Verlangen door God gewerkt

Ds. A. Simons / geen reacties

20-05-2015, 09:22

Vraag

Aan dominee Simons. Sinds een jaar of twee ben ik veel bewuster bezig met het geloof, alhoewel ik (nog) niet kan geloven dat Jezus ook voor mij is gestorven. Vooral als ik het weekend bij mijn vriendin ben kan ik echt uitzien naar de kerkdiensten en krijg dan echt het verlangen om ook tot Zijn volk te behoren. Nu heb ik dat in mijn eigen gemeente eigenlijk vrijwel niet, maar erger ik me juist veel aan verschillende zaken. Dat verlangen om bij God te horen is in de week ook wel aanwezig maar niet heel uitdrukkelijk omdat ik het dan druk heb met het dagelijkse leven en ik vergeet dan vaak te bidden of de Bijbel te lezen, omdat ik dat mezelf nooit echt heb aangeleerd.

Ik vind het lastig om een Bijbelleesschema te gebruiken, omdat er dan niets wordt uitgelegd en dan is het best een pittige tekst, het komt niet echt binnen. Daarom luister ik regelmatig een preek uit het kerkverband van mijn vriendin of voer ik diepgaande gesprekken met vrienden en familie. Toch wordt mij vaak verteld dat God het meeste werkt direct door middel van Zijn Woord. Heeft u misschien tips hoe ik dat dan het beste kan aanpakken?

Dat verlangen is er dus wel, alleen mijn vraag is of dat een werk van God is. Veel mensen in mijn omgeving zeggen dat een verlangen naar God door God gewerkt wordt. Dit heb ik ook nooit eerder zo ervaren. Wat dat betreft geloof ik wel dat het een werk van God is (ook al lig ik er niet per se van wakker). God zal Zijn werk altijd voleinden. Dat geeft mij enerzijds heel veel troost, anderzijds heb ik ook mijn twijfels omdat er vanuit mijn achtergrond best wel op wordt gehamerd dat je een echt geloof moet hebben en geen tijdgeloof. Je kunt jezelf met een tijdgeloof voor de gek houden, wordt er dan gezegd. Maar een tijdgeloof begint toch ook met een verlangen? Dat wordt dan toch ook door God gewerkt en dat zal Hij dan toch ook voleinden?

Antwoord

Bedankt voor je brief. Ik ga proberen een antwoord te geven op je vragen.

In de eerste plaats is het goed om te horen dat je bewuster en anders met het Woord om gaat als jaren geleden. Je schrijft wel dat het afhankelijk is wat je hoort en ervaart om je heen. Je vindt het ook lastig om met orde om te gaan met het Woord van God. Je hoort mensen zeggen dat God in het algemeen werkt door het Woord. Vandaar dat je het erg vindt dat je slordig bent met het lezen en onderzoeken van het Woord. Toch heb je een verlangen naar het Woord. Je vraag is of dat ik geloof dat dit verlangen een werk van de Heere is?

De Bijbel leert dat wij geestelijk dood zijn. Als wij bewuster met het Woord van God leren omgaan is dat een werk van de Heilige Geest. Maar dit verlangen op zichzelf maakt ons niet geestelijk levend. Wij hebben daar ook niet het Leven mee. Je kunt niet zeggen in deze context wat God begonnen is zal Hij afmaken. Dit verlangen moet jou ergens brengen, anders ga je verloren. Dit verlangen moet je brengen aan de voet van het kruis. Bij Christus. Om als een zondares je leven te leren vinden in het Lam van God wat de zonden der wereld wegneemt. Je kunt geen vrede met God krijgen door een bepaald verlangen of met bepaalde veranderingen. Nooit, maar dan ook nooit moet je luisteren naar mensen die je op grond van veranderingen moed in spreken. De Bijbel spreekt je moed in als je rust hebt leren vinden in de bloedwonden van Immanuel.

Je vind het vast een ‘hard’ antwoord, maar wees ervan overtuigd dat het een liefdevol antwoord is. Ik hoop dat je beseft: ik moet Christus hebben als het Lam van God. Rust in het bloed van de Heere Jezus Christus. Als je door een eenvoudig geloof als een afgekeurde zondares leert buigen aan Zijn voeten dan klinkt het door het Woord en in het Woord: “Ga heen in vrede, uw geloof heeft u behouden.”

Gods’ zegen in je jonge leven.

Hartelijke groet,
Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheidtijdgeloof
geen reacties

Terug in de tijd

Wij lazen laatst in de kerk Lukas 21. Vers 26 sprak mij aan: "En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwacht...
3 reacties
20-05-2010
Ik lees sinds kort als niet-gelovige de Bijbel. Dit omdat mijn vriendin gelovig is en ik er voor opensta. Maar vaak kome...
6 reacties
21-05-2020
Aan ds. C. A. van der Sluijs. In een antwoord van u over het kopen van een broodje op zondag stuitte ik op de laatste al...
geen reacties
20-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering