deze proporties en in deze omstandigheden. De onrust neemt toe, ook in ons land en de standpunten verharden. Ook landen onderling komen er niet meer uit, denk aan hekken langs de grenzen. Kan dit ook niet zomaar escaleren?

Opmerkelijk verhaal met een opmerkelijke actualiteit. Maar weest nuchter en waakt.
Niet omdat deze christin het heeft gezegd, maar omdat Jezus Zelf heeft gezegd dat Hij spoedig komt. En dat we moeten letten op de tekenen zoals de bijbel ons leert.
En de tekenen? Genoeg tekenen, steeds meer.
Israël, steeds meer alleen in de wereldpolitiek en steeds meer mikpunt van haat en aanslagen in binnenland en buitenland.
Midden Oosten, chaos en onrust, steeds meer en gruwelijker.
Steeds meer oorlogen, geruchten van oorlogen en spanningen met landen onderling.
Steeds meer wereldschokkende gebeurtenissen, natuurrampen etc.
Steeds meer Joden, zowel seculiere Joden als orthodoxe Joden komen tot geloof of gaan zich verdiepen in de bijbel en dan vooral het Nieuwe testament.

Zij wij gereed? Verwachten wij Hem?
Kijken we ernaar uit?

Als je deze dingen ziet gebeuren, zo heft je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij!
Dat zegt Jezus Zelf!
Ja, kom dan Heere Jezus, ja kom haastiglijk!
hdenbraber
13-11-2015 / 23:12
Profetieën/visioenen zijn altijd gegeven om het volk te bewegen tot God (talloze voorbeelden zijn te vinden in de Bijbel). Om zo voor zijn aangezicht te verschijnen in het gebed en te vragen wat het te zeggen heeft voor ons persoonlijk. Het was veelal een middel om de mensen te bewegen tot schuld erkentenis en bekering.

Uiteindelijk is het een persoonlijke zaak, ben ik bereid om Hem te ontmoeten. Als we daar een bevredigend antwoord op kunnen geven, verwachten we Hem toch iedere dag?!

Laat daarom zo'n bericht als die vrouw heeft gegeven ons uitdrijven naar Christus. Dan heeft dit bericht zijn doel bereikt.

Allen Gods zegen en met vriendelijke groet
inChristus
14-11-2015 / 12:12
Uit de Bijbel blijkt duidelijk dat de God de Vader zijn vrienden/kinderen eigenlijk altijd waarschuwt voor komend onheil. En God veranderd niet, dat doet Hij nog steeds. Ook door Zijn Woord.
David Wilkerson werd hier al genoemd, maar ook Corrie ten Boom heeft - samen met haar zus Betsy - heel wat visioenen en voorspellingen gehad. Mooier nog, zowel David als Corrie hebben eenzelfde profetie uitgesproken, google maar eens op Ozark mountains...

Maw, veracht de profetieën niet! Ook nu zijn die er nog steeds, onderzoek echter alles en behoud het goede. Onderzoek dus o.a. wie een profetie uitspreekt, is hij of zij uit God geboren. Aan de vrucht herken je de boom.
En heeft iemand al eerder profetieën uitgesproken maar zijn ze niet uitgekomen, tja, dan weet je in ieder geval dat die profetieën niet van God waren, want Hij is Waarheid. Hij liegt nooit. Bedenk echter dat ook boze geesten ware profetieën kunnen uitspreken, denk aan Kajafas en Saul, die beide profeteerden maar niet vanuit de Heilige Geest.
Tot slot, die profetie van die Noorse vrouw is al een tijdje bekend en je ziet dat er de laatste tijd, vooral nu mbt vluchtelingen, veel van uit komt. En dan komt er straks een kentering en dan is de maat vol...

Jezus komt eraan! Is het in orde tussen jouw en de Vader? Hoeveel en welke vrucht draag jij? Maak het in orde, vandaag nog! Wees bereid om alles achter te laten en leg je leven in Zijn handen. Dat betekent ook dat je zgn kerk-zekerheden achter je moet laten. Het is Jezus en Jezus alleen!!!
Ow ja, en de anti-christ dat is (o.a.) de paus. De hoer is de RK-kerk en dat hele systeem, vaticaan etc. Gaat uit van haar! Het is de kerk van satan en zij heeft dochters gebaard! En enkele dochters keren terug, dat is verschrikkelijk, dat is de afval. Wordt wakker, voordat het te laat is!

Wees er absoluut van overtuigt dat Jezus Heer is in je Leven, dat bid ik een ieder toe die dit leest. Jezus in ons, de hoop der heerlijkheid. Halleluja!
Omega
14-11-2015 / 12:21
Voor alle liefhebbers van visioenen, mystiek, getallentovenarij en ander wonderlijk wispelturig wensdenken, de volgende overweging: waarom horen we alleen van voorspellingen achteraf en dan nog alleen als ze uitgekomen zijn? Wie bewijst bovendien dat die Noorse christin al deze voorspellingen -die overigens relatief simpel zijn- vooraf heeft gedaan? We zijn allemaal zo goedgelovig, dat we dit soort zinloze zaken slikken voor zoete koek, zonder ook maar één kritische vraag te stellen. Dat is wat Paulus bedoelt met waakzaamheid en nuchterheid. Zonder dat krijgt allerlei wind van leer vat op de gelovige. En dan ga je, net als 'jehovagetuige' Coby (over 3,5 jaar spreken we elkaar nog wel even) googelen met jaartallen om uit te rekenen wanneer een en ander zou kunnen komen staan te gebeuren. De Bijbel zegt het eenvoudig: niemand weet de tijd, noch de ure. Coby dus ook niet. Tenzij ze natuurlijk een visioen heeft gehad ;-)

Maar hou me ten goede. Ik verbiedt niemand om naast of in zijn geloof nog wat te hobbyen met getallentovenarij, wederkomsten, bloedmanen of anderszins waarzeggende profetiën. En als het voortkomt uit het verlangen naar de spoedige wederkomst van Christus, dan heb ik ook wat minder moeite mee en is het ook te duiden. Maar de zelfverheffing en het fanatisme bij veel van die voorspellers en schrijvers druipt er m.i. te veel en te vaak van af. Dat is ook een vrucht van een geest, niet van de Geest.

Tot slot: dat Gods' Geest een niet-gelovige in een heidense omgeving met een visioen als aanleiding tot geloof kan bewegen, sluit ik zeker niet uit. Maar dat zijn uitzonderingen. De Bijbel spreekt heldere en klare taal: "Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods." Daar komt geen visioen, mystieke handeling of tijdrekening aan te pas, alleen het wederbarende werk van de Heilige Geest.
Ruben92
14-11-2015 / 14:06
@Omega, u schrijft: "liefhebbers van visioenen, mystiek, getallentovenarij en ander wonderlijk wispelturig wensdenken".

Ik vraag u om Bijbelse profetieën niet te verwarren met mystiek, getallentovenarij en wispelturig wensdenken zoals u dat formuleert. Betekent dat dat wij alle profetieën zomaar voor "zoete koek" moeten slikken? Neen, zoals al eerder werd vermeld, alles moet getoetst worden. Daarbij mag u zeer zeker kritisch in zijn.

U geeft verder aan dat u wél gelooft dat God mensen een visioen kan geven om tot geloof te komen, doch geeft u aan dat dit uitzonderingen zijn. Waarom zijn dit volgens u uitzonderingen? Tegelijkertijd zegt u dat het geloof uit het gehoor is (waar ik het volledig mee eens ben), en dat daar géén visoenen aan te pas komen? Welke van de twee is het?
evantorisch
14-11-2015 / 16:51
Bizar om naar aanleiding van de profetie uit bovenstaande link aan te komen met getallentovenarij, wonderlijk wispelturig wensdenken, mystiek, bloedmanen, wederkomsten ect. als zijnde een hobby.
Volgens mij zegt het alleen iets over de eigen obsessie.
Eveneens bizar om Coby op grond van wat ze zegt als J.G. weg te zetten.
Het enige wat ermee aangetoond wordt is de eigen onkunde over wat de Bijbel leert over de eindtijd.
Inderdaad, de dag en het uur waarop Christus Zijn gemeente thuis haalt weet niemand, maar daarna breekt de 70-ste jaarweek aan. En daar staat meer over geschreven in de Bijbel. Dat heeft niks en niemendal met de J.G. te maken, en ook niet met zelfverheffing o.i.d. maar gewoon met lezen wat er staat!
coby
15-11-2015 / 11:28
dit stuk las ik op een site heel bijzonder en bijbels en zou dit niet van God zijn!!

http://www.eternalgloriouslight.com/Nederlands/wonderen.php

Voor Betsie stierf gaf God haar visioenen over een
toekomstig opvanghuis. Na de oorlog kwam haar zuster
Corrie bij dat huis. De beschrijving van Betsie bleek exact te
kloppen!

Aangezien de Nederlandse Corrie ten Boom (uit Haarlem) met haar familie aan de Joden onderdak hadden verschaft, in de Tweede Wereldoorlog, werden zij en haar zuster Betsie naar het Duitse concentratiekamp Ravensbrück gebracht. Daar waren de ontberingen groot. Ze kregen heel weinig eten en moesten zware dwangarbeid verrichten. In hun bedden kropen de vlooien rond. Hierin zag Corrie zelfs nog een voordeel. De bewaaksters vermeden het slaapvertrek angstvallig, zodat ze daar ongestoord over de Bijbel konden vertellen aan de andere gevangenen. Vooral Betsie was een voorbeeld van naastenliefde en geloof, dat wil zeggen: Geloof in Gods goedheid. Maar voor Betsie was het leven aldaar te zwaar. Ze bezweek aan de beproevingen. Voor ze stierf kreeg ze echter van God visioenen over een opvanghuis, dat na de oorlog gebruikt zou worden voor mensen, die herstel nodig hadden van de verschrikkingen van een concentratiekamp. De stervende Betsie sprak: "Het is een prachtig huis, Corrie! Overal parketvloeren en beelden langs de muren, en een brede wenteltrap. En grote tuinen! Aan alle kanten tuinen, met bloemen erin. Dat zal hen goed doen, Corrie; bloemen verzorgen!"

Toen de oorlog voorbij was kwam Corrie bij een groot huis, dat ze niet kende. De eigenares vertelde, dat het huis gebruikt zou worden voor mensen die geleden hadden onder hun gevangenschap. Dit deed Corrie weer denken aan het visioen van haar overleden zuster. Ze vroeg: "Zijn er... zijn er parketvloeren binnen, en een brede galerij rondom een hal, en... eh... beelden langs de muren?" De eigenares keek Corrie verbaasd aan. "U bent er al geweest?! Ik herinner me niet..." "Nee," zei Corrie, "maar ik heb het gehoord van..." De eigenares vulde aan: "Van iemand die hier wel geweest is." "Ja," zei Corrie, "van iemand, die hier geweest is." Maar Betsie was er nooit geweest! Door Gods voorzienigheid had Hij het aan Betsie laten zien, toen ze stervende was in het concentratiekamp! Corrie wist echter niet wat ze zeggen moest, toen de eigenares haar later om een verklaring vroeg. Het was te wonderlijk voor haar.
We zouden trouwens ook kunnen zeggen, dat Betsie er (bij wijze van spreken!) geweest was in haar geest. Op een dergelijke manier sprak ook de Bijbelse profeet Eliza, toen hij zei tot zijn knecht Gehazi: "Ging mijn hart niet met u mee?" De knecht had namelijk iets gedaan wat Eliza niet goed vond, en dacht dat zijn meester het niet wist. Maar God had ervoor gezorgd, dat Eliza in zijn geest alles mee beleefde, alsof hij er zelf bij was!
Omega
15-11-2015 / 14:40
@Ruben92 1. Met bijbelse profetieën (waarvan een belangrijk deel ook al is uitgekomen; denk aan de wegvoering naar Babel, de komst van Christus enz.) is niets mis. Als God mensen het oordeel aanzegt in een profetie, gezicht, voorspelling of prediking, ligt daarin bovendien Zijn liefde verscholen. Het is een oproep tot geloof en bekering om aan de toekomende toorn te ontvlieden. Het wordt anders als amateurgelovigen zich gaan gedragen als goochelaars, wat getallen in de lucht werpen en precies weten te vertellen wat en wanneer er iets staat te gebeuren. Van al die getallenbrij is tot nog toe nog niets zinnigs en concreets terecht gekomen. Ik geloof er dan ook absoluut niet in. Net zo min als ik naar een waarzegger ga of een horoscoop lees.

2. Als je goed leest zie je dat ik het woord "visioen" gebruik als "aanleiding" voor het geloof. Een visioen kan niemand het geloof schenken. Door een visioen kun je ook niet zalig worden. Dat kan alleen door Jezus Christus. Dat betekent dat iemand eerst Jezus Christus zal moeten aannemen als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker in de vergeving van zijn zonden. Dat betekent dat een ongelovige best een visioen kan krijgen waarin wordt gewezen op Jezus, maar dat maakt hem nog niet zalig. Niet iedereen die over of van Jezus hoort wordt zalig.

3. Waarom dit zelden op deze wijze gebeurt? a. Je hoort of leest er relatief weinig van, slechts bij uitzondering. b. wereldwijd bestaat al de mogelijkheid om met het Woord van God, de Bijbel, in aanraking te komen. Mede dankzij internet en evangelisatie. Zelfs in moslimlanden.

@Evantorisch ...of willen lezen wat er staat omdat dit nu eenmaal onderdeel is van de leer waar je deel van uit maakt. Je mag me trouwens ook antwoord geven op de vraag waarom je altijd achteraf hoort van voorspellingen die uitgekomen zijn en nooit vooraf als ze nog moeten gebeuren.

Met al die wiskundige formules zou je bovendien haast vergeten waar het nu werkelijk om gaat. En dat is: geloof en bekering. Maar misschien is dat nu precies de bedoeling van satan...

@Coby Prachtig, maar wat hebben wij er aan? Wat hebben wij aan al die fantastische berekeningen, voorspellingen, profetiën als het niemand ook maar één centimeter dichter bij Christus brengt. En wat heb je aan al die geweldige formules en wonderlijke getallenmengsels als voor een ieder van ons morgen de eeuwigheid al kan aanbreken? Paulus geeft het antwoord: Helemaal niks! "Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer [twist] vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is" (1 Tim. 1:4).
evantorisch
15-11-2015 / 18:06
@Omega, Misschien hoor jij altijd achteraf van voorspellingen die uitgekomen zijn, maar de wereld is groter dan jouw beperkte waarnemingen.
Je hebt al een voorbeeld als je gewoon even bij de link uit de vraag blijft. Maar ja, dan wil je weer bewijs dat ze die voorspelling vooraf heeft gedaan. Dat lijkt me trouwens vrij duidelijk aangezien ze in 1968 op 90-jarige leeftijd haar visioen aan evangelist Emanuel Minos vertelde. Die heeft het opgeschreven en kwam vele jaren later het vergeelde papier weer tegen.
Het zou me niets verbazen als je dáár dan ook weer bewijs van wilt hebben.
Ik ben intussen toch benieuwd geworden hoe jouw houding zou zijn geweest wanneer je als Israëliet in de tijd van het O.T. zou hebben geleefd. Ik vrees niet veel anders dan nu.

Van Daniël moet je waarschijnlijk ook weinig hebben, want hij kende de profetieën en was gaan rekenen: Dan. 9: 2 in het eerste jaar van zijn koningschap, leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de HEER aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig.
(Jermia 29 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren.)
Je hoeft geen getallen-goochelaar te zijn om te weten dat 42 maanden, en twaalfhonderdzestig dagen 3.5 jaar is Opb. 11: 2-3. (een Joodse maand telt 30 dagen) Die 3.5 jaar kom je vaker tegen, ook in Daniël.
Die getallen staan gewoon in de Bijbel, dat heeft niks met amateurgeloof te maken. (een ander neerhalen gebeurd doorgaans om jezelf te verheffen) Ook heeft het niks te maken met horoscoop, of voorspellingen dat op dag x de wereld vergaat.

Profetie is niet alleen voorspelling, maar het ook zijn woorden van opbouw, vermaning en troost. 1 Kor. 14: 3.
Ik kan me goed voorstellen dat Corrie ten Boom versterkt en vertroost was toen de profetie van haar zus uit kwam. Hebben wij daar wat aan? Jawel hoor, God toont zijn trouw en bewijst dat Hij niet verandert is.
Veeg jij het maar van tafel, maar dat kan gelukkig niet verhinderden dat God door dat getuigenis vereerd wordt.
God is niet opgesloten in de Bijbel, en zeker niet in een beperkte versie van de Bijbel. Hij is gisteren en heden dezelfde!

In 1 Tim. zegt Paulus dat we ons niet bezig moeten houden met een afwijkende leer, verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, wat natuurlijk heel wat anders is dan profetie. Daarvan zegt hij dat we die niet moeten verachten.
Wanneer de profetieën bespottelijk worden gemaakt verbaasd het me niet dat het niet dichter bij God brengt.
Die link geeft daar in elk geval geen enkele aanleiding voor, maar het was natuurlijk een mooie kans om een bepaalde geloofsrichting weer eens belachelijk te maken.
Omega
15-11-2015 / 22:25
@evantorisch Ik geloof niet dat ik een bepaalde geloofsrichting belachelijk hoef te maken als er weer een voorspelling niet is uitgekomen. Dat doen ze daarmee zelf wel. En zoals je zelf al voorspellend constateert (mogelijk heb je bijzondere profetische gaven) kan ik weinig met het blaadje van meneer Minos. Het ware in hem te prijzen geweest als hij er direct openbaarheid aan had gegeven. Dan hadden we nu kunnen constateren (voor wat het waard is overigens) dat deze oude vrouw uiteindelijk toch gelijk heeft gekregen. Nu blijft het een broodje aap, waarvan er vele zijn en waar het evangelische wereldje zich er bovenop stort als ware het manna uit de hemel.

En als je mijn vorige bijdrage goed had gelezen -lezen is een vak apart maar kan een mens aangenaam verrijken- dat had je daarin kunnen constateren dat ik visioenen en voorspellingen uit de Bijbel zeker niet naast mij neer leg. Mijn kritiek spitst zich toe op de amateurtheologen die met Zac Pooniaans gemak wat bijbelse cijfertjes gaan husselen en tot wonderlijk buitenbijbelse voorspellingen komen, daarbij gemakshalve vergetend dat getallen in het Woord vaak ook symbolisch worden gehanteerd. Maar goed, de een houdt van kruiswoordpuzzels en de ander van Bijbelsudoku.

O ja, en als je wilt weten wat profetie betekent, moet je nog maar eens het antwoord van de dominee hierboven lezen. De bijbelse profetieën beginnen altijd met: Zo zegt de Heere... De profetieën van mensen zijn vrijwel altijd horizontaal gericht, soms gelardeerd met een vroom sausje. Ik heb daar helemaal niets mee, maar ik begrijp dat dit in jouw kringen anders ligt. En als je vindt dat ik me daarmee verhef boven evangelische kringen, dan lees je mijn (ook andere kritische) bijdragen beroerd slecht.
coby
16-11-2015 / 09:42
het heeft voor sommige lezers weinig zin om er weer op in te gaan denk ik .na mijn mening doen wij de Heere verdriet om zijn werken niet serieus te nemen .maar dat is dan voor ieder zijn eigen verantwoording.
henkie
16-11-2015 / 10:11
"Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. Er zullen er zoveel komen dat mensen het vervelend beginnen te vinden en hen hard zullen behandelen. Ze zullen net zo behandeld worden als de Joden voor de oorlog. Dan is de maat van de zonde vol."

Op de bovenstaande passage uit het visioen wordt veel gewezen. Het is inderdaad opmerkelijk dat die mensenstroom in 1968 al genoemd wordt. Maar ze heeft het over mensen uit arme landen. De meeste asielzoekers komen uit Syrie en dat is zeker geen derdewereldland. Daarnaast worden vluchtelingen over het algemeen met open armen ontvangen en om dan die vergelijking met de Joden te maken, is echt pervers.

Verder nog een klein detail ;-) Evangelist Emanuel Minos is al een jaar overleden. De Noorse vrouw zei dat hij alles zou meemaken:

"Toen, zegt Emanuel Minos, stroomden de tranen over de wangen van de oude dame. Ze ging verder: "Ik zal het niet meemaken, maar jij zult het zien. Dan, ineens, komt Jezus weer en de Derde Wereldoorlog breekt los."

Terug in de tijd

Ik loop hier al een tijd mee en ik word er gek en onzeker van. Mijn vriend en ik hebben een paar jaar verkering. Over ee...
geen reacties
15-11-2019
Een noodkreet! Mijn man wil scheiden. Maar ik wil niet. Ik heb trouw beloofd. Hij ook, maar die beloftes (zelf uitgespro...
5 reacties
13-11-2012
Ik heb een vraag over Romeinen 3:30. Daar staat: “Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal ui...
1 reactie
13-11-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering